Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je nova lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS, ki leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu, je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano. Njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje predstavlja homogeno prostorsko enoto, ki se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi.

Želim postati član LAS Za mesto in vas

Aktualno

Od 02.10. do 05.10.2017 je v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja potekala Strokovna ekskurzija na Portugalskem, katere smo se udeležili tudi  predstavniki LAS Za mesto in vas.

V torek, 12.09.2017 ob 10.uri bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na svojem sedežu organizirala sestanek o pomankljivosti vlog pri ukrepu 19.2- Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

4. Slovenski podeželski parlament bo potekal 22. septembra 2017 v prostorih Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma. Uvodni del pa bo 21. septembra v Šentrupertu.

Javni pozivi

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR

Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad