Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Strategija lokalnega razvoja

V začetku meseca septembra 2016 sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdala odločbo s katero je bila potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas.

  

S tem so za šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja CLLD, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

____________________________________________________________________________________________

  

V marcu 2019 se Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas spreminja, saj želimo finančna sredstva razdeliti po ukrepih in tematskih področjih, ki odražajo realne potrebe in interes deležnikov v občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

   

Vljudno vabljeni k pregledu dokumenta in posredovanju konkretnih predlogov ali komentarjev prek elektronskega naslova: las-zmv@rralur.si.

  

Navodila za podajanje predlogov in komentarjev

Vsak predlog naj bo oštevilčen in naj vsebuje obvezne podatke o tekstu, na katerega se predlog nanaša:

- številka strani;

- naslov poglavja;

- tekst iz dokumenta, na katerega želite podati predlog ali komentar;

- podrobnejša obrazložitev predloga.

  

Javna obravnava je odprta od torka 5.3.2019 do petka 15.3.2019.

   

Vse prispele predloge bodo obravna vane na naslednji seji Upravnega odbora LAS Za mesto in vas.