Občina Medvode
Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Strategija lokalnega razvoja

V začetku meseca septembra 2016 sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdala odločbo s katero je bila potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas.

  

S tem so za šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja CLLD, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

____________________________________________________________________________________________

  

V marcu 2019  smo pristopili k pripravi sprememb Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, saj želimo finančna sredstva razdeliti po ukrepih in tematskih področjih, ki odražajo realne potrebe in interes deležnikov na območju LAS Za mesto in vas. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo dne 12. 7. 2019 potrdilo predlagane spremembe. Dopolnjena Strategija lokalnega razvoja je objavljena v priponki.

___________________________________________________________________________________________

 

V oktobru 2019 objavljamo drugo spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, saj smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi uspešnosti dela LAS Za mesto in vas v skupni prejeli dodatna sredstva v višini do največ 159.656,94 EUR. Pripravili smo predlog spremembe in ga odpiramo za javno obravnavo vsem članom LAS od srede 30. 10. 2019 do petka 8. 11. 2019. Dokument: "Strategija lokalnega razvoja LAS ZMV_oktober 2019_sledi spremembam".