Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Priročnik: Zaposlovanje invalidov na kmetiji

  

  

V okviru projekta Zaposlitvene priložnosti na kmetijah je izšel priročnik "Zaposlovanje invalidov na kmetiji". Gre za priročnik avtorja Petra Svetine, strokovnega direktorja Zavoda Grunt, zaposlitvenega centra, ki deluje v sodelovanju s Kmetijo Zadrgal v Komendi. Priročnik je namenjen vsem, ki se zanimajo za razširitev dejavnosti na kmetiji ali ustanovitev zaposlitvenega centra za invalide. Priročnik podrobneje opisuje pravni okvir in finančne pomoči države pri zaposlovanju najtežje zaposljivih na trgu. Podrobneje je predstavljen tudi primer dobre prakse zaposlovanja invalidov na podeželju, ki ga vodita Peter Svetina in Matija Zadrgal.

  

Projekt sodelovanja so izvedle lokalne akcijske skupine: LAS Dolenjska in Bela krajinaLAS Po poteh dediščine od Turjaka do KolpeLAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas. Publikacijo sofinancirata Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, in Republika Slovenija.

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

V sodelovanju Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izšel priročnik "Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo". Gre za priročnik, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Priročnik je v prvi vrsti namenjen tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – od lokalnih akcijskih skupin do svetovalcev v regionalnih razvojnih agencijah in upravnih enotah.

Aktualno

Dne 18. 7. 2018 je bila podpisana Pogodba o načinu varstva osebnih podatkov pri izvajanju nalog vodilnega partnerja za LAS Za mesto in vas. Pogodba je podpisana s strani vodilnega partnerja LAS Za mesto in vas, Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRA LUR) ter s strani predsednika LAS Za mesto in vas. S pogodbo želimo še dodatno urediti pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

LAS Za mesto in vas (LAS ZMV) je prejel nov elektronski naslov: las-zmv@rralur.si.

Telefonski kontakt ostaja enak: 01 306 19 05.

  

Za vprašanja in informacije smo vam na voljo med 8.00 in 16.00 uro.

Dne 5. 7. 2018 je bil zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter spoštovanja Uredbe o varstvu osebnih podatkov spremenjen del razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018.

  

Dokumentacija Javnega poziva je na voljo na tej povezavi.

Razpis je odprt do 28. 9. 2018.