Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

V sodelovanju Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izšel priročnik "Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo". Gre za priročnik, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Priročnik je v prvi vrsti namenjen tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – od lokalnih akcijskih skupin do svetovalcev v regionalnih razvojnih agencijah in upravnih enotah.

Aktualno

Od 02.10. do 05.10.2017 je v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja potekala Strokovna ekskurzija na Portugalskem, katere smo se udeležili tudi  predstavniki LAS Za mesto in vas.

V torek, 12.09.2017 ob 10.uri bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na svojem sedežu organizirala sestanek o pomankljivosti vlog pri ukrepu 19.2- Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

4. Slovenski podeželski parlament bo potekal 22. septembra 2017 v prostorih Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma. Uvodni del pa bo 21. septembra v Šentrupertu.