Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

7. Seja Upravnega odbora

V četrtek, 19.4.2018, ob 17.00 uri, je v sejni sobi Občine Medvode, potekala 7. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas. Člani Upravnega odbora so pregledali in potrdili članstvo v LAS-u, Poročilo o doseganju ciljev v letu 2017 ter Letni načrt aktivnosti za leto 2018. Potrdili so tudi predlagane spremembe Strategije lokalnega razvoja, Pogodbe o ustanovitvi LAS Za mesto in vas in Poslovnika o delu skupščine. Potrjen je bil predlog 2. Javnega poziva LAS Za mesto in vas.