Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je nova lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS, ki leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu, je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano. Njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje predstavlja homogeno prostorsko enoto, ki se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi.

Želim postati član LAS Za mesto in vas

Aktualno

V četrtek, 19. aprila 2018, sta v sejni sobi Občine Medvode potekali 7. seja Upravnega odbora in 4. seja Skupščine LAS Za mesto in vas.

 

Več informacij najdete na spletnih straneh: 7. seja Upravnega odbora  in 4. seja Skupščine LAS Za mesto in vas.

Državi svet RS skupaj z Društvom za razvoj slovenskega podeželja je izvedel posvet »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«.

Posvet se je izvedel v ponedeljek, 23. 4. 2018, v prostorih  Državnega sveta. Posnetek si lahko ogledate na spletni strani: http://www.ds-rs.si/node/3505.

LAS Za mesto in vas je v lanskem letu izvedel prvi javni razpis za izbor projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja iz evropskih strukturnih skladov. Na razpis se je prijavilo 16 projektov, Upravni odbor LAS je na predlog Ocenjevalne komisije potrdil 12 projektov. Postopek izbora v okviru LAS smo izvedli v dogovorjenih časovnih okvirih, postopek dokončnega potrjevanja na odgovornih ministrstvih pa še vedno poteka.

Javni pozivi

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR