Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Priročnik: Zaposlovanje invalidov na kmetiji

  

  

V okviru projekta Zaposlitvene priložnosti na kmetijah je izšel priročnik "Zaposlovanje invalidov na kmetiji". Gre za priročnik avtorja Petra Svetine, strokovnega direktorja Zavoda Grunt, zaposlitvenega centra, ki deluje v sodelovanju s Kmetijo Zadrgal v Komendi. Priročnik je namenjen vsem, ki se zanimajo za razširitev dejavnosti na kmetiji ali ustanovitev zaposlitvenega centra za invalide. Priročnik podrobneje opisuje pravni okvir in finančne pomoči države pri zaposlovanju najtežje zaposljivih na trgu. Podrobneje je predstavljen tudi primer dobre prakse zaposlovanja invalidov na podeželju, ki ga vodita Peter Svetina in Matija Zadrgal.

  

Projekt sodelovanja so izvedle lokalne akcijske skupine: LAS Dolenjska in Bela krajinaLAS Po poteh dediščine od Turjaka do KolpeLAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas. Publikacijo sofinancirata Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, in Republika Slovenija.

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

V sodelovanju Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izšel priročnik "Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo". Gre za priročnik, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Priročnik je v prvi vrsti namenjen tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – od lokalnih akcijskih skupin do svetovalcev v regionalnih razvojnih agencijah in upravnih enotah.

Aktualno

Na 8. dopisni seji Upravnega odbora LAS Za mesto in vas je bil danes, 20.9. 2018 sprejet Sklep o podaljšanju roka za oddajo prijav na Javni poziv za izbor operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018 z dne 28. 9. 2018 na 12. 10. 2018, kar bo prijaviteljem omogočilo dodaten čas za pripravo kakovostnih prijav.

   

Za dodatne informacije in svetovanje pri pripravi vlog in dokumentacije v prilogah nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali prek telefonske številke: 01 306 19 05.

Zavod REVIVO je skupaj z Društvom Šola zdravja v okviru projekta EVREKA v avgustu 2018 organiziral delavnico Ocena ekološkega stanja in popis pregrad na reki Pšati.

  

Oglejte si tudi promocijski video o projektu EVREKA, objavljen tudi na spletni strani evreka.si in FB strani projekta.

 

 

Popravek št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018

  

Dne 23. 8. 2018 je bil objavljen POPRAVEK št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018, ki se veže na Prilogo 1: Finančni načrt operacije _ESRR (dopolnjen opis v spustnem seznamu »kategorija stroška«).

   

Več informacij na strani objave Javnega poziva.