Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Aktualno

Stara hišna imena - nova srečanja z domačini

01.07.2020

Zbiranje starih hišnih imen v naseljih Dol, Rakovnik in Sora bo potekalo v torek, 7. julija 2020 ob 20.00 uri v Domu krajanov Sora.

  

Srečanje v Gasilskem domu PGD Repnje - Dobruša bo potekalo v četrtek, 9. julija 2020, ob 20.00 uri.

...
Več

Srečanja z domačini za Stara hišna imena

29.06.2020

Srečanja z domačini za popis Starih hišnih imen bodo v tem tednu potekala v Gasilskem domu Komenda - 30. junija 2020 ib 20. uri - in v Krajevni skupnosti Senica - 2. julija 2020 ob 20. uri.

  

Vljudno vabljeni k odkrivanju dediščine naših krajev!

  
Za dodatne informacije pokličite na 04 581 34 16 ali pošite na klemen.klinar@ragor.si.

 

...
Več

Rokodelski natečaj na temo Zgodbe naših mokrišč

10.06.2020

Vabimo vas, da se s svojimi izdelki prijavite na odprti rokodelski natečaj, ki ga razpisujemo v okviru LAS projekta Zgodbe naših mokrišč. V občinah Mengeš, Medvode, Trzin in Vodice se nahaja kar nekaj mokrišč, ki skupaj ustvarjajo mrežo dragocenih vodnih teles in nas bogatijo s svojo biotsko pestrostjo. 

  

Rok za prijavo in sprejem del je 1. oktober 2020. Najboljšim trem favoritom bo namenjena denarna nagrada, drugim pa knjižne nagrade.

...
Več

Stara hišna imena v Vašah in Goričanah

09.06.2020

Vabljeni k odkrivanju dediščine naših krajev in odkrivanje starih hišnih imen.

  

Srečanje bo v torek, 16. junija 2020, ob 19.30 uri, v dvorani Krajevne skupnosti Vaše - Goričane.

...
Več

Skupnostna skrb za mlade družine

09.06.2020

Po krajši prekinitvi zaradi pandemije koronavirusa, se bo v okviru projekta Krekovo središče 2 ponovno začela izvajati aktivnost Babi servis. Aktivnost je namenjena mladim družinam, saj se zavedamo, da so med vsemi skupinami prebivalstva najbolj obremenjene, zato jim pomoč mlajših upokojenk pri brezplačnem varstvu otrok lahko veliko pomeni.

 

Na spletni strani ZMSK zmsk.si lahko izpolnite prijavo, koordinatorka pa bo s starši

...
Več

Prenehanje veljavnosti ukrepov po ZZUSUDJZ

22.05.2020

Obveščamo vas, da je Vlada sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020.

...
Več

Knjiga o programu LEADER/CLLD

14.05.2020

Razvoj podeželja s pristopom od spodaj – navzgor daje že vrsto let dobre rezultate. V naslednjem programskem obdobju jih želimo še izboljšati.

  

Zato Vas vabimo k izpolnjevanju ankete o evropskem programu za razvoj podeželja LEADER/CLLD, ki jo odprete na povezavi https://www.1ka.si/a/271487 .

...
Več

Navodila ESRR za izvajanje projektov v času epidemije

08.05.2020

Objavljena je posodobljena verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.10, ki vsebuje novo poglavje - Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19, ki ureja posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin (upravičeni stroški in zahtevana dokazila v okviru razglašene epidemije Covid- 19).

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR