Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Umetnost sodelovanja

Naziv projektaUMETNOST SODELOVANJA    

  

Vključenost v družbo je osnovna človekova pravica in potreba, ki jo čutimo vsi, vključno s pripadniki ranljivih skupin. Društvo Barka bo skupaj s partnerji projekta pripravilo program terapije z umetnostjo za različne ciljne skupine (odrasle osebe MDR,  šoloobvezne otroke s ČVM in starostnike) ter uredilo prostor za medgeneracijsko druženje ter kreativno in ustvarjalno preživljanje prostega časa za vse prebivalce območja LAS. 

   

S projektom bodo prispevali k dvigu socialne vključenosti posameznikov ter k ustvarjanju zdravega bivalnega okolja. Aktivnosti bodo v urejenih prostorih ateljeja potekale dve študijski leti , skupaj s poletnimi aktivnosti v štirih različnih občinah LAS (Medvode, Vodice, Domžale in Komenda). 

    

Partnerji projekta 

Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka 

Ostali partnerji: Center starejših Medvode Deos d.o.o., Vzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Občina Medvode, Kabelska televizija Medvode  

  

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

    

 

Skupna vrednost 

Sofinanciran delež 

Lastna sredstva 

83.484,33 EUR 

21.778,66 EUR 

61.705,67 EUR  

 

Kulturno srce Trzina

Naziv projektaKULTURNO SRCE TRZINA

 

Glavni namen projekta je ohranjanje društvenega in kulturnega življenja v Trzinu, ki ga vodi KUD Franc Kotar s skoraj 100-letnim stažem. Da se bo kakovostno delo lahko nadaljevalo, je potrebno obnoviti oder v dvorani ter sanitarije, predprostor in spremljevalne prostore.  

   

Poleg tega se bo v okviru projekta spodbudilo udejstvovanje oseb iz določenih ranljivih skupin, ki jih bo vodil Zavod Azum. Izvajale se bodo raznovrstne delavnice, namenjene predvsem starejšim, otrokom s posebnimi potrebami, iskalcem prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnim.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Trzin

Ostali partnerji: Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin; Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje AZUM

      

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

62.993,74 EUR

44.759,41 EUR

18.234,33 EUR

 

Hiša 1797

Naziv projektaHIŠA 1797

 

Projekt temelji na prenovi arhitekturne dediščine tipične podeželske hiše iz leta 1797 za turistični namen. Obiskovalci prenovljene Hiše 1797 bodo lahko v njej bivali, spoznali kraško jamo v Železni in Babji jami,  lipicance v Pedagoško raziskovalnem centru za konjerejo Krumperk in čebelarstvo v parku pod Močilnikom ob učnem čebelnjaku.

 

V projekt se bo vključila širša skupnost, od starejših do učencev osnovnih šol v šestih občinah LAS, ki bodo prek različnih aktivnosti vključeni v ozaveščanje o naši kulturni dediščini. V »Hiši 1797« bo urejena muzejska razstava zgodovinskih artiklov kobilarne Lipica, ponujeni lokalni proizvodi iz medu, zelišča, predmeti z ornamenti Jožeta Karlovška ter izdelki kmetijske ekološke pridelave v razstavnem salonu ter galerija s starimi predmeti, evidentiranimi v hiši.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: PE Kek, Franci Kek, s.p.

Ostali partnerji: OŠ Dob; Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale

      

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

167.637,43 EUR

79.395,53 EUR

88.241,90 EUR

Center modrosti in vitalnosti

Naziv projektaCENTER MODROSTI IN VITALNOSTI

 

Občina Trzin želi partnerjema: Društvu upokojencev Žerjavčki in Dom počitka Mengeš, zagotoviti prostorske kapacitete, s katerimi bosta še naprej zagotavljala družabno življenje starejših občanov. CAT, središče druženja in aktivnosti za starejše ima več kot 120 članov, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin pa je eno izmed najstarejših društev, ki ima 250 članov.

Glavni namen projekta je torej ohranjanje in spodbujanje aktivnega življenja starostnikov v občini Trzin, kar bodo poleg kvalitetnih razširjenih programov lahko zagotovili s sodobnimi in kakovostno opremljenimi prostori, kjer bosta partnerja lahko nemoteno in kvalitetno delovala.

  

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Trzin

Ostali partnerji: Društvo upokojencev Žerjavčki, Trzin; Dom počitka Mengeš

    

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

70.906,11 EUR

46.697,03 EUR

24.209,08 EUR

Z roko v roki

Naziv projektaZ ROKO V ROKI

 

Inštitut Antona Trstenjaka bo v sodelovanju s partnerji povezal predstavnike ranljivih skupin (starostnikov in mladih) ter jim omogočil druženje prek različnih medgeneracijskih dejavnosti: prenos kulturne dediščine; učenje napredne rabe IKT; oblikovanje zelene skupnosti.

 

Vzpostavljena bo tudi lokalna Info točka, ki bo na voljo tako otrokom kot starejšim, kamor se bodo lahko obrnili za informacije, v težavah ipd. Na pobudo UNICEF-a bo vzpostavljena tudi varna točka.

  

Partnerji projekta

Vodilni partner: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje

Ostali partnerji: Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

    

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

121.421,10 EUR

96.116,97 EUR

 25.304,13 EUR

 

 

Evreka II

Naziv projektaEVREKA II

 

Zavod Revivo želi izkušnje s projekta EVREKA izkoristiti za nadgradnjo ozaveščevalnih in izobraževalnih aktivnosti, da bi vse širšemu krogu ljudi razširili obzorje in znanje o vodnih ekosistemih in potrebi za njihovo zaščito.    

 

S projektom Evreka II se bodo preko javnega medgeneracijskega dogodka EkoReka in devetnajstih izobraževalnih delavnic za različne starostne skupine dvignila zavest o poznavanju in ohranjanju pestrosti rečnega ekosistema in njegovih storitev (pitna voda, zrak, hrana, ...). Z lokalnim prebivalstvom želijo zgraditi dolgoročno skrb in željo po trajnostnem in sonaravnem upravljanju s porečjem Kamniške Bistrice.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod  za ihtiološke in ekološke raziskave – REVIVO

Ostali partnerji: Osnovna šola Mengeš

    

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

82.959,12 EUR

65.012,31 EUR

17.946,81 EUR

 

 

V naročju

Naziv projekta:  V NAROČJU

 

Osrednji namen projekta V naročju je ustvariti novo živo skupnost. Zgodba bo najbolj razvidna iz postavitve dveh razstav v letih 2020 in 2021, k ustvarjanju katerih bomo povabili iste avtorje. Preko ustvarjalnih delavnic, srečanj in rezidenc bomo rastočo skupnost zbližali z otroci, mladimi in starejšimi ter jo prepletli z ožjo okolico izvajanja projekta.

 

Za ustvarjanje skupnosti bo za obiskovalce navdihujoča potujoča razstava sodobne umetnosti v kapsulah imenovanih Potovke. Manjše steklene kapsule, v katerih bodo miniaturna umetniška dela obiskovalci prenašali med različnimi lokacijami v širši okolici Polhograjskih dolomitov. Tako bomo živo omrežje medčloveških pretokov razpredli v širši prostor.

  

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod CCC, zavod za medijsko umetnost in projekte družbenega raziskovanja

Ostali partnerji: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode; BB BIO.SI d.o.o.; Mojca Sfiligoj

    

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

95.643,92 EUR

69.846,16 EUR

25.797,76 EUR

 

 

Mobilni kino na prostem

Naziv projekta:  MOBILNI KINO NA PROSTEM

    

Mobilni kino na prostem je namenjen vzpostavitvi mobilne infrastrukture in organizacije kulturnih prireditev v naseljih občine Medvode, kjer tovrstnih prireditev kronično primanjkuje, večina prebivalcev Medvod pa se na predstave vozi v Ljubljano.

 

Z napihljivim projekcijskim platnom, projektorjem, zvočniki in vsem potrebnim drobnim materialom se bo prebivalcem omogočil razvoj filmskega programa na treh lokacijah v občini in sicer na novem mestnem trgu v sklopu Tržnice Medvode, na vaškem trgu ob Zbiljskem jezeru in na igrišču ob POŠ Topol na Topolu.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Ostali partnerji: Kabelska televizija Medvode, Turistično društvo Zbilje

   

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

18.767,90 EUR

11.594,11 EUR

7.173,79 EUR

 

 

Stara hišna imena 3

Naziv projektaSTARA HIŠNA IMENA 3

    

Stara hišna imena 3 so še zadnji del popisa identitete slovenskega podeželana v območjih našega LAS. Nekdaj je vsaka hiša nosila staro hišno ime, po katerem so se ljudje med seboj prepoznavali. Gre za edinstven pojav nesnovne kulturne dediščine, ki je prisoten le še na redkih območjih v Evropi. 

