Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

4. seja Skupščine

V četrtek, 19.4.2018, ob 18.00 uri, se je v sejni sobi Občine Medvode, odvijala 4. seja Skupščine LAS Za mesto in vas. Skupščina se je seznanila s Poročilom o doseganju ciljev SLR v letu 2017 ter z Letnim načrtom aktivnosti za leto 2018. Predstavljene so bile operacije, izbrane na prvem Javnem pozivu v letu 2016 ter priprava drugega Javnega poziva za izbor operacij v letu 2018. Skupščina se je seznanila s predlaganimi spremembami Strategije lokalnega razvoja, Pogodbe o ustanovitvi LAS Za mesto in vas in Poslovnika o delu skupščine ter s trenutno aktualnim članstvom LAS Za mesto in vas.