Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo:

 

Navodila upravičencem priizvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, po ukrepih 19.2 in 19.3, verzija 1.0 (17.5.2018 _NOVO)

  

- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, verzija 1.06 (10.7.2018 - NOVO)

  

- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018)

  

- Časovnica dela (17.5.2018) 

  

- Končno poročilo operacije ESRR (17.5.2018)

  

- Letno poročilo operacije ESRR (17.5.2018)

  

- Poročilo ob zaključku spremljanja operacije ESRR (17.5.2018)

 

LAS Za mesto in vas objavlja interna navodila za upravičence operacij na območju:

 

- Kratka navodila za komuniciranje in označevanje LAS Za mesto in vas (28.3.2018)

 

- Vzorec plakata ESRR - hiška

 

- Vzorec plakata ESRR - drevo

 

Aktualno

Filmska delavnica na temo naravovarstva in voda

    

Zavod Sotočje Medvode je v okviru projekta EVREKA, izvedel 2-dnevno filmsko delavnico na temo naravovarstva in voda. Nastal je filmček, ki si ga lahko ogledate na spletni strani evreka.si (Aktivnosti).

Vabljeni na otvoritev otroškega igrišča in urejenega vaškega središča Trnovec!

  

Druženje bo v soboto, 20. oktobra 2018, ob 12. uri, na prostoru pred stavbo Krajevne skupnosti Trnovec.

  

Ureditev otroških igrišč je bil cilj projekta Srečujemo se na igrišču, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

Se želiš vključiti v proces snemanja kratkega filmčka in se seznaniti z osnovami snemalnega procesa?

  

Javni zavod Sotočje Medvode vas vabi, da se prijavite na delavnico in snemanje, ki bosta potekala v oktobru in novembru 2018.  

  

Prijavite se lahko prek elektronske pošte na naslov: rok@zavodsotocje.si.

  

Lepo vabljeni vsi zainteresirani!