Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Navodila in obrazci za izvajanje in poročanje operacij

Pri izvajanju in poročanju projektov, podprtih s sredstvi za lokalni razvoj, je potrebno slediti Navodilom za označevanje in komuniciranje projekta v javnosti ter Navodilom za poročanje upravičenih stroškov projekta.

Na voljo so vam tudi vzorci plakatov, časovnic in drugih dokumentov za izvajanje in poročanje aktivnosti. Izberite sklad, v katerega se umešča vaš projekt, ter leto javnega poziva, na katerem je bil projekt izbran.

  

Za dodatne informacije in dokumente nam pišite na elektronski naslov: las-zmv@rralur.si.