Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Priročnik: Zaposlovanje invalidov na kmetiji

  

  

V okviru projekta Zaposlitvene priložnosti na kmetijah je izšel priročnik "Zaposlovanje invalidov na kmetiji". Gre za priročnik avtorja Petra Svetine, strokovnega direktorja Zavoda Grunt, zaposlitvenega centra, ki deluje v sodelovanju s Kmetijo Zadrgal v Komendi. Priročnik je namenjen vsem, ki se zanimajo za razširitev dejavnosti na kmetiji ali ustanovitev zaposlitvenega centra za invalide. Priročnik podrobneje opisuje pravni okvir in finančne pomoči države pri zaposlovanju najtežje zaposljivih na trgu. Podrobneje je predstavljen tudi primer dobre prakse zaposlovanja invalidov na podeželju, ki ga vodita Peter Svetina in Matija Zadrgal.

  

Projekt sodelovanja so izvedle lokalne akcijske skupine: LAS Dolenjska in Bela krajinaLAS Po poteh dediščine od Turjaka do KolpeLAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas. Publikacijo sofinancirata Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, in Republika Slovenija.

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

V sodelovanju Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izšel priročnik "Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo". Gre za priročnik, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Priročnik je v prvi vrsti namenjen tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – od lokalnih akcijskih skupin do svetovalcev v regionalnih razvojnih agencijah in upravnih enotah.

Aktualno

LAS Za mesto in vas (LAS ZMV) je prejel nov elektronski naslov: las-zmv@rralur.si.

Telefonski kontakt ostaja enak: 01 306 19 05.

  

Za vprašanja in informacije smo vam na voljo med 8.00 in 16.00 uro.

Dne 5. 7. 2018 je bil zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter spoštovanja Uredbe o varstvu osebnih podatkov spremenjen del razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018.

  

Dokumentacija Javnega poziva je na voljo na tej povezavi.

Razpis je odprt do 28. 9. 2018.

 

Vlada RS je na dopisni seji sprejela pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS, dne 16. 5. 2018.

    

V Društvu za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) so pregledali pojasnila, ki jih je Vlada RS pripravila v zvezi z zaključki posveta o izvajanju CLLD. Ugotavljajo, da v tem trenutku na strani državnih instituciji ni niti strokovne niti politične pripravljenosti za spremembo obstoječega sistema izvajanja programa CLLD. Uvajajo se sicer nekatere spremembe, ki olajšujejo in skrajšujejo nekatere administrativne postopke, vendar je v tem trenutku še vedno okoli 250 projektov, ki se bodo morali izvajati po zahtevnih starih pravilih, oziroma le-ti še vedno niso vsi pregledani in odobreni. 

  

V prilogi se nahajajo pojasnila Vlade RS v zvezi s posameznimi zaključki.