Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Priročnik: Zaposlovanje invalidov na kmetiji

  

  

V okviru projekta Zaposlitvene priložnosti na kmetijah je izšel priročnik "Zaposlovanje invalidov na kmetiji". Gre za priročnik avtorja Petra Svetine, strokovnega direktorja Zavoda Grunt, zaposlitvenega centra, ki deluje v sodelovanju s Kmetijo Zadrgal v Komendi. Priročnik je namenjen vsem, ki se zanimajo za razširitev dejavnosti na kmetiji ali ustanovitev zaposlitvenega centra za invalide. Priročnik podrobneje opisuje pravni okvir in finančne pomoči države pri zaposlovanju najtežje zaposljivih na trgu. Podrobneje je predstavljen tudi primer dobre prakse zaposlovanja invalidov na podeželju, ki ga vodita Peter Svetina in Matija Zadrgal.

  

Projekt sodelovanja so izvedle lokalne akcijske skupine: LAS Dolenjska in Bela krajinaLAS Po poteh dediščine od Turjaka do KolpeLAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas. Publikacijo sofinancirata Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, in Republika Slovenija.

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

V sodelovanju Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izšel priročnik "Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo". Gre za priročnik, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Priročnik je v prvi vrsti namenjen tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – od lokalnih akcijskih skupin do svetovalcev v regionalnih razvojnih agencijah in upravnih enotah.

Aktualno

Filmska delavnica na temo naravovarstva in voda

    

Zavod Sotočje Medvode je v okviru projekta EVREKA, izvedel 2-dnevno filmsko delavnico na temo naravovarstva in voda. Nastal je filmček, ki si ga lahko ogledate na spletni strani evreka.si (Aktivnosti).

Vabljeni na otvoritev otroškega igrišča in urejenega vaškega središča Trnovec!

  

Druženje bo v soboto, 20. oktobra 2018, ob 12. uri, na prostoru pred stavbo Krajevne skupnosti Trnovec.

  

Ureditev otroških igrišč je bil cilj projekta Srečujemo se na igrišču, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

Se želiš vključiti v proces snemanja kratkega filmčka in se seznaniti z osnovami snemalnega procesa?

  

Javni zavod Sotočje Medvode vas vabi, da se prijavite na delavnico in snemanje, ki bosta potekala v oktobru in novembru 2018.  

  

Prijavite se lahko prek elektronske pošte na naslov: rok@zavodsotocje.si.

  

Lepo vabljeni vsi zainteresirani!