Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je nova lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS, ki leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu, je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano. Njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje predstavlja homogeno prostorsko enoto, ki se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi.

Želim postati član LAS Za mesto in vas

Aktualno

Pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas v 14. členu določa, da vsak član za delovanje LAS prispeva letno članarino.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za obdobje 2014–2020.

Pripravljen je osnutek Javnega poziva za izbor operacij LAS, v katerem so opisani osnovni pogoji za pripravo operacij, ki se bodo lahko financirale iz sredstev LAS.

Javni pozivi

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Evropski kmetijski sklad Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR