Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo:

 

- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, verzija 1.04 (20.3.2018)

 

- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018)

 

- Časovnica dela (31.1.2018)

 

 

LAS Za mesto in vas objavlja interna navodila za upravičence operacij na območju:

 

- Kratka navodila za komuniciranje in označevanje ESRR (28.3.2018)

 

- Vzorec plakata ESRR - hiška

 

- Vzorec plakata ESRR - drevo

 

Aktualno

Državi svet RS skupaj z Društvom za razvoj slovenskega podeželja pripravlja posvet »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«, ki bo 23. 4. 2018 ob 10. uri v prostorih Državnega sveta.

LAS Za mesto in vas je v lanskem letu izvedel prvi javni razpis za izbor projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja iz evropskih strukturnih skladov. Na razpis se je prijavilo 16 projektov, Upravni odbor LAS je na predlog Ocenjevalne komisije potrdil 12 projektov. Postopek izbora v okviru LAS smo izvedli v dogovorjenih časovnih okvirih, postopek dokončnega potrjevanja na odgovornih ministrstvih pa še vedno poteka.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembe navodil za komuniciranje in označevanje ter navodil o upravičenih stroških.

 

Dokumente si lahko prenesete na podstrani Navodila in obrazci za poročanje.