Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so »v službi« osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.

 

Ena izmed takšnih sta kmetija Zadrgal ter Zavod Grunt iz Komende, katere idejni vodja in eden izmed ustanoviteljev je Peter Svetina, specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Peter Svetina je skupaj s soustanoviteljem kmetovalcem Zadrgal Matijo ustanovil leta 2014 neodvisni in neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra Zavod Grunt, ki daje delo pet težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Zaposleni tako na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.

 

Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja. Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grut širila na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Stik, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Za mesto in vas, se je izvedel projekt Zaposlitvene priložnosti na kmetijah, katerega namen je, da se z delavnicami za kmetije ter usposabljanji za promotorje informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

 

V procesu izvajanja projekta sta bili nagovorjeni in animirani 302 kmetiji, od katerih se jih je 105 udeležilo informativno-izobraževalnih delavnic. Spoznali so primer delovanja kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt ter pravno finančne vidike poslovanja in zaposlovanja invalidnih oseb. Za 8 potencialnih in zainteresiranih kmetij so se izdelali poslovni načrti z razširitvijo poslovnih dejavnosti. Prek delavnic se je usposobilo tudi 8 promotorjev projekta.

  

Zaključni dogodek projekta je soočil poglede strokovnjakov s področja kmetijskega svetovanja in zaposlovanja invalidov ter predstavil rezultate projekta. V okviru projekta je nastal tudi priročnik Zaposlovanje invalidov na kmetiji, ki ga lahko prejmete po predhodnem dogovoru prek elektronske pošte: las@ljubljana.si. 

  

Projekt je delno sofinanciran iz sredtev EKSRP, Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Aktualno

Filmska delavnica na temo naravovarstva in voda

    

Zavod Sotočje Medvode je v okviru projekta EVREKA, izvedel 2-dnevno filmsko delavnico na temo naravovarstva in voda. Nastal je filmček, ki si ga lahko ogledate na spletni strani evreka.si (Aktivnosti).

Vabljeni na otvoritev otroškega igrišča in urejenega vaškega središča Trnovec!

  

Druženje bo v soboto, 20. oktobra 2018, ob 12. uri, na prostoru pred stavbo Krajevne skupnosti Trnovec.

  

Ureditev otroških igrišč je bil cilj projekta Srečujemo se na igrišču, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

Se želiš vključiti v proces snemanja kratkega filmčka in se seznaniti z osnovami snemalnega procesa?

  

Javni zavod Sotočje Medvode vas vabi, da se prijavite na delavnico in snemanje, ki bosta potekala v oktobru in novembru 2018.  

  

Prijavite se lahko prek elektronske pošte na naslov: rok@zavodsotocje.si.

  

Lepo vabljeni vsi zainteresirani!