Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

1. dopisna seja skupščine

Od petka 18. marca 2016 od 16. ure do torka 22. marca 2016 do 14. ure je potekala 1. dopisna seja Skupščine LAS Za mesto in vas.