Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Projekti LAS

Projekte LAS izvajajo prijavitelji, ki so bili potrjeni na prvem ali drugem javnem pozivu za izbor operacij v letu 2016 oz. 2018. Projekte sodelovanja izvaja vodilni partner LAS v partnerstvu z drugimi lokalno akcijskimi skupinami v Sloveniji.