Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

V sodelovanju Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izšel priročnik "Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo". Gre za priročnik, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Priročnik je v prvi vrsti namenjen tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – od lokalnih akcijskih skupin do svetovalcev v regionalnih razvojnih agencijah in upravnih enotah.

Aktualno

Kmetijo Zadrgal z Zavodom Grunt v Komendi je ob mednarodnem dnevu invalidov, 03.12.2017 obiskala ministrica ga. dr. Anja Kopač Mrak.

2. DELAVNICA v okviru projekta "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah" je bila v četrtek, 23.11.2017 na Občini Medvode.