Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Aktualno

Izvajanje projektov ESRR v času epidemije

07.04.2020

Projekti LAS Za mesto in vas, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so v času razglašenih izrednih razmer (koronavirus- COVID- 19) upravičeni do spremembe uveljavljanja in dokazovanja stroškov/izdatkov ter pri spremembah terminskega načrta in obdobja upravičenosti stroškov operacije. Spremembe projektov se bodo obravnavale od primera do primera s tem, da se zagotovi enakopravna obravnava vseh upravičencev in ustrezna revizijska sled.

...
Več

Razpisana sredstva 3. JP - drugo odpiranje

03.04.2020

Za drugo odpiranje vlog na 3. Javnem pozivu LAS Za mesto in vas je na voljo še 415.470,62 EUR sredstev.  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ima razpisanih 194.086,97 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj razpisuje še 221.383,65 EUR sredstev. 

  

Preberite več o tem, kateri tematski sklopi so prioriteta..

 

...
Več

Izvajanje projektov EKSRP v času epidemije

31.03.2020

Projekti LAS Za mesto in vas, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so v času izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19 (v času veljavnosti interventnega zakona ali najkasneje do 1. julija 2020) upravičeni do zadržanja rokov v upravnih in prekrškovnih zadevah. Za izpolnitev obveznosti, ki se zaradi spremenjenih razmer trenutno ne morejo izvajati, bodo imeli upravičenci na voljo 8-dnevni rok, ki se ga lahko ustrezno podaljša.

...
Več

Podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. Javni poziv LAS

18.03.2020

Upravni odbor LAS Za mesto in vas je sprejel sklep, da se zaradi izrednih razmer v času epidemije koronavirusa podaljšuje drugi rok za predložitev vlog na 3. Javni poziv za izbor operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019 iz 31. marca 2020 na 4. maj 2020.

    

Do takrat pa želimo vsem srečno in zdravo!

...
Več

Eko dogodek - EVREKA II

18.03.2020

Zavod Revivo organizira javni dogodek EkoReka, ki bo potekal 22. maja 2020 v Mengšu. V sodelovanju z lokalnimi in strokovnimi društvi s področja naravovarstva in biologije se boste lahko udeležili naravoslovnih delavnic, analizirali vodne vzorce, gledali mikroživljenje v vodi, sodelovali pri okrogli mizi, umetniško ustvarjali ali pa se le podružili s sokrajani.

  

Preberite, kaj vse se v okviru projekta Evreka II še pripravlja ob reki Psati.

...
Več

Delo v času epidemije koronavirusa

16.03.2020

V času omejevanja širjenja koronavirusa (SARS CoV-2) bo delo LAS Za mesto in vas potekalo nemoteno preko dela zaposlenih od doma.

  

Za vse informacije smo v delovnem času dosegljivi preko elektronske pošte: las-zmv@rralur.si in mobilne številke: 030 641 655 (Roman Medved)

...
Več

Drugo srečanje z domačini v občini Komenda

03.03.2020

V sklopu projekta Stara hišna imena 2 vas Razvojna agencija RAGOR v sodelovanju z Občino Komenda vabi na srečanje HIŠNA IMENA v naseljih Breg, Klanec, Komenda, Nasovče in Potok.

  

Srečanje bo v petek, 13. marca 2020, ob 19. uri v Sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104.

...
Več

Pomagajmo žabicam čez cesto

02.03.2020

Vabimo vas, da se pridružite akciji: Pomagajmo žabicam čez cesto na odseku Mengeš – Koseze pri Vodicah!
  
Akcija poteka vsak dan, od mraka naprej (po 18 uri). Pred odhodom na lokacijo preverite ukrepe za zagotavljanje varnosti - več v novici....

Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR