Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

7. Seja Upravnega odbora

V četrtek, 19.4.2018, ob 17.00 uri, je v sejni sobi Občine Medvode, potekala 7. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas. Člani Upravnega odbora so pregledali in potrdili članstvo v LAS-u, Poročilo o doseganju ciljev v letu 2017 ter Letni načrt aktivnosti za leto 2018. Potrdili so tudi predlagane spremembe Strategije lokalnega razvoja, Pogodbe o ustanovitvi LAS Za mesto in vas in Poslovnika o delu skupščine. Potrjen je bil predlog 2. Javnega poziva LAS Za mesto in vas.

Aktualno

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo nova Navodila upravičencem za podukrep 19.2 in 19.3 ter obrazce za poročanje aktivnosti operacij.

  

Dokumenti so na voljo na podstrani Javni pozivi/Navodila in obrazci za poročanje.

Projekt Varna starost organizira okroglo mizo z naslovom: misija JE mogoče!, ki bo potekala v ponedeljek, 28. maja 2018, s pričetkom ob 17.00 uri, v Viteški dvorani na Gradu Jable, Grajska cesta 2, Mengeš.

Državni svet RS je na včerajšnji seji obravnaval zaključke in sklepe posveta o izvajanju programa CLLD, ki sta ga 23. aprila 2018 izvedla Državni svet RS in Društvo za razvoj slovenskega podeželja.