Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je nova lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS, ki leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu, je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano. Njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje predstavlja homogeno prostorsko enoto, ki se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi.

Želim postati član LAS Za mesto in vas

Aktualno

LAS ZA mesto in vas na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice za sofinanciranje izbral 12 projektov v skupni vrednosti 520.000,00 EUR

6. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas bo v sredo, 21. 6. 2017 ob 17.00 v sejni sobi RRA LUR, Tehnološki park 19, Ljubljana.

V ponedeljek, 15. 5. 2017 je potekel rok za oddajo vlog na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Prispelo je 16 vlog. Od tega jih je 10 iz sklopa A - operacije, ki bodo sofinancirane iz EKSRP in 6 iz sklopa B - operacije, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESRR. Ocenjevalna komisija bo vloge odprla in pregledala v torek, 23. 5. 2017.

 

Javni pozivi

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR

Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad