Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

10. Seja Upravnega odbora

V sredo, 28. novembra 2018, ob 17.30 uri se je obravnaval a10. seja Upravnega odbora LAS. Na seji so se potrjevali predlogi operacij za financiranje iz 2. Javnega poziva LAS v letu 2018, potrdil se je Letni načrt aktivnosti LAS Za mesto in vas za leto 2019 ter Poročilo o izvajanju projektov LAS in poraba EU sredstev LAS.