Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je nova lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS, ki leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu, je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano. Njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje predstavlja homogeno prostorsko enoto, ki se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi.

Želim postati član LAS Za mesto in vas

Aktualno

3. seja Skupščine LAS Za mesto in vas bo v sredo, 22.3.2017 ob 19.uri v Gasilskem domu Komenda.

4. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas bo v sredo, 22.3.2017, ob 17.00 uri v Gasilskem domu Komenda, Glavarjeva cesta 65, Komenda.

Dne 21. 2. 2017 je v Bruslju potekal četrti sestanek LEADER/CLLD pododbora pri Evropski mreži za razvoj podeželja. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki iz Slovenije.

Javni pozivi

LAS Za mesto in vas objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016.

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR

Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad