Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Kontakt

Vodilni partner LAS Za mesto in vas
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Elektronska pošta: las-zmv@rralur.si 
Tel: 01 306 19 05

Predsednik LAS Za mesto in vas
Franc Aco Šuštar
Elektronska pošta: zupan@vodice.si

Kontaktirajte nas