Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo:

 

Navodila upravičencem priizvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, po ukrepih 19.2 in 19.3, verzija 1.0 (17.5.2018 _NOVO)

  

- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, verzija 1.06 (10.7.2018 - NOVO)

  

- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018)

  

- Časovnica dela (17.5.2018) 

  

- Končno poročilo operacije ESRR (17.5.2018)

  

- Letno poročilo operacije ESRR (17.5.2018)

  

- Poročilo ob zaključku spremljanja operacije ESRR (17.5.2018)

 

LAS Za mesto in vas objavlja interna navodila za upravičence operacij na območju:

 

- Kratka navodila za komuniciranje in označevanje LAS Za mesto in vas (28.3.2018)

 

- Vzorec plakata ESRR - hiška

 

- Vzorec plakata ESRR - drevo

 

Aktualno

Na 8. dopisni seji Upravnega odbora LAS Za mesto in vas je bil danes, 20.9. 2018 sprejet Sklep o podaljšanju roka za oddajo prijav na Javni poziv za izbor operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018 z dne 28. 9. 2018 na 12. 10. 2018, kar bo prijaviteljem omogočilo dodaten čas za pripravo kakovostnih prijav.

   

Za dodatne informacije in svetovanje pri pripravi vlog in dokumentacije v prilogah nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali prek telefonske številke: 01 306 19 05.

Zavod REVIVO je skupaj z Društvom Šola zdravja v okviru projekta EVREKA v avgustu 2018 organiziral delavnico Ocena ekološkega stanja in popis pregrad na reki Pšati.

  

Oglejte si tudi promocijski video o projektu EVREKA, objavljen tudi na spletni strani evreka.si in FB strani projekta.

 

 

Popravek št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018

  

Dne 23. 8. 2018 je bil objavljen POPRAVEK št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018, ki se veže na Prilogo 1: Finančni načrt operacije _ESRR (dopolnjen opis v spustnem seznamu »kategorija stroška«).

   

Več informacij na strani objave Javnega poziva.