Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo:

 

Navodila upravičencem priizvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, po ukrepih 19.2 in 19.3, verzija 1.0 (17.5.2018 _NOVO)

  

- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, verzija 1.06 (10.7.2018 - NOVO)

  

- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018)

  

- Časovnica dela (17.5.2018) 

  

- Končno poročilo operacije ESRR (17.5.2018)

  

- Letno poročilo operacije ESRR (17.5.2018)

  

- Poročilo ob zaključku spremljanja operacije ESRR (17.5.2018)

 

LAS Za mesto in vas objavlja interna navodila za upravičence operacij na območju:

 

- Kratka navodila za komuniciranje in označevanje LAS Za mesto in vas (28.3.2018)

 

- Vzorec plakata ESRR - hiška

 

- Vzorec plakata ESRR - drevo

 

Aktualno

LAS Za mesto in vas (LAS ZMV) je prejel nov elektronski naslov: las-zmv@rralur.si.

Telefonski kontakt ostaja enak: 01 306 19 05.

  

Za vprašanja in informacije smo vam na voljo med 8.00 in 16.00 uro.

Dne 5. 7. 2018 je bil zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter spoštovanja Uredbe o varstvu osebnih podatkov spremenjen del razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018.

  

Dokumentacija Javnega poziva je na voljo na tej povezavi.

Razpis je odprt do 28. 9. 2018.

 

Vlada RS je na dopisni seji sprejela pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS, dne 16. 5. 2018.

    

V Društvu za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) so pregledali pojasnila, ki jih je Vlada RS pripravila v zvezi z zaključki posveta o izvajanju CLLD. Ugotavljajo, da v tem trenutku na strani državnih instituciji ni niti strokovne niti politične pripravljenosti za spremembo obstoječega sistema izvajanja programa CLLD. Uvajajo se sicer nekatere spremembe, ki olajšujejo in skrajšujejo nekatere administrativne postopke, vendar je v tem trenutku še vedno okoli 250 projektov, ki se bodo morali izvajati po zahtevnih starih pravilih, oziroma le-ti še vedno niso vsi pregledani in odobreni. 

  

V prilogi se nahajajo pojasnila Vlade RS v zvezi s posameznimi zaključki.