Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Strategija lokalnega razvoja

V začetku meseca septembra 2016 sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdala odločbo s katero je bila potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas.

  

S tem so za šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja CLLD, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

____________________________________________________________________________________________

  

V marcu 2019 smo pristopili k pripravi sprememb Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, saj želimo finančna sredstva razdeliti po ukrepih in tematskih področjih, ki odražajo realne potrebe in interes deležnikov na območju LAS Za mesto in vas. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo dne 12. 7. 2019 potrdilo predlagane spremembe. Dopolnjena Strategija lokalnega razvoja je objavljena v priponki.

___________________________________________________________________________________________

 

Dne 15. 11. 2019 je Upravni odbor LAS v 13. dopisni seji potrdil spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, v okviru katerih smo na podlagi uspešnosti dela LAS Za mesto in vas s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dodatna sredstva v višini 159.656,94 EUR radelili med ukrepoma 1 in 2 prvega tematskega področja za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest. Spremembe Strategije so bile potrjene tudi na 6. seji Skupščine LAS, dne 26. 11. 2019. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo potrdilo spremembo SLR dne 2. aprila 2020.