   

V projekt so kot nosilci dediščine vključeni starejši domačini, ki preko medgeneracijskih stikov, ki jih projekt vzpostavlja, prenašajo dediščino na mlajše. Z osveščanjem prebivalstva o pomenu nesnovne kulturne dediščine projekt tako zagotavlja ohranitev in celo ponovno oživitev rabe starih hišnih imen. 

   

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji: Občina Mengeš

   

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

15.372,00 EUR

9.450,00 EUR

5.922,00 EUR

 

 

Muzej.1925

Naziv projektaMUZEJ.1925

    

Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn hrani arhivsko gradivo, stare predmete, povezane z dejavnostjo gasilstva, ki jih želijo preko projekta razširiti, aktualizirati in predstaviti širši javnosti.  Izbrane spomine in zgodbe z močno sporočilno vrednostjo želijo prenesti na mlajše prebivalce ter v njih spodbujati vrednote in akcijo prostovoljstva tudi danes.   

   

V muzeju se bo uredila muzejska zbirka predstavljenih predmetov, fotografij in arhivskih dokumentov. Dodane jim bodo vsebinsko smiselne, harmonizirane zgodbe o prostovoljstvu, ki bodo napolnile prenovljene prostore unikatnega mini muzeja v gasilskem domu PGD Šinkov Turn.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn

   

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

45.345,42 EUR

31.043,05 EUR

14.302,37 EUR

 

 

Muzej na prostem

Naziv projektaMUZEJ NA PROSTEM

   

V občini Trzin bodo uredili muzej na prostem, ki bo pomenil nadgradnjo obstoječega muzeja Jefačnikova domačija. V njej se je rodil in živel eden najpomembnejših ljubljanskih županov Ivan Hribar. Občina Trzin je leta 2008 Jefačnikovo domačijo razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena, jo odkupila in popolnoma obnovila.

 

V okviru razširitve obstoječega muzeja se bo odkupil toplar, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena, ter parcela, na kateri stoji. Motiv muzeja na prostem bo prikaz starih kmetijskih tehnik in bo obsegal razstavo orodja in oblačil. V muzeju se bodo izvajali tudi različni lokalni dogodki.

   

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Trzin

Ostali partnerji: Turistično društvo Kanja Trzin

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

92.793,68 EUR

40.457,70 EUR

52.335,98 EUR

 

 

LAS - Zapeljemo vas

Naziv projektaLAS – ZAPELJEMO VAS!

    

Projekt prispeva k izboljšanju mobilnosti starejših, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo ali ne želijo uporabljati javnih in drugih plačljivih oblik prevoza. Povezuje starejše in invalidne osebe s starejšimi ali mlajšimi aktivnimi vozniki, ki so v okviru svojega prostega časa pripravljeni nuditi prevoz starejšim.

 

Uporabnik, ki bo potreboval prevoz, bo lahko poklical v komunikacijski center, ki bo vzpostavljen v prostorih Javnega zavoda Sotočje Medvode, kjer bodo zabeležili njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni center obvestil prostovoljnega voznika in to sporočil uporabniku, za katerega se bo opravil prevoz do zdravniške oskrbe, do javnih ustanov, trgovinskih centrov, ipd.

    

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Ostali partnerji: Občina Medvode, DEOS  Center starejših Medvode

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

25.923,96 EUR

17.497,17 EUR

8.426,79 EUR

    

 

Ureditev otroških igrišč

Naziv projektaUREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU LAS

   

Z gradnjo novih naselij v občini Komenda se je povečalo število prebivalcev, med katerimi prevladujejo predvsem mlade družine z majhnimi otroki. V Občini Vodice želijo ponudbo igral na otroških igriščih dopolniti in zagotoviti večje kapacitete, ki bodo zadovoljile večino ciljne populacije.

   

Projekt prinaša nove, urejene in prosto dostopne igralne površine za preživljanje prostega časa in medsebojno druženje občanov v domačem okolju.  Z novimi otroškimi igrali na območju občin Komenda in Vodice bosta občini poskrbeli za osnovno infrastrukturo, ki bo zagotavljala družbeni, socialni in motorični razvoj otrok. 

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Komenda

Ostali partnerji: Občina Vodice

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

93.548,50 EUR

57.509,33 EUR

36.039,17 EUR