Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je nova lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS, ki leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu, je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano. Njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje predstavlja homogeno prostorsko enoto, ki se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi.

Želim postati član LAS Za mesto in vas

Aktualno

6. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas bo v sredo, 21. 6. 2017 ob 17.00 v sejni sobi RRA LUR, Tehnološki park 19, Ljubljana.

V ponedeljek, 15. 5. 2017 je potekel rok za oddajo vlog na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Prispelo je 16 vlog. Od tega jih je 10 iz sklopa A - operacije, ki bodo sofinancirane iz EKSRP in 6 iz sklopa B - operacije, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESRR. Ocenjevalna komisija bo vloge odprla in pregledala v torek, 23. 5. 2017.

 

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas

 objavlja

POPRAVEK ŠT. 4

Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

Javni pozivi

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR

Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad