Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

20.11.2018 Filmska delavnica in kratek filmček na temo naravovarstva in voda

Filmska delavnica na temo naravovarstva in voda

  

Zavod Sotočje Medvode je med 19. - 21. oktobrom sodeloval s prostovoljci iz OŠ Preska in Max Visuals v okviru projekta EVREKA, ki je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvedena je bila 2-dnevna filmska delavnica na temo naravovarstva in voda. Na delavnici so se mladostniki prvič seznanili z snemalno in fotografsko opremo. Sledilo je snemanje, kjer so mladostniki pred kamero sporegovorili o pomenu voda z njihovega vidika. V drugem delu delavnice sta EVS prostovoljca iz Španije in Francije otrokom predstavila osnove snemalnih in fotografskih tehnik ter video montaže. Mladostniki so bili aktivno udeleženi v celoten snemalni proces tako pred kamero kot za kamero ter tako prejeli nepozabno izkušnjo, ki jim bo koristila pri njihovih prihodnjih projektih.

  

Filmček si lahko ogledate na spletni strani evreka.si (Aktivnosti).

 

16.10.2018 Otvoritev otroškega igrišča in urejenega vaškega središča Trnovec

Vabljeni na otvoritev otroškega igrišča in urejenega vaškega središča Trnovec!

  

Druženje bo v soboto, 20. oktobra 2018, ob 12. uri, na prostoru pred stavbo Krajevne skupnosti Trnovec.

  

Ureditev otroških igrišč je bil cilj projekta Srečujemo se na igrišču, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

11.10.2018 Delavnica snemanja videa o naravovarstvu in pomenu voda

Se želiš vključiti v proces snemanja kratkega filmčka in se seznaniti z osnovami snemalnega procesa?

  

Javni zavod Sotočje Medvode vas vabi, da se prijavite na delavnico in snemanje, ki bosta potekala v oktobru in novembru 2018.  

Prijavite se lahko prek elektronske pošte na naslov: rok@zavodsotocje.si.

 

Na Zavodu Sotočje Medvode EVS prostovoljca iz Španije in Francije že nabirata izkušnje iz osnov dinamičnega snemanja in fotografiranja, ki jih bosta, med 19. - 21. oktobrom v prostorih OŠ Preska, predala vsem udeležencem Filmske delavnice.

  
Na delavnici se bodo otroci oziroma mladostniki seznanili z ustrezno tehnično opremo, nato pa posneli kratek filmček na temo naravovarstva in voda.

Lepo vabljeni vsi zainteresirani!

20.09.2018 Podaljšanje roka za prijavo operacij na Javni poziv v letu 2018

Na 8. dopisni seji Upravnega odbora LAS Za mesto in vas je bil danes, 20.9. 2018 sprejet Sklep o podaljšanju roka za oddajo prijav na Javni poziv za izbor operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018 z dne 28. 9. 2018 na 12. 10. 2018, kar bo prijaviteljem omogočilo dodaten čas za pripravo kakovostnih prijav.

  

Dokumentacijo Javnega poziva najdete na tej strani

Predloge operacij z Vlogo za prijavo operacije na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov RRA LUR, LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana do vključno 12. 10. 2018 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu RRA LUR, LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana do 12. 10. 2018 (do 13. ure).  

 

Za dodatne informacije in svetovanje pri pripravi vlog in dokumentacije v prilogah nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali prek telefonske številke: 01 306 19 05.

10.09.2018 Projekt EVREKA o obnovi rečne struge

Zavod REVIVO je skupaj z Društvom Šola zdravja v okviru projekta EVREKA v avgustu 2018 organiziral delavnico Ocena ekološkega stanja in popis pregrad na reki Pšati. 

    

V prvem delu delavnice so z udeleženci opisali strugo, izmerili fizikalne značilnosti struge in predstavili glavne elemente za nadaljnje izpolnjevanje obrazca po metodi RCE (Obrežje, struga in okolje). Spoznali so različne metode vzorčenja (ob)vodnih prebivalcev reke Pšate. Predstavili so potek elektro ribolova ter metode vzorčenja alg, vodnih nevretenčarjev in kačjih pastirjev. Vse živali so si nato od blizu ogledali, pogovorili smo se o njihovi funkciji v ekosistemu in pogostosti. Največ pozornosti so pritegnile ribe (navadni globoček, mrena, pohra, klen in pisanka), žuželke (larve mladoletnic in kačjih pastirjev), vrtinčarji in alge. Udeleženci so na izbranem odseku identificirali tri pregrade tipa prag ter jih vnesli v evropski atlas pregrad prek spletne aplikacije Barrier Tracker. Vnesli so tudi oceno prehodnosti za ribe. 

  

Po analizi rezultatov so udeleženci ugotovili, da vzorčni odsek reke dosega najnižjo oceno, ki jo po metodi RCE lahko določimo, kar iz eko-morfološkega vidika pomeni, da je potrebna popolna obnova rečne struge. Menijo, da je glavna težava preučevanega odseka v pomanjkanju obrežne in vodne vegetacije. Obsežni monokulturni sestoji invazivnih tujerodnih rastlin kot so žlezava nedotika, enoletna suholetnica in japonski dresnik so posebej razžalostili udeležence delavnice, ki se spominjajo, da so v preteklosti ob strugi nabirale številne pisane travniške cvetice.

  

Oglejte si tudi promocijski video o projektu EVREKA, objavljen tudi na spletni strani evreka.si in FB strani projekta.

 

 

23.08.2018 Popravek št. 1 Javnega poziva v letu 2018

Popravek št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018

  

Dne 23. 8. 2018 je bil objavljen POPRAVEK št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018, ki se veže na Prilogo 1: Finančni načrt operacije _ESRR (dopolnjen opis v spustnem seznamu »kategorija stroška«).

 

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018.

  

Več informacij na strani objave Javnega poziva.

 

30.07.2018 Podpis Pogodbe o načinu varovanja osebnih podatkov

Obveščamo vas, da je bila dne 18. 7. 2018 podpisana Pogodba o načinu varstva osebnih podatkov pri izvajanju nalog vodilnega partnerja za LAS Za mesto in vas. Pogodba je podpisana s strani vodilnega partnerja LAS Za mesto in vas, Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRA LUR) ter s strani predsednika LAS Za mesto in vas. S pogodbo želimo še dodatno urediti pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

 

Kot vodilni partner smo namreč zavezani, da v okviru izvajanja nalog na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice z dne 22.6.2015 in Pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri pogodbenem partnerstvu LAS za mesto in vas z dne 27.10.2015 v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in Odločbo št. 33151-3/2015/30 z dne 5.9.2016, in za potrebe poročanja, v imenu LAS obdelovati tudi osebne podatke ki so pridobljeni na podlagi ali Pristopne izjave za članstvo, ali prijave na prejemanje e-novic, ali so posredovane s strani osebe, na katero se osebni podatki nanašajo, zaradi potrebe nemotenega izvajanja aktivnosti, dolžnosti in upravičenj na podlagi zgoraj navedenih dokumentov, ali pa so pridobljeni na podlagi javno dostopnih podatkov, in sicer:

 

•             o članih LAS in kandidatih za člane LAS: ime, priimek, naslov, telefon, naslov elektronske pošte, sektorska pripadnost,

•             o članih organov in teles LAS: ime, priimek, naslov, telefon, naslov elektronske pošte, sektorska pripadnost (če je pomembna za glasovanje) in, če je član za svoje delo plačan, tudi: EMŠO, davčna številka, TRR, narava pogodbenega razmerja med članom in LAS, podatek, ali je član vključen v obvezna zavarovanja in na kateri podlagi,

•             o delavcih LAS (fizičnih osebah, s katerimi ima LAS sklenjeno pogodbo civilnega prava): ime, priimek, naslov, telefon, naslov elektronske pošte, EMŠO, davčna številka, TRR, narava pogodbenega razmerja med osebo in LAS, podatek ali je oseba vključena v obvezna zavarovanja in na kateri podlagi,

•             o udeležencih dogodkov LAS: ime, priimek, naslov, telefon, naslov elektronske pošte, ime dogodka, ki se ga je udeležil, morebitne fotografije udeležencev, v primeru, da je za  fotografiranje pridobil ustrezno in izrecno soglasje udeležencev, razen, če gre za javni dogodek ali dogodek za določen krog udeležencev, če so bili predhodno obveščeni, da bo dogodek fotografiran;

•             osebne podatke, ki so del prijav na javne pozive LAS in katerih kategorije vnaprej ni mogoče opredeliti, saj so odvisne od vsebine prijav, običajno pa zajemajo: ime, priimek, naslov, telefon, naslov elektronske pošte, davčna in matična številka, EMŠO, TRR in jih posredujejo prijavitelji sami v okviru postopka prijave in same prijave, ali pa so pridobljeni iz javno dostopnih podatkov.

Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov pogodbi je časovno omejena na trajanje oziroma veljavnost Pogodbe o nalogah vodilnega partnerja, hranijo pa se največ pet let po zaključku izvajanja programskega obdobja ustanovitve LAS Za mesto in vas, ki se zaključi leta 2023.

 

Kot vodilni partner bomo ves čas izvajanja nalog po Pogodbi o nalogah vodilnega partnerja izvajali ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, in sicer predvsem:

•             osebne podatke shranjene v elektronski obliki bomo varovali s sistemom gesel, ki omogoča dostop samo delavcem vodilnega partnerja, ki dostop do podatkov potrebujejo za izvajanje svojih nalog za LAS,

•             osebne podatke, shranjene na fizičnem nosilcu (npr. v papirnati obliki) bomo imeli shranjene v prostoru, ki ga ves čas nadzoruje pooblaščen delavec vodilnega partnerja, v primeru odsotnosti takšnega delavca pa bodo prostori zaklenjeni in nedostopni,

•             na računalniški opremi, s katero bomo obdelovali osebne podatke, bomo imeli nameščene posodobljene operacijske sisteme in posodobljene programske rešitve za sprotno preverjanje virusov in drugih neželenih programov na računalniku,

•             skrbeli bomo za ustrezno varovanje osebnih podatkov pred neželenimi izbrisi ali uničenji, tako da bomo imeli za osebne podatke v elektronski obliki izdelane redne ustrezne varnostne kopije, za osebne podatke na fizičnih nosilcih pa zaščito pred odtujitvijo in požarom,

•             morebitnih kopij gesel za dostop do osebnih podatkov ali rezervnih ključev ne bomo hranili na lahko dostopnih krajih, ampak bodo posebno varovani, dostop do njih pa bo evidentiran,

•             zaslone računalnikov, na katerih se dostopa do osebnih podatkov, bomo imeli nameščene tako, da morebitne tretje osebe (npr. stranke ali obiskovalci) nimajo vpogleda vanje,

•             posebne ali druge občutljive podatke, ki jih bomo posredovali LAS ali v imenu LAS tretjim osebam, bomo med prenosom šifrirali (če pride do pošiljanja takšnih podatkov),

•             kadar je to potrebno (npr. ko poteče rok hrambe), bomo osebne podatke v elektronski obliki izbrisali na način, ki onemogoča njihovo restavracijo, fizične nosilce z osebnimi podatki pa uničili, da bodo podatki nerazpoznavni (npr. razrezal papirnato dokumentacijo).

 

06.07.2018 Sprememba elektronskega naslova LAS ZMV

LAS Za mesto in vas (LAS ZMV) je prejel nov elektronski naslov: las-zmv@rralur.si.

Telefonski kontakt ostaja enak: 01 306 19 05.

  

Za vprašanja in informacije smo vam na voljo med 8.00 in 16.00 uro.

05.07.2018 Sprememba Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018

Dne 5. 7. 2018 je bil zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter spoštovanja Uredbe o varstvu osebnih podatkov spremenjen del razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018. Tehnični popravki v dokumentu "Javni poziv" ter dopolnitve v Vlogi A in B se nanašajo na:

  

1.  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018:
- Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v prvem poglavju »Osnovni podatki o javnem pozivu« – Informacije o javnem pozivu;
- Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v desetem poglavju »Razpisna dokumentacija in dodatne informacije« - Dodatne informacije o javnem pozivu LAS.

  

2.  Vlogo za prijavo operacije na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2018:
- Obrazec 1 - SKLOP A – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov;
- Obrazec 2 - SKLOP B – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov.

  

Dokumentacija Javnega poziva je na voljo na tej povezavi. Razpis je odprt do 28. 9. 2018. 

05.07.2018 Pojasnila Vlade RS glede predlogov za Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD)

Vlada RS je na dopisni seji sprejela pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS, dne 16. 5. 2018.

    

V Društvu za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) so pregledali pojasnila, ki jih je Vlada RS pripravila v zvezi z zaključki posveta o izvajanju CLLD. Ugotavljajo, da v tem trenutku na strani državnih instituciji ni niti strokovne niti politične pripravljenosti za spremembo obstoječega sistema izvajanja programa CLLD. Uvajajo se sicer nekatere spremembe, ki olajšujejo in skrajšujejo nekatere administrativne postopke, vendar je v tem trenutku še vedno okoli 250 projektov, ki se bodo morali izvajati po zahtevnih starih pravilih, oziroma le-ti še vedno niso vsi pregledani in odobreni. 

  

V prilogi se nahajajo pojasnila Vlade RS v zvezi s posameznimi zaključki.

06.06.2018 Delavnice predstavitve Javnega poziva 2018 za izbor operacij LAS Za mesto in vas

Pričeli smo s serijo delavnic predstavitve novega Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018.

  

V torek, sredo in četrtek, od 5. do 7. junja 2018, so se izvedle prve tri delavnice za predstavitev pravil sofinanciranja in vloge za prijavo projektnih idej, v občinah Domžale, Vodice in Medvode. V kolikor imate zanimivo projektno idejo, vas vabimo, da se udeležite ene od prihajajočih delavnic v naslednjem tednu:

  

11. 6. 2018, ob 18:00 - sejna soba Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin

12. 6. 2018, ob 18:00 - sejna soba Občine Komenda, Glavarjeva 104, Komenda

13. 6. 2018, ob 18:00 - poročna dvorana v Občini Mengeš, II. nad., Slovenska cesta 28, Mengeš

  
Prijave za udeležbo na delavnicah zbiramo do dneva pred izvedbo delavnice na elektronskem naslovu: las@ljubljana.siVabljeni k predstavitvi razpisne dokumentacije in pripravi predlogov projektov!

04.06.2018 Zaključni dogodek in novinarska konferenca »Zaposlitvene priložnosti na kmetijah«

Partnerji projekta “Zaposlitvene priložnosti na kmetijah”, vas vabimo na zaključni dogodek projekta, ki bo potekal v četrtek, 7. junija 2018,

v Turističnem kompleksu Jezero (Trdnjava 3, Kočevje).


Program:

9.30 do 10.00 - Prihod in registracija udeležencev

  

10.00 do 10.10 - Pozdravi gostiteljev:
Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje in predsednik LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Milena Glavač, direktorica Razvojnega centra Kočevje Ribnica
Igor Hrovatič, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje na KGZS in Predsednik Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina

  

10.10 do 10.20 - Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

  

10.20 do 10.45 - Predstavitev izvedenega projekta:
Jožica Povše, LAS DBK – Osnovni namen in cilji projekta
Mag Roman Medved, LAS Za mesto in vas – Izdelava nabora kmetij
Patricija Pavlič, LAS STIK – Promotorji projekta ZPK
Primož Pahor, LAS PPD – Poslovni načrti za zainteresirane kmetije

  

10.45 do 11.00 - Andreja Krt Stopar, javna služba kmetijskega svetovanja, KGZS - Kmetije - priložnosti za nova delovna
mesta na podeželju

  

11.00 do 11.40 - Lea Kovač, Zavod RS za zaposlovanje - Zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanju invalidov

  

11.40 do 11.50 – Marko Kocjančič, Kmetija Kocjančič in Iztok Bregar, Ekološka kmetija Bregar – Vključitev v projekt ZPK, pričakovanja
Franc Fritz Murgelj – Promotor projekta ZPK

  

11.50 do 12.10 – Peter Svetina, Zavod Grunt, Predstavitev priročnika Zaposlovanje invalidov na kmetiji

  

12.10 do 12.25 - Zaključki

  

12.25 - 14.00 – Pogostitev in mreženje udeležencev

  

Vljudno vabljeni!

04.06.2018 Okrogla miza: Misija je mogoče

V okviru projekta Medgeneracijsko povezovanje za Varno starost je bila izvedena okrogla miza, kjer so svoje poglede soočili različni strokovnjaki.

  

Utrinke najdete na novi spletni strani projekta in na Facebook profilu.

Članek so objavili tudi v Domžalskih novicah.

03.06.2018 Projekt EVREKA: Nov način upravljanja z vodami

V sklopu aktivnosti projekta EVREKA je Zavod Revivo na letošnji Svetovni dan voda predstavil animacijo:

Nov način upravljanja z vodami.

  

Animacija je namenjena ozaveščanju širše javnosti o novih pristopih upravljanja z našimi vodnimi telesi, ki sočasno izboljšujejo poplavno varnost, vračajo elemente narave v urbana in semi-urbana okolja in dosegajo številne druge pozitivne učinke na okolje in naravo. Tako imenovane na naravi temelječe rešitve se v svetu uporabljajo že vrsto let in v projektih renaturacije vračajo rekam in potokom nekdanjo naravno lepoto in biotsko pestrost. S to animacijo želimo spodbuditi uporabo teh pristopov tudi v Sloveniji.

25.05.2018 Izvajanje in poročanje projektov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (JP 2016)

V petek, 25.5.2018, je bila v sejni sobi Občine Domžale izvedena delavnica Izvajanje in poročanje projektov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (JP 2016).

 

Predstavljeni so bili pogoji za upravičenost stroškov in dokazila, ki jih je potrebno predložiti k oddaji zahtevka za sofinanciranje projekta. Prav tako so bila predstavljena navodila za označevanje projekta prek različnih kanalov komuniciranja z javnostmi.

 

Na voljo je celotna predstavitev s primeri.

 

24.05.2018 Izvajanje in poročanje projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj (JP 2016) - delavnica

V četrtek, 24.5.2018, je bila v sejni sobi Občine Medvode izvedena delavnica Izvajanje in poročanje projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj (JP 2016).

  

Predstavljeni so bili pogoji za upravičenost stroškov in potrebna dokazila, ki jih je potrebno predložiti k oddaji zahtevka za sofinanciranje projekta. Prav tako so bila predstavljena navodila za označevanje projekta prek različnih kanalov komuniciranja z javnostmi.

 

Na voljo je celotna predstavitev s primeri.

 

18.05.2018 Nova navodila MGRT ter obrazci za poročanje operacij ESRR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo nova Navodila upravičencem za podukrep 19.2 in 19.3 ter obrazce za poročanje aktivnosti operacij.

  

Dokumenti so na voljo na podstrani Javni pozivi/Navodila in obrazci za poročanje.

18.05.2018 Vabilo na okroglo mizo projekta Varna starost

Projekt Varna starost organizira okroglo mizo z naslovom: misija JE mogoče!, ki bo potekala v ponedeljek, 28. maja 2018, s pričetkom ob 17.00 uri, v Viteški dvorani na Gradu Jable, Grajska cesta 2, Mengeš.

    

Nasilje nad starejšimi je danes ena izmed najaktualnejših tem, predvsem zaradi družbenega zanikanja tega problema. Njegova omemba še vedno sproži val ogorčenja med večino ljudi in mnogi bi raje zanemarili obstoj tega pojava, saj se ne sklada z našimi tradicionalnimi prepričanji in ideali.
   

Okrogla miza se izvaja v okviru projekta Medgeneracijsko povezovanje za varno starost, v sodelovanju z LAS za mesto in vas. Spregovorili bomo o obstoječih praksah pri obravnavi nasilja nad starejšimi ter usposobljenosti in občutljivosti strokovnih delavcev do tega pojava. Ogledali si bomo primere dobre prakse in opredelili možnosti za izboljšavo.

   

Več na FB profilu in spletni strani  projekta.

17.05.2018 Posvet v Državnem svetu

Državni svet RS je na včerajšnji seji obravnaval zaključke in sklepe posveta o izvajanju programa CLLD, ki sta ga 23. aprila 2018 izvedla Državni svet RS in Društvo za razvoj slovenskega podeželja.

  

Na 7. seji, dne 16. 5. 2018, je Državni svet RS s sklepom pozval Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da preučijo in podajo pojasnila oziroma predloge rešitev na zaključke posveta.

  

Sklep 7. seje Državnega sveta RS je objavljen na spletni strani: http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/7ds-7_sklep_k_zakljuckom_posveta_p.pdf.

  

Izjavo za javnost objavljamo v priponki.

16.05.2018 Objavljen 2. Javni poziv za izbor operacij 2018

S 16. 5. 2018 objavljamo Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018.

Javni poziv je odprt do 28. 9. 2018. Več o razpisu na podstrani Javni pozivi.

26.04.2018 7. seja Upravnega odbora in 4. seja Skupščine

V četrtek, 19. aprila 2018, sta v sejni sobi Občine Medvode potekali 7. seja Upravnega odbora in 4. seja Skupščine LAS Za mesto in vas.

 

Več informacij najdete na spletnih straneh: 7. seja Upravnega odbora  in 4. seja Skupščine LAS Za mesto in vas.

18.04.2018 Posvet: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri

Državi svet RS skupaj z Društvom za razvoj slovenskega podeželja je izvedel posvet »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«.

  

Posvet se je izvedel v ponedeljek, 23. 4. 2018, v prostorih Državnega sveta. Posnetek si lahko ogledate na spletni strani: http://www.ds-rs.si/node/3505.

28.03.2018 Potek aktivnosti pri potrjevanju projektov LAS Za mesto in vas

LAS Za mesto in vas je v lanskem letu izvedel prvi javni razpis za izbor projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja iz evropskih strukturnih skladov. Na razpis se je prijavilo 16 projektov, Upravni odbor LAS je na predlog Ocenjevalne komisije potrdil 12 projektov. Postopek izbora v okviru LAS smo izvedli v dogovorjenih časovnih okvirih, postopek dokončnega potrjevanja na odgovornih ministrstvih pa še vedno poteka.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pregledalo in potrdilo vseh pet projektov in bo v naslednjih tednih upravičencem poslalo v podpis pogodbe za izvajanje projektnih aktivnosti v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pravkar so bile objavljene tudi spremembe Navodil o upravičenih stroških ter Navodil na področju komuniciranja vsebin. Terminski potek obravnave prispelih vlog na prvi javni razpis LAS Za mesto in vas je bil naslednji:

 

Aktivnost

začetek

zaključek

Objava Javnega razpisa LAS

15.12.2016

15.5.2017

Pregled in ocenjevanje vlog s strani LAS Za mesto in vas

16.5.2017

12.6.2017

Potrditev izbranih projektov s strani Upravnega odbora LAS Za mesto in vas

 

21.6.2017

Oddaja vlog ESRR v potrditev na MGRT

22.6.2017

10.7.2017

Dopolnjevanje vlog ESRR (MGRT)

4.9.2017

18.10.2017

Obvestilo o potrditvi projektov ESRR (MGRT)

 

17.1.2018

Pogodba o sofinanciranju operacije (MGRT)

28.3.2018

 

 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je odgovorno za projekte v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja trenutno še pregleduje prispele vloge prijaviteljev in poziva k njihovim dopolnitvam. Terminski potek obravnave prispelih vlog na prvi javni razpis LAS Za mesto in vas je naslednji:

 

Aktivnost

začetek

zaključek

Objava Javnega razpisa LAS

15.12.2016

15.5.2017

Pregled in ocenjevanje vlog s strani LAS Za mesto in vas

16.5.2017

12.6.2017

Potrditev izbranih projektov s strani Upravnega odbora LAS Za mesto in vas

 

21.6.2017

Oddaja vlog EKSRP na AKTRP – vnos v E-kmetijo

22.6.2017

16.8.2017

Dopolnjevanje vlog EKSRP (AKTRP)

21.2.2018

v teku

Odločbe o potrditvi projektov EKSRP

maj 2018

 

 

 

 

 

28.03.2018 Spremembe navodil pri operacijah Evropskega sklada za regionalni razvoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembe:

 

Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, verzija 1.04 (20.3.2018)

 

Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (19.3.2018)

 

Časovnica dela (31.1.2018)

 

 

LAS Za mesto in vas objavlja spremembe internih navodil za upravičence operacij na območju:

 

Kratka navodila za komuniciranje in označevanje ESRR (28.3.2018)

 

 

Dokumente si lahko prenesete na podstrani Navodila in obrazci za poročanje.

 

 

 

20.03.2018 Krekovo središče vabi k sodelovanju

Inštitut Antona Trstenjaka in Zavod Medgeneracijsko središče Komenda vabita k sodelovanju vse skrbnike, ki negujejo starejše in bolne, ter vse tiste, ki jim je klepet in druženje s starejšimi v veselje.

 

 

Tečaj za družinske oskrbovalce je namenjen vsem, ki jih zanima praktično znanje in pridobitev veščin za nego in oskrbo starejših oseb. Tečaj bo obsegal deset srečanj, prva se bodo pričela že aprila. Po koncu tečaja bodo udeleženci lahko druženje nadaljevali v Klubu svojcev. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 9. aprila, od 17.00 do 19.30, v Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda.

 

Usposabljanje za prostovoljce je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z vodenjem skupine starejših ali samostojnim druženjem s starejšimi . Deset srečanj bo zainteresirane udeležence seznanilo s potrebnimi informacijami o procesu kakovostnega staranja, preprečevanju padcev in vodenju pogovora v skupini starejših. Prvo usposabljanje bo v sredo 18. aprila, od 8.30 do 12.30, v Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda.

 

Prijave zbirajo prek telefona: 040 842 776 in prek elektronske pošte: viktorija.drolec@zmsk.si, do zapolnitve mest. 

 

Več informacij si lahko preberete na spletni strani Zavoda Medegeneracijsko središče Komenda.

27.02.2018 LAS za mesto in vas – odobreni projekti za lokalni razvoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je konec januarja potrdilo pet projektov, ki bodo v okviru lokalne akcijske skupine LAS za mesto in vas krepili lokalni razvoj na območju Medvod, Domžal, Komende, Mengša, Trzina in Vodic. Skupna vrednost sredstev je 255.222,00 EUR, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 206.221,84 EUR sredstev.

 

Krekovo središče predstavlja program aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje, kakovostno in aktivno staranje ter preprečevanje osamljenosti med starejšimi prebivalci, ki ga izvaja Inštitut Antona Trstenjaka in Medgeneracijsko središče Komenda. Namenjeno bo usposabljanju prostovoljcev, delavnicam za družine in tečajem za družinske oskrbovalce. Aktivirale se bodo medgeneracijske skupine, intervencijske skupine za prostovoljce, klubi svojcev ter t.i. »Babi servis«, ki bo omogočal varstvo otrok na domovih. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 72.417,94 EUR.  

 

Javni zavod Cene Štupar je v partnerstvu z Območno obrtno-podjetniško zbornico Domžale in Zavodom Sotočje oblikoval celovit program spodbujanja podjetništva Za vas!. Prek podjetniških druženj, startup vikendov in podjetniške akademije se bo razvijalo podporno podjetniško okolje za razvoj inovativnih podjetniških izzivov in priložnosti. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 41.952,24 EUR.

 

Občina Medvode bo občanom ponudila možnost najema urbanih vrtičkov. V okviru projekta Urbano vrtnarjenje se bo zagotovilo nakup 20 vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja vrtičkov. S tem bodo občane spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa, druženju in povezovanju ter večji samooskrbi s hrano. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 39.272,00 EUR.

 

Ekološko izobraževanje na porečju Kamniške Bistrice (Evreka) bo izvajal Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave REVIVO, v partnerstvu z Javnim zavodom Sotočje Medvode in Centrom za mlade Domžale. S projektom želijo dvigniti nivo ozaveščenosti o pomenu ohranjanja narave in trajnostnem načinu rabe naravnih ekosistemov. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 31.717,46 EUR.

 

Varna starost je projekt, ki načrtuje ozaveščanje zaposlenih v domovih za ostarele ter starostnikov in svojcev o nasilju nad starejšimi in možnimi načini ukrepanja. Usposobil se bo tudi zagovornik pravic starejših. Projekt vodijo: Medgeneracijski center Bistrica, Računalniško programiranje, Žiga Primc s.p., Deos d.d. ter PE Center starejših Medvode. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 20.862,20 EUR.

 

Dodatne informacije:

Roman Medved, RRA LUR, roman.medved@ljubljana.si, 01 306 19 05

31.01.2018 Problematika izvajanja CLLD v oddaji Tednik

V oddaji Tednik na RTV SLO 1 (ponedeljek, 29. 1. 2018) je bil objavljen prispevek o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji in birokratskih postopkih pri potrjevanju vlog za sofinanciranje operacij s pomočjo mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014–2020. V prispevku so bili predstavljeni konkretni primeri s katerimi se srečujejo LAS in komentarji predstavnikov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki pa so bili v skladu z dosedanjim izvajanjem programa CLLD.

 

Za lokalni razvoj v Sloveniji je do leta 2020 na voljo dobrih 96 milijonov evrov iz treh evropskih skladov. A postopki prijave na razpise so tako zapleteni, da je moral vsak prijavitelj v povprečju najmanj trikrat vložiti dopolnila, na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Agenciji za kmetijske trge pa potrebujejo najmanj pol leta za odločanje o posamezni vlogi.

 

Upamo, da bodo tudi takšni prispevki vplivali na ureditev odnosov med LAS in pristojnimi organi ter pospešili pripravo poenostavitev postopkov potrjevanja vlog in zahtevkov LAS.

 

Celoten prispevek si lahko ogledate na povezavi http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174516830

 

 

03.01.2018 Javni poziv za promotorje zaposlitvenih priložnosti na kmetijah

RRA LUR za Lokalno akcijsko skupino Za mesto in vas (LAS Za mesto in vas) objavlja javni poziv za zainteresirane posameznike na območju LAS Za mesto in vas, za promotorje za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij v sklopu projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah.

 

Namen javnega poziva je pridobiti zainteresirane posameznike na območju LAS Za mesto in vas - promotorje zaposlitvenih priložnosti na kmetijah, ki bodo zagotavljali trajnost projekta z informiranjem in spodbujanjem zainteresiranih kmetij na območju LAS za nudenje priložnosti za izvajanje socialnih programov.

 

Na območju LAS Za mesto in vas bosta na osnovi javnega poziva oz. na osnovi izraženega interesa posameznikov za sodelovanje izbrana dva (2) promotorja.

 

Rok za oddajo je do vključno 2. 3. 2018.

 

Opis projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

 

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas.

 

Kmetije predstavljajo srce podeželja in kot take postajajo vse pomembnejši potencial tudi pri razvoju novih idej. Prihaja čas novih priložnosti pri izvajanju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih programov.   

 

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so zaposlene osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.

 

Na območju LAS Za mesto in vas je ena izmed takšnih kmetij, to je kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt - Zavod za socialno podjetništvo na podeželju iz Komende, ki posluje že tretje leto z osmimi zaposlenimi, redno izplačuje plače in investira v svojo dejavnost.

 

Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grunt širila, se na območju štirih partnerskih LAS izvaja projekt »Zaposlitvene priložnosti na kmetijah«, katerega namen je, da se z delavnicami in posebejizobraženimi promotorji informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

 

Več informacij o projektu Zaposlitvene priložnosti na kmetijah si lahko preberete TUKAJ.

18.12.2017 Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja

15. decembra je bila v Uradnem listu RS št. 72/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Čistopis dopolnjene uredbe si lahko ogledate v priponki.

06.12.2017 Obisk ministrice na kmetiji Zadrgal

Kmetijo Zadrgal z Zavodom Grunt v Komendi je ob mednarodnem dnevu invalidov, 03.12.2017 obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga. dr. Anja Kopač Mrak.

06.12.2017 Zaposlitvene priložnosti na kmetijah - TV prispevek

13.11.2017 2. delavnica: Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

2. DELAVNICA v okviru projekta "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah", ko je g. Peter SVETINA predstavil kmetijo Zadrgal z Zavodom Grunt, ki zaposluje težje zaposljive; je bila v četrtek, 23.11.2017 v sejni sobi Občine Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, Medvode.

 

Vsebina delavnice:

Predstavitev Zavoda Grunt iz Komende kot delujoč primer zaposlovanja težje zaposljivih na kmetijah;  

Predstavitev koncepta možnosti zaposlitev na kmetijah;

(zakaj so kmetije priložnost za zaposlovanje tudi ranljivih skupin; kako ljudi z omejenimi zmožnostmi vključiti v delo na kmetijah; pozitivni učinki za vse vključene)

 
Odmor;  
Predstavitev zakonodajnega in finančnega okvira, ki opredeljuje zaposlovanje na kmetijah;  
Delo na konkretnih primerih.  

 

Delavnica je požela veliko zanimanje in interes udeležencev. Predvsem s strani predstavnikov kmetij, ki bi želeli takšno prakso realizirati tudi na svojih kmetijah.

03.11.2017 1. delavnica: Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah_govori Barbara Kač Kadunc

G. PETER SVETINA, specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov je idejni vodja in eden izmed ustanoviteljev Zavoda Grunt, ki deluje na kmetiji Zadrgal v Komendi.

Zavod posluje že tretje leto, ima osem zaposlenih, redno izplačuje plače, investira in širi svojo dejavnost.

Zaposleni na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela: delo v hlevu in na polju, priprava polizdelkov ter prodaja in distribucija le-teh. Na kmetiji se tako ustvarjajo in ohranjajo delovna mesta za težje zaposljive, povečuje se samooskrba in zagotavlja razvoj podeželja.

1. DELAVNICA "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah", ko je g. Peter Svetina delil svoje znanje in prakso z nami je bila v četrtek, 09.11.2017 ob 9.uri sejni sobi Občine Komenda.

12.10.2017 Strokovna ekskurzija na Portugalskem

 Od 02.10. do 05.10.2017 je v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja potekala Strokovna ekskurzija na Portugalsko, katere smo se udeležili tudi predstavniki LAS Za mesto in vas.
Strokovna ekskurzija je vsebovala celodnevno Konferenco o možnostih in priložnostih sodelovanja slovenskih LASov s portugalskimi ter oglede dobrih praks na terenu in sicer na območju LAG ATAHCA in LAG ADRIMAG.

05.09.2017 Sestanek: Problematika izvajanja projektov CLLD

V torek, 12.09.2017 ob 10.uri bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v veliki dvorani Smelt, Dunajska 160, Ljubljana organizirala sestanek o pomankljivosti vlog pri ukrepu 19.2- Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Na sestanku bodo s strani direktorja agencije g. Jeranka izpostavljene glavne zaznane nepravilnosti, v nadaljevanju pa bodo s strani Sektorja za razvoj podeželja predstavljeni konkretni primeri napak in njihove posedice.

Prijava na dogodek ni potrebna.

Vljudno vabljeni.

31.08.2017 4. Slovenski podeželski parlament

Vabimo vas na 4. Slovenski podeželski parlament, ki bo zasedal v prostorih Grm Novo  mesto – center biotehnike in turizma, 22. septembra 2017.

Uvodni del bo potekal 21. septembra v Šentrupertu.

 

Dogodek organizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in Zveza slovenske podeželske mladine.

Prijave na dogodek zbirajo organizatorji najkasneje do 10. septembra 2017 do zapolnitve razpoložljivih mest. Kotizacije za dogodek ni, udeležencem je zagotovljen brezplačen program in prehrana.
Vabilo, program in prijavnica so dostopni na sledeči povezavi: http://drustvo-podezelje.si/novice/item/426-4-slovenski-podezelski-parlament .

03.07.2017 Izbranih 12 projektov LAS Za mesto in vas v vrednosti 520.000,00 EUR

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas, ki v partnerstvo združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju šestih občin Osrednjeslovenske regije (Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice), je v decembru 2016 objavila prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS. Razpisanih je bilo 915.000,00 EUR sredstev namenjenih sofinanciranju projektov, od tega 395.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter 520.000,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na poziv, ki je bil odprt do sredine maja 2017, je prispelo 16 vlog. Te je na 6. redni seji  pregledal in ocenil Upravni odbor LAS, izmed njih izbral 12 projektov v skupni vrednosti 520.000,00 EUR, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja, do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

V odobrenih projektih sodeluje več kot 30 različnih partnerjev iz javnega, nevladnega in privatnega sektorja, potrjeni projekti pa prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine ter razvoju novih storitev na podeželju. Med njimi velja izpostaviti projekt Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti - LAS na območji vseh šestih občin, katerega cilj je vzpostavitev mreže privlačnih in varnih kolesarskih poti v skupni dolžini 64.372 m ter s tem spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na območju LAS. Prav tako so občine združile moči pri projektu z imenom Oživitev tržnic na območju LAS, ki bo namenjen večanju oziroma širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh občinah. Z evropskimi sredstvi bodo v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice poskrbeli tudi za izboljšanje stanja in dolgoročno ohranitev lokalnih mokrišč. K sodelovanju v projektu Zgodbe naših mokrišč sta pristopila še Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš. Aktivnosti se bodo izvajale tudi na področju spodbujanja podjetništva - Javni zavod Cene Štupar bo v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Domžale ter Javnim zavodom za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje, Medvode v okviru projekta Za vas! izvajal različna podjetniška usposabljanja in izobraževanja. Svoje mesto so prav tako našli starejši – v okviru projekta Medgeneracijsko povezovanje za varno starost bo eden izmed glavnih poudarkov omogočiti starostnikom medgeneracijsko družbeno interakcijo ter prepoznati in omejiti nasilje nad starejšimi. Potekala bodo strokovna usposabljanja zaposlenih v domovih za starejše za učinkovito prepoznavo oblik nasilja in ukrepanje zoper povzročitelje nasilja, starostniki bodo seznanjeni z nesprejemljivimi oblikami vedenja, ponujena pa jim bo tudi ustrezna pomoč. Drugi projekt, ki naslavlja starejše, bo potekal na območju naselij Komenda, Moste, Mengeš, Trzin in Vodice, kjer bo vzpostavljeno Krekovo središče, namenjeno predvsem spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, kakovostnega in aktivnega staranje ter preprečevanju osamljenosti med starejšimi prebivalci.

 

Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Za mesto in vas, v okviru katerega bo na razpolago približno 1 mio EUR iz sredstev EKSRP in ESRR, bo objavljen predvidoma v začetku leta 2018. Pred tem  bodo potekale informativne delavnice za potencialne prijavitelje. Termini bodo objavljeni na www.las-mestoinvas.si.

 

Za več informacij o delovanju in aktivnostih LAS Za mesto in vas se vsi zainteresirani lahko obrnete na vodilnega partnerja – Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR); roman.medved@ljubljana.si ali 01 306 19 05.

 

08.06.2017 6. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas

6. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas bo v sredo, 21. 6. 2017 ob 17.00 v sejni sobi RRA LUR, Tehnološki park 19, Ljubljana s sledečim dnevnim redom:

1. Izbor in potrditev operaciji za financiranje iz 1. Javnega poziva LAS Za mesto in vas,
2. Izvedba aktivnosti za pripravo spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas,
3. Načrt dela LAS Za mesto in vas za obdobje julij – december 2017,
4. Razno.

19.05.2017 Zaključek Javnega poziva

V ponedeljek, 15. 5. 2017, je potekel rok za oddajo vlog na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Prispelo je 16 vlog. Od tega 10 iz sklopa A - operacije, ki bodo sofinancirane iz EKSRP in 6 iz sklopa B - operacije, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESRR.

Ocenjevalna komisija bo vloge odprla in pregledala v torek, 23. 5. 2017. Vodilni partner pa bo takoj naslednji dan, v skladu s pogoji javnega razpisa, po elektronski pošti pozval prijavitelje projektov k eventualnim dopolnitvam vlog.

Načrtujemo, da se bo postopek ocenjevanja vlog s strani LAS zaključil do konca junija 2017.

 

21.04.2017 4. popravek Javnega Poziva za izbor operacij

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 objavlja

POPRAVEK ŠT. 4

Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

1. Popravljena Vloga za prijavo operacije SKLOP B - OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR:

a. Dodane rubrike v tabele 2.1. do 2.4. – spletni naslov partnerja ter naziv banke in sedež;

b. Dodano poglavje 4.0. Opis operacije:

i. 4.0.1 Opis vpliva operacije na specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS;

ii.  4.0.2 Povzetek operacije; c. Dopolnjeno navodilo v poglavju 4.2. in 4.3: Opis aktivnosti;

d. Dopolnjeno poglavje 4.5. Kazalniki uspešnosti:

i. K8 - Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije.

 

Popravek je objavljen TUKAJ.

31.03.2017 Javni poziv za člane Ocenjevalne komisije

Vse zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno vabimo k oddaji vloge za kandidate kot člane Ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Ocenjevalna komisija LAS Za mesto in vas bo štela tri (3) člane in dva (2) nadomestna člana. Več o Javnem pozivu za člane Ocenjevalne komisije dobite TUKAJ.

28.03.2017 Podaljšanje roka za prijavo na Javni poziv za izbor operacij: 15.5.2017

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 

objavlja

 

POPRAVEK ŠT. 3  Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016:

 

1. Priložena Priloga k operacijam financiranim iz EKSRP: Zapis o pregledu primerljivih ponudb.

 

2. Popravljena Vloga za prijavo operacije SKLOP B - OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR Točka 8: Izjava in podpisi prijavitelja/prijaviteljev (dodana alineja 4, da nepremičnine na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino in popravljena alineja 9 o pridobitvi podatkov, ki štejejo za davčno tajnost).

 

3. Na podlagi sklepa Upravnega odbora LAS Za mesto in vas (4. seja, 22.03.2017)  se rok za prijavo na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016, ki je bil objavljen 15.12.2016 podaljša do vključno 15.05.2017. V sled temu podaljšanju, so možna zadnja vprašanja glede Javnega poziva do 10.05.2017.

16.03.2017 3. seja Skupščine LAS Za mesto in vas

3. SEJA SKUPŠČINE LAS ZA MESTO IN VAS bo v sredo, 22. 03. 2017 ob 19.00 uri v Gasilskem domu Komenda, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda.

 

Dnevi red 3. seje Skupščine:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2. Obravnava Poročila o delu LAS Za mesto in vas v 2016;

3. Obravnava Načrta dela LAS Za mesto in vas za leto 2017;

4. Razno (Informiranje o izvajanju Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas).

 

Vabljeni vsi člani LAS Za mesto in vas!

15.03.2017 Izjava za javnost o delu las za mesto in vas v letu 2016

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je bila ustanovljena 22.06.2015, ko je bila sklenjena Pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice z namenom  spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja. 

  

Cilj vzpostavitve LAS Za mesto in vas je uresničevanje lokalnih razvojnih potreb in doseganje zastavljenih ciljev opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja, ki jo je LAS pripravil za celotno programsko obdobje 2014-2020. Strategijo lokalnega razvoja (SLR) je pripravila Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot vodilni partner LAS Za mesto in vas.

  

SLR je bila potrjena 5.9.2016 z izdano Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ko je bilo LAS za mesto in vas za celotno programsko obdobje 2016-2020 podeljenih 2.014.710,00 EUR upravičenih sredstev in sicer 1.061.910,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 952.800,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

  

15.12.2016 je RRA LUR kot vodilni partner LAS Za mesto in vas objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije Lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Podaljšan rok odprtja poziva je 15.05.2017. Priprava projektov na območju LAS Za mesto in vas je v polnem teku. Prve izdane odločbe s katerimi bo deležnikom prijav, ki bodo uspešne na Pozivu dodeljena sredstva za projekte LAS, bodo pristojna ministrstva (MKGP oz. MGRT) izdala predvidoma v jeseni 2017. Tako se bodo pričeli izvajati projekti LAS in se hkrati začela uresničevati Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas.

10.03.2017 4. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas

4. Seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas bo v sredo, 22.3.2017, ob 17.00 uri v Gasilskem domu, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda s sledečim dnevnim redom:

1. Potrditev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda 4. seje in pregled zapisnika 3. seje;
2. Izvajanje Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas;
3. Obravnava Poročila o delu LAS Za mesto in vas v 2016 in Načrta dela za leto 2017;
4. Pregled članstva LAS Za mesto in vas (potrditev novih članov, izbris članov, odpis terjatev);
5. Razno (priprava projektov sodelovanja med LAS-i,  nadomestila stroškov za delo v organih LAS).

02.03.2017 4. sestanek LEADER/CLLD pododbora pri Evropski mreži za razvoj podeželja

 

Aktualno iz sestankov v Bruslju na temo izvajanja LEADER/CLLD

 

Pristop LEADER/CLLD je prepoznan kot uspešen model razvoja lokalnih skupnosti, v programskem obdobju 2014–2020 je načrtovanih 2.536 lokalnih akcijskih skupin in 9,8 mrd €. Potrebni so napori za hitrejše in kvalitetnejše izvajanje v tem programskem obdobju. Potekajo razprave o razvoju pristopa v programskem obdobju po 2020.

 

Evropska komisija – Evropska mreža za razvoj podeželja je 21. 2. 2017 v Bruslju izvedla četrti sestanek LEADER pododbora imenovanih predstavnikov ministrstev, nacionalnih mrež, evropskih nevladnih organizacij in lokalnih akcijskih skupin na temo LEADER/CLLD. Dogodka smo se iz Slovenije udeležili Andreja Trček, predstavnica organa upravljanja, Matej Štepec, predstavnik mreže za podeželje, Goran Šoster, predstavnik LAS Prlekija in Partnership for Rural Europe (PREPARE), in Greta Černilogar, predstavnica Evropskega združenja gorskih območij (EuroMontana). Naslednji dan, 22. 2. 2017, je organizirala Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) še delavnico na temo širitve inovativnosti v programu LEADER “Extending LEADER Innovation”, na katero je bilo povabljenih 70 posameznikov, med njimi tudi Goran Šoster iz LAS Prlekija.

 

LEADER pododbor, 21. 2. 2017

 

Pri Evropski mreži za razvoj podeželja je imenovan LEADER pododbor, v okviru katerega imajo člani priložnost podajanja lastnih mnenj, razmišljanj in pobud za implementacijo predlaganih izboljšav pri izvajanju ukrepa LEADER/CLLD. Na tokratnem sestanku se je večji poudarek namenil poenostavitvi sistema na nacionalni ravni, fleksibilnosti organov vpletenih v sistem in poenotenju pravil za izvajanje projektov sodelovanja med članicami EU

 

1. Pregled stanja

Na začetku srečanja je potekala predstavitev trenutnega načrtovanja in implementacije ukrepa LEADER/CLLD. Predstavljeni so bili načrti držav članic glede na zastavljene cilje in višino planiranih sredstev za vzpostavitev lokalnih akcijskih skupin (LAS) v okviru CLLD, izhajajoči iz posameznih PRP. Udeleženci sestanka smo pričakovali aktualnejši pregled stanja.

Rezultati pregleda so pokazali, da je izvajanje CLLD – črpanje iz več skladov, predvidenih oz. programirano v večini držav članic. Podrobnejši pregled pa je pokazal, da se je število LAS, ki so se za to odločili, precej manjši. V nekaterih državah članicah ali regijah zgolj po nekaj LAS.

Nekatere države članice oz. regionalni programi razvoja podeželja še niso potrdili vseh LAS, npr. Slovaška. Lokalne akcijske skupine tako še niso potrjene v okviru 13 programov razvoja podeželja (vključno z regionalnimi).

Predstavnica Evropske komisije – Direktorat za kmetijstvo je med ostalim na kratko predstavila  predvidene spremembe evropske zakonodaje, ki se nanašajo na poenostavitve. V postopku je sprejemanje  uredba »Omnibus«, ki prinaša pomembne spremembe pri izvajanju CLLD, kot so: - bolj jasna vloga LAS pri izbiri operacij, - možnost uvedbe pavšalnih stroškov na ravni LAS, - financiranje pripravljalne podpore iz glavnega sklada, - sofinanciranje tehnične pomoči med različnimi ESI skladi.

Predlog Šoster Gorana o vključitvi lokalnih akcijskih skupin v razpravo o poenostavitvah in možnost organizacije posebnega seminarja v okviru mreže ENRD je podprl predstavnik nemškega Ministrstva za kmetijstvo, predstavniki ENRD pa so pojasnili, da gre zaenkrat za postopke na ravni Evropskega parlamenta in sveta in da bodo veljale za vse ESI fonde, ne zgolj za kmetijstvo in razvoj podeželja. 

John Grieve in Peter Toth (oba ENRD) sta predstavila trenutno stanje v aktivnostih ENRD, povezanih s podporo izvajanju LEADER/CLLD. Na spletni strani ENRD  sprotno ažurirajo bazo podatkov o LAS po posameznih državah članicah, pravila o izvajanju podukrepa sodelovanje LAS po posameznih PRP ter baze iskanja partnerjev pri projektih sodelovanja LAS. Države članice so bile ob tem pozvane, naj ažurno sporočajo pomembnejše spremembe pri izvajanju LEADER/CLLD.

 

2. Cooperation Practitioner Working Group

V okviru LEADER podskupine so vzpostavili delovno skupino za področje projektov sodelovanje LEADER. Namen delovne skupine je pripraviti pregled ozkih grl in pregled možnih rešitev za lažje izvajanje projektov čezmejnega sodelovanja (TNC). Delo je trajalo od junija 2016 do februarja 2017. Sedaj bodo pripravili poročilo z ugotovitvami. Med drugim bodo pripravili primer obrazca za prijavo projektov TNC. Udeleženci smo bili vključeni v razpravo po skupinah, v katerih smo razmišljali o nadaljnjih možnostih delovanja delovne skupine. Rezultati udeležencev LEADER podskupine so bili, da se zainteresirani vključijo s svojimi primeri. Močna impulza pa sta tudi bila, da je potrebno več aktivnosti usmeriti na področje inovativnosti in na področje zmanjševanja administrativnih ovir.

 

3. Poročila z EU dogodkov, ki prispevajo k bodočim usmeritvam LEADER/CLLD

CORK 2.0 deklaracija

Paul Soto, vodja kontaktne točke ENRD, je predstavil CORK 2.0 deklaracijo. Soglasje je bilo, da kljub temu, da deklaracija sicer neposredno ne vsebuje večjih zavez k večjemu pomenu LEADER/CLLD, pa se lahko najde v okviru vseh točk deklaracije elemente, ki so enaki elementom pristopa LEADER in tako nudi ustrezne podlage za nadaljnje razprave. K predstavitvi kratkih komentarjev v zvezi z deklaracijo je pozval Gorana Šostra iz Slovenije in Chaveza Luiza iz Portugalske. Povezava do deklaracije: http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_sl.pdf

The Tartu Declaration Renewing LEADER/CLLD for 2020+ Kristiina Tammets, predsednica evropskega zduženja LAS (ELARD), je predstavila Tartu deklaracijo, ki so jo ob koncu leta 2016 sestavili v okviru konference v mestu Tartu v Estoniji. Deklaracija je potrdila usmeritve pristopa LEADER/CLLD, ki se izvaja že v tem programskem obdobju in poudarila potrebo po tem, da pridobijo elementi pristopa LEADER v prihodnjem programskem obdobju večji pomen  ter da se zagotovijo ustrezne institucionalne podlage za lažje izvajanje pristopa LEADER. Povezava do deklaracije: http://www.elard.eu/uploads/tartu-declaration-leader-clld2020.pdf

Båstad, Švedska Predstavljeni so bili tudi vtisi s seminarja “Doseganje rezultatov v okviru CLLD: uvajanje pristopa v prakso”, ki ga je organizirala Evropska komisija – Direktorat za kmetijstvo v sodelovanju z Direktorati za pomorstvo in ribištvo, za regionalni razvoj in za zaposlovanje (DG MARE, DG REGIO in DG EMPL). Povezava do predstavitev in zaključkov: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/achieving-results-clld-way-putting-method-work_en Eno najpomembnejših priporočil iz tega seminarja je zgled po primeru pristopa k CLLD v Švedski. V CLLD so vključili Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski regionalni sklad, Evropski socialni sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Njihova posebnost je v tem, da izvajajo koordinacijo programa CLLD v okviru enega samega ministrstva (Managing authority) in plačila prav tako izvajajo v okviru ene same plačilne agencije za vse 4 vključene evropske sklade.

 

4Smernice za vrednotenje LEADER/CLLD

Hannes Wimmer, European Evaluation Natwork, je predstavil smernice za vrednotenje LEADER/CLLD. Smernice zgolj pojasnjujejo in podajajo praktične primere za zahteve, ki so predpisane v EU uredbah. Smernice ločujejo obveznosti organov upravljanja in ločujejo obveznosti LAS do vrednotenja LEADER/CLLD, posebej je tudi opredeljeno obveznosti in priporočila. Zadnja verzija smernic iz februarja 2017 so bile poslane v zadnje potrjevanje strokovnjakom, ki sodelujejo pri pripravi. Predvidena objava je v aprilu 2017.

 

5. Drugo

Pacôme Elouna Eyenga, EIP-AGRI, je predstavil program dela evropske inovacijske  mreže v letu 2017. Med drugim bodo na področju klimatskih sprememb vzpostavili 5 delovnih skupin, delovno skupino na področju digitalizacije in druge delovne skupine. Maria Gafo je predstavila novo iniciativo Evropske unije, European Solidarity Corps, ki mlade vabi k prostovoljnem delu na projektih doma in v tujini, ki so v korist skupnosti in ljudi. Predstavitve z dogodka so dostopne na: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/leaderclld-sub-group-1_en Povezava do delavnice na temo širitve inovativnosti v programu LEADER “Extending LEADER Innovation«: http://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-leader_en

 

Pripravili: Matej Štepec, Andreja Trček, Greta Černilogar in Goran Šoster

17.02.2017 2. Popravek Javnega Poziva za izbor operacij 2016

RA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016 objavlja  POPRAVEK ŠT. 2 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016:

 

1. Popravljena Vloga za prijavo operacije SKLOP A - OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP Točka 8: Izjava in podpisi prijavitelja/prijaviteljev (dodana alineja 4, da nepremičnine na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino in popravljena alineja 9 o pridobitvi podatkov, ki štejejo za davčno tajnost).

Popravljen javni razpis je objavljen TUKAJ.

30.01.2017 Delavnice za predstavitev Javnega poziva

Z delavnico v Občini Vodice je vodilni partner LAS Za mesto in vas RRA LUR, v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, uspešno zaključil drugi sklop delavnic namenjenih pripravi projektov za prijavo na javni razpis LAS Za mesto in vas.


Na delavnicah, ki se jih je udeležilo preko 60 udeležencev, je bila podrobno predstavljena vsebina Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016, ki ga je LAS objavila decembra lansko leto. Vodilni partner je podrobneje predstavil zahteve in prijavnici obeh skladov, ESRR in EKSRP. Gradivo z delavnic lahko najdete spodaj. Tukaj pa si lahko ogledate prispevek TV Medvode o delavnici, ki je bila izvedena v njihovi občini (od 24:09 dalje).


Javni poziva za izbor operacij 2016 bo odprt do 24. aprila 2017. Vse zainteresirane vabimo, da se z vprašanji glede prijave projektov obrnete na vodilnega partnerja LAS RRA LUR. Kontaktirate nas lahko preko telefonske številke 01/306 1905, e-naslova las@ljubljana.si ali osebno. Dogovorimo se lahko za sestanek na našem sedežu v Tehnološkem parku 19 v Ljubljani, oziroma na lokaciji izvedbe projekta. Prosimo, da se za osebne sestanke predhodno najavite.
 

25.01.2017 Srečanje slovenskih LAS-ov

V petek, 20. 1. 2017, je bilo  pri Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica organizirano prvo skupno srečanje vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS), v okviru katerega so potekale delavnice in ogled dobrih praks. Srečanje sta organizirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki  dajeta v svojih programskih dokumentih pomemben poudarek lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD).


Na spletni strani PRP - PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN so objavljena gradiva predavanj. Prav tako vas vabimo k ogledu novičke o dogodku in video posnetku, ki sta dostopna na tej povezavi.

11.01.2017 Lokalne akcijske skupine za obdobje 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta za obdobje 2014-2020 potrdila delovanje 37 LASov na celotnem ozemlju Slovenije. V tokratnem programskem obdobju se bo pristop CLLD izvajal v vseh slovenskih občinah. Skupno je za izvajanje pristopa CLLD namenjenih cca. 96 mio EUR (52 mio iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 37 mio iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 7 mio iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo).

Več o tem najdete na povezavi.

11.01.2017 Vabljeni na seminar Celovita zasnova = boljša konkurenčnost

V petek, 3. 2. 2017, ob 18. uri bo v Vaški učni točki na Jančah, Gabrje pri Jančah 16, v dvorani potekal seminar z naslovom Celovita zasnova = boljša konkurenčnost, ki ga izvaja multidisciplinarna skupina Belo. Seminar je namenjen tako obstoječim kot bodočim turističnim ponudnikom na podeželju, ki želijo svojo ponudbo razvijati celovito.


Vsebina seminarja:
● razvoj ideje in oblikovanje konkurenčne ponudbe,
● prepoznavanje ciljnih strank,
● prostor kot dejavnik doživetja za obiskovalca,
● komuniciranje prek močne vizualne podobe, komunikacija s strankami,
● analiza svojega turističnega proizvoda.

 

Seminar vodijo strokovnjaki s področij prostora, oblikovanja, trženja in komuniciranja. Vsebina ponuja prvovrstno priložnost, da na preprost in s številnimi primeri podprt način izveste, kako vsako od naštetih področij vpliva na kakovost in zasnovo ponudbe, kar vam lahko pomaga kot ključno orodje pri nadaljnjih korakih razvoja ponudbe. Seminar vključuje tudi krajše samostojno delo za udeležence seminarja, kjer se izvede analiza ponudbe udeleženca. Po seminarju je možnost neformalnega individualnega pogovora s posameznim strokovnjakom.

 

Cena seminarja je 80 evrov na osebo in traja okvirno 2 uri. DDV ni vključen v ceno. Minimalno število udeležencev je 10. Prijave se zbirajo do vključno 29. 1. 2017.

Na seminar se prijavite tukaj . Prijave na seminar so obvezne. V primeru, da vam trenutni kraj in/ali termin ne ustrezata, se lahko prijavite na obveščanje o prihajajočih terminih.

 

Dodatne informacije so dosegljive na elektronskem naslovu info@belo.si ali telefonski številki 041 819 063 (Ana Ogrič).

04.01.2017 Vabljeni na delavnice priprave projektov za prijavo na javni poziv LAS

LAS Za mesto in vas v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice organizira delavnice namenjene pripravi projektov za prijavo na javni poziv LAS Za mesto in vas.

 

Vsebina delavnic:

 

  • Predstavitev javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas (vsebina, pogoji za prijavo);
  • Navodila za prijavo na javni razpis, priprava vloge, finančnega načrta in obveznih prilog;

 

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

 

 

Datum

Ura

Kraj

Naslov

12. 1. 2017

17.00

Komenda

Sejna soba Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda

17. 1. 2017 

18.00

Medvode

Sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

18. 1. 2017

17.00

Mengeš

Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, Mengeš

24. 1. 2017

17.00

Trzin

Sejna soba Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin

25. 1. 2017

17.00

Domžale

Konferenčna soba Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale

26. 1. 2017

17.00

Vodice

Sejna soba Občina Vodice (kulturni dom), Kopitarjev trg 1, Vodice

 

V vseh občinah bodo potekale delavnice z enako vsebino. Lahko se udeležite delavnice na katerikoli lokaciji, ne glede na lokacijo vašega stalnega prebivališča.

 

Prijave so možne do dne pred terminom posamezne delavnice na e-naslov: las@ljubljana.si

 

 

21.12.2016 Popravek Javnega poziva za izbor operacij 2016

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016 objavlja Popravek Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016:

 

  1. Popravljena Priloga 7: Finančni načrt_sklop A_EKSRP (popravljena formula za izračun zneska sofinanciranja),
  2. Popravljena Priloga 7: Finančni načrt_sklop B_ESRR (popravljena formula za izračun zneska sofinanciranja).

 

Javni razpis s popravljenimi prilogami je objavljen TUKAJ.

 

15.12.2016 Odprt Javni poziv za izbor operacij za 2016

LAS Za mesto in vas objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016.

 

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

 

Javni poziv je odprt od 15. 12. 2016 do 24 .4. 2017.

Povezava na Javni poziv.

 

09.11.2016 Uspešno izvedene delavnice za pripravo projektov

Z delavnico v Občini Komenda je vodilni partner LAS Za mesto in vas RRA LUR, v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, uspešno zaključil sklop delavnic namenjenih pripravi projektov za prijavo na javni razpis LAS Za mesto in vas.

 

Na delavnicah, ki so bile izvedene v vseh 6 občinah LAS Za mesto in vas, je bil vsem zainteresiranim predstavljen osnutek javnega razpisa za izbor operacij LAS Za mesto in vas in obrazloženo kako pripraviti projekt za prijavo na razpis LAS. Delavnice so bile dobro obiskane. Udeleženci so pokazali, da ima lokalna skupnost veliko dobrih in inovativnih razvojnih projektnih idej, ki sledijo viziji razvojne strategije LAS in bodo ob podpori evropskih sredstev znatno prispevale k ustvarjanju zdravega, privlačnega in vključujočega življenjskega okolja.

 

Predstavitev z delavnic lahko najdete spodaj. Na tej povezavi pa si lahko ogledate prispevek TV Medvode o delavnici, ki je bila izvedena v njihovi občini.

Vse zainteresirane vabimo, da se z vprašanji glede prijave projektov obrnete na vodilnega partnerja LAS RRA LUR. Kontaktirate nas lahko preko telefonske številke 01/306 1905, e-naslova las@ljubljana.si ali osebno. Dogovorimo se lahko za sestanek na našem sedežu v Tehnološkem parku 19 v Ljubljani oziroma na lokaciji izvedbe projekta. Prosimo, da se za osebne sestanke predhodno najavite.

 

17.10.2016 Vabilo: Priprava projektov za prijavo na javni razpis LAS

Vodilni partner LAS Za mesto in vas RRA LUR v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice organizira delavnice namenjene pripravi projektov za prijavo na javni razpis LAS Za mesto in vas.

 

Vsebina delavnic:

  1. Predstavitev Strategije lokalnega razvoja (cilji, ukrepi, načrtovani rezultati, finančni okvir);
  2. Predstavitev osnutka javnega razpisa za izbor operacij LAS Za mesto in vas (vsebina, pogoji za prijavo, časovni načrt objave razpisa);
  3. Kako pripraviti projekt za prijavo na razpis LAS (vloga prijavitelja, partnerjev, določitev aktivnosti, finančni načrt, ...).

 

Na povezavah spodaj lahko najdete gradivo za delavnice. Informacije o prijavi projektov so zgolj informativne narave. Do priprave končnega predloga Javnega poziva lahko pride, na poziv pristojnega ministrstva, do morebitnih sprememb. 

 

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

Vodice, 20. 10. ob 17.30 - sejna soba Občina Vodice (kulturni dom), Kopitarjev trg 1, Vodice

Medvode, 24. 10. ob 18.00 - sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

Domžale, 26. 10. ob 17.30 - sejna soba Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale

Trzin, 27. 10. ob 18.00 - sejna soba Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin

Mengeš, 2. 11. ob 18.00 - Mladinski center Mengeš, Slovenska cesta 28, Mengeš

Komenda, 8. 11. ob 18.00 – Sejna soba Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda.

 

V vseh občinah bodo potekale delavnice z enako vsebino. Lahko se udeležite delavnice na katerikoli lokaciji, ne glede na lokacijo vašega stalnega prebivališča.

 

Prijave so možne do dne pred terminom posamezne delavnice  na e-naslov: las@ljubljana.si

14.09.2016 Potrjena Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas

V okviru osmin novih odločb o potrditvi lokalnih akcijskih skupin, ki sta jih  v začetku meseca septembra izdala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bila potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. S tem so za šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja CLLD, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Naslednji korak LAS Za mesto in vas bosta priprava in objava javnih razpisov za izbor operacij, za kateri je kot vodilni partner zadolžena Regionalna razvojna agencije Ljubljanske urbane regije. Pred tem bodo organi LAS ter pristojne institucije opredelili upravičence na posameznem javnem razpisu, glede na dosedanje izkušnje in navodila pa bodo to podjetja iz zasebnega sektorja, nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne institucije, občine in druge javne organizacije, zadruge ter tudi fizične osebe.

Sredstva so odobrena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), po besedah predsednika LAS Za mesto in vas Aca Franca Šuštarja pa imajo na območju LAS že številne ideje za katere upajo, da jih bodo lahko pričeli čim prej uresničevati:  »Zadovoljni smo, da smo med prvimi desetimi LAS v Sloveniji, ki sta jim ministrstvi potrdili Strategijo lokalnega razvoja LAS. Zasluga za to gre predvsem intenzivnemu  in strokovnemu delu v preteklem letu. V okviru številnih delavnic in predstavitev smo skupaj s člani prepoznali ključne prednosti in slabosti območja, definirali potrebe in priložnosti ter zastavili skupne cilje za celovit razvoj območja. Do konca letošnjega leta bo naša prioritetna naloga priprava in objava razpisov, saj je naš cilj, da se ideje začnejo realizirati v čim krajšem možnem času«.  

18.08.2016 Članarina za leto 2016

Pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas v 14. členu določa, da vsak član za delovanje LAS prispeva letno članarino, ki znaša za:
- fizične osebe: 10 EUR,
- društva, šole, javni zavodi, neprofitne organizacije: 20 EUR,
- poslovni subjekti (profitni) do trije (3) zaposleni: 30 EUR,
- poslovni subjekti (profitni) več kot trije (3) zaposleni: 50 EUR.

Omenjeni člen Pogodbe o ustanovitvi LAS določa tudi porabo članarine.Upravičeni stroški oz. aktivnosti, ki se financirajo iz sredstev članarine LAS so naslednji:
- stroški priprave in izvajanja projektov sodelovanja LAS,
- stroški prenosa dobrih praks, ki jih organizira in izvaja LAS,
- stroški promocije LAS in drugih aktivnosti, ki jih LAS izvaja izven območja LAS,
- stroški upravljanja LAS v višini razlike med celotnimi stroški in sofinanciranim delom iz sredstev EU,
- stroški ostalih aktivnosti, ki jih potrdi Upravni odbor na predlog vodilnega partnerja LAS,
- drugi stroški v skladu z odločitvijo Upravnega odbora.

O porabi članarine odloča Upravni odbor LAS. Upravni odbor LAS je na svoji seji dne 22. 6. 2016 sprejel sklep št. 2.6., da vodilni partner izvede postopek zaračunavanja članarine za leto 2016 do 1.10.2016.

V Pogodbi je navedeno tudi, da se letna članarina prvič prispeva za leto 2016. Skladno s tem bo vodilni partner LAS v tem tednu vsem članom poslal zahtevke za plačilo članarine.

18.08.2016 Evropska sredstva za prvo Strategijo lokalnega razvoja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je izdala prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za obdobje 2014–2020, in sicer za območje med Snežnikom in Nanosom, ki vključuje območje občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Gre za Strategijo, ki je del Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost (CLLD), novega pristopa v izvajanju programskega obdobja 2014–2020 (nadgradnja LEADER).

 

Njegov cilj so multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več evropskih skladov hkrati, ki se dodeljujejo v upravljanje lokalnim območjem – lokalnim akcijskim skupinam. Slovenija CLLD izvaja s 30 milijoni evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 42 milijoni evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 5 milijoni evrov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).Strategije ostalih lokalnih akcijskih skupin bodo potrjene v prihodnjih tednih.

 

Več o tem si lahko preberete na strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

27.07.2016 Osnutek Javnega poziva za izbor operacij LAS

Pripravljen je osnutek Javnega poziva za izbor operacij LAS, v katerem so opisani osnovni pogoji za pripravo operacij, ki se bodo lahko sofinancirane iz sredstev LAS. Osnutek je pripravljen na podlagi trenutno veljavnih uradnih dokumentov in se bo do dokončne potrditve dopolnjeval z naknadnimi zahtevami pristojnih ministrstev. V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS.

Upravni odbor LAS je na 2. seji, dne 22.6.2016, sprejel sklep da bo LAS objavil  javni poziv najkasneje 2 meseca od pridobitve Odločbe o potrditvi LAS in navodil o upravičenih stroških s strani obeh pristojnih ministrstev. Javni razpis bo odprt najmanj 5 mesecev od dneva objave.

Vse člane LAS bomo sproti obveščali o naknadnih dopolnitvah osnutka Javnega poziva.

 

 

20.07.2016 Poziv RDO Osrednja Slovenija: turistične novosti, ideje in projekti

RDO Osrednja Slovenija pričenja s terenskim delom za pripravo nove turistične strategije za regijo Osrednja Slovenija (2017-2022). V okviru priprav so na Turizmu Ljubljana, ki spodbuja razvoj turizma in promocijo turistične ponudbe regije Osrednja Slovenija, objavili poziv koordinatorjem RDO Osrednja Slovenija ter ostalim deležnikom s področja turizma za posredovanje informacij o turističnih novostih, idejah in projektih, ki so v posamezni občini v načrtu v letih 2016 do (okvirno) 2018.

Namen poziva je pridobitev vpogleda v načrtovane projekte ali ideje - novo nastale, nastajajoče ali zamišljene novosti, ki bi jih regija pri svojem razvoju lahko upoštavala in združevala v svojo turistično ponudbo - za potrebe razumevanja razvojnih načrtov vseh soustvarjalcev doživetij regije.

Rok za oddajo projektnih predlogov je 1. 9. 2016, predlogi pa se lahko oddajo prek spletne strani BTPS, kjer je objavljen POZIV RDO Novosti Osrednja Slovenija 2016-18.

17.06.2016 2. Seja UO LAS Za mesto in vas

Prihodnjo sredo, 22. 6. 2016, bo v Trzinu potekala 2. seja Upravnega odbora LAS Za mesto vas. Upravni odbor bo pregledal osnutek Javnega poziva za izbor operacij LAS in osnutek razpisne dokumentacije, ter določil terminski načrt dela LAS za letošnje leto.

09.06.2016 Razpis za socialna podjetja in mladinske zadruge

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. Rok prijave je 15. 7. 2016.

 

Predmet javnega razpisa je izbor operacij za sofinanciranje zagona socialnih podjetij v primeru novoustanovljenih socialnih podjetjih oziroma zagona podjetniških podjemov v primeru obstoječih socialnih podjetjih (sklop A), ter zagona novih mladinskih zadrug (sklop B).

 

Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij. Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij (oz. ciljnih upravičencev) v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih.

 

Na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so pridobila status socialnega podjetja po 1.1.2012, po Zakonu o socialnem podjetništvu ne glede na pravnoorganizacijsko obliko (zadruge, mladinske zadruge, zavodi, ustanove, društva, d.o.o., vzajemne oblike organiziranosti in drugi predstavniki sektorja socialne ekonomije) ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Upravičenci za sklop A so socialna podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur.l.RS, 20/11), za sklop B pa zadruge, ustanovljene s strani mladih (od 18 do 29 let) s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur.l.RS, 20/11). Velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja.

 

Več informacij najdete na spletni strani MGRT.

26.04.2016 Posvet: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva

V organizaciji Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije bo v torek, 10. 5. 2016, ob 9.30 v Tehnološkem parku Ljubljana potekal regijski posvet na temo SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN ZADRUŽNIŠTVA V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI.

 

Posvet je namenjen vsem, ki vidijo v socialnem podjetništvu razvojni izziv in priložnost ter že razvijajo podjetniške ideje na tem področju ali jih načrtujejo v prihodnosti.

 

K sodelovanju vabljene lokalne skupnosti, predstavniki gospodarstva, posamezniki in predstavniki socialno podjetniških projektov, socialnih podjetij, nevladnih organizacij ter civilne družbe, ki želijo biti aktivni dejavnik v razvoju regije in iščejo nove poslovne  priložnosti na področjih reševanja družbenih, okoljskih ter drugih vsebin, ki obetajo nove oblike zaposlovanja in delovna mesta.

 

Prijave na udeležbo na posvetu sprejemamo do petka, 6. maja 2016, na telefon

01 306 19 02  ali po e-pošti na naslov: lur@ljubljana.si

08.04.2016 Javni razpis za dodeljevanje garanciji za bančne kredite v Osrednjeslovenski regiji

8. 4. 2016 je bil v Uradnem listu RS št. 26  objavljen Javni razpis Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) za pridobitev garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji. Iz garancijskega sklada v katerem je 600..000 EUR se bodo izdajale garancije v višini 50 % vrednosti kredita, preostalo polovico kredita pa zavaruje banka po svojih pogojih. Najvišji znesek kredita je lahko do 150.000 EUR, najvišji znesek odprtih garanciji na upravičenca pa do 120.000 EUR.

 

Javni razpis za dodeljevanje garanciji  je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. 5. 2018.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija: RGS v Osrednjeslovenski regiji

31.03.2016 Oddane dopolnitve SLR

Dne 30. 3. 2016 je vodilni partner LAS Za mesto in vas, RRA LUR, oddal dopolnitve Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po ocenah pristojnih na ministrstvu, lahko pričakujemo potrditev  Strategije v roku enega meseca.

Vsem članom LAS se zahvaljujemo za konstruktivno sodelovanje pri pripravi dopolnitev Strategije. Pozivamo vas, da še naprej spremljate novice na spletni stran, saj bomo po potrditvi Strategije lahko objavili Javni poziv za izbor operacij in pričeli s črpanjem sredstev. 

22.03.2016 1. dopisna seja Skupščine LAS

Od petka 18. marca 2016 od 16. ure do torka 22. marca 2016 do 14. ure je potekala 1. dopisna  seja Skupščine LAS Za mesto in vas. 

Več informacij 1. dopisna skupščine LAS

18.03.2016 1. seja Upravnega odbora LAS

16. 3. 2016 je na Občini Vodice potekala  1. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas, katere se je udeležilo 13 od 15 članov. Na seji je bilo obravnavanih več točk s spremembami in dopolnitvami ključnih dokumentov, s katerimi se je Upravni odbor strinjal in predlagal Skupščini LAS, da jih sprejme.

 Na seji je bil prvotno obravnavan predlog dopolnitve Poslovnika o delu Skupščine LAS Za mesto in vas in sicer je bila predlagana sprememba 9. člena, ki se nanaša na določilo, da nobena izmed zastopanih interesnih skupin pri glasovanju ne sme preseči 49 %, glasove pa se bo v tem primeru uravnotežilo s primernim ponderiranjem. Do sprememb je prišlo tudi pri  Pogodbi o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine in sicer pri 19., 24. in 26 členu. Obravnavane so bile še dopolnitve Strategije lokalnega razvoja, kjer je bil predlagana sprememba pri postopku izbora projektov. Podan je bil predlog, da projekte ocenjuje Ocenjevalna komisija, ki na podlagi ocen pripravi vrstni red projektov za sofinanciranje in jih posreduje v potrditev Upravnemu odboru.  Nadalje Upravni odbor potrjuje projekte za sofinanciranje in o izboru obvesti Skupščino LAS. Ob tem ima prijavitelj, ki ni izbran, možnost, da se glede odločitve Upravnega odbora lahko pritoži na Skupščino LAS, ki mora o pritožbi odločiti v 30 dneh.

Ob koncu je Upravni odbor LAS Za mesto in vas pooblastil Predsednika LAS za sklic dopisne seje Skupščine, ki bo potekala od  18. do  22. Marca 2016.

Več informacij: 1. Seja Upravnega odbora LAS

29.10.2015 Izbor vodstva LAS in potrditev SLR

Skupščine se je udeležilo 45 članov LAS.

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas« izbrala vodstvo ter potrdila Strategijo lokalnega razvoja.

V Kulturnem domu Trzin je 26. 10. 2015 potekala 2. seja skupščine LAS v okviru katere so bile izvedene volitve organov Lokalne akcijske skupine »LAS Za mesto in vas«, ki združuje območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Ob tem je bil soglasno potrjen tudi temeljni dokument - Strategija lokalnega razvoja, ki predstavlja okvir za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS bo na razpolago nekaj več kot 2,0 mio €, sredstva pa bodo namenjena spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij.


Skupščina je bila sklepčna, saj se je je udeležilo 45 od 83 članov LAS, ki so po potrditvi sestave delovnih teles za izvedbo skupščine in potrditvi Poslovnika o delu skupščine LAS, izvedli volitve organov LAS, izbrali vodilnega partnerja ter potrdili Strategijo lokalnega razvoja. Za Predsednika LAS je bil s 45 glasovi izbran Aco Franc Šuštar, ki od leta 2010 vodi Občino Vodice kot profesionalni župan. Poleg tega deluje tudi kot član sveta Ljubljanske urbane regije, član Strateškega sveta Gea College, član Koordinacijskega odbora za javni promet v LUR ter član predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Namestnica predsednika je postala Alenka Marjetič Žnider, ki je kot članica Sveta Občine Trzin aktivno vključena v lokalno politiko. S svojimi izkušnjami oziroma poznavanjem evropske in nacionalne zakonodaje s področja kmetijstva in kmetijske politike, tako programskih kot izvedbenih dokumentov, pa bo doprinesla k uspešnemu delovanju LAS.

Izvoljena sta bila tudi 14 članski Upravni odbor LAS v sestavi: Gregor Turel, Blaž Križnar, Jože Nemec, Mira Crnkovič, Martina Prezelj, Jure Galičič, Milan Sobočan, Vanja Ločniškar, Marko Kocjan, Blanka Tomšič, Sida Valentinčič, Barbara Sršen, Tatjana Resman in Irena Mraz ter tričlanski Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vseh treh sektorjev: Marjeta Podpeskar Omahen, Občina Domžale (javni sektor), Vanja Schwarzman, Gostilna na Vihri (zasebni sektor) in Zoran Rink (civilna družba). Za nadomestnega član Nadzornega odbora pa je bil izvoljen Peter Svetina, strokovni direktor Grunt, zavoda za socialno podjetništvo.

Ob koncu skupščine je bil izvoljen še vodilni partner »LAS Za mesto in vas« in sicer Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki je v sodelovanju s člani LAS in lokalno skupnostjo v zadnjem letu intenzivno pripravljala Strategijo lokalnega razvoja. Strategijo lokalnega razvoja morajo potrditi še odgovorna ministrstva, kar bo podlaga za črpanje evropskih sredstev. Prvi razpis za izbor projektov, ki se bodo financirali iz teh sredstev in izvajali na območju LAS, bo objavljen predvidoma v prvih mesecih 2016.

22.06.2015 Ustanovitev LAS

Ustanovitev LAS občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

22. 6. 2015 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS), ki združuje občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Njen osrednji namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij, poudarek pa na aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje ter odločanje o lastnem lokalnem razvoju. Tega bo moč doseči tudi s pomočjo učinkovitega črpanja evropskih sredstev namenjenih za realizacijo aktivnosti, ki so ključne za razvoj lokalnega okolja in aktiviranje regionalnih razvojni potencialov.  

V sklopu aktivnosti za ustanovitev LAS je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v tem letu izvedla več delavnic in predstavitev preko katerih so udeleženci prepoznavali prednosti in slabosti območja, določili ključne potrebe in priložnosti ter zastavili skupne cilje na podlagi katerih se bo pripravil tudi temeljni dokument - Strategija lokalnega razvoja, ki bo predstavljal okvire za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS bo na razpolago nekaj več kot 1,5 mio €.

Kot je povedal Roman Medved, vodja projekta, bo delovanje LAS prioritetno namenjeno ustvarjanju novih delovnih mest, kjer bodo prizadevanja usmerjena predvsem v spodbujanje podjetniških aktivnosti ter inovativnih razvojnih partnerstev. Poleg tega bo velik poudarek na varstvu okolja in ohranjanju narave, večji vključenosti ranljivih skupin ter zagotovitvi osnovnih storitev na podeželju, ki bodo pripomogle k odpravljanju revščine in dvigu kakovosti življenja.

Na javni poziv za članstvo v LAS se je odzvalo več kot 80 zainteresiranih organizacij in posameznikov. Na dogodku je s podpisom pogodbe svoje članstvo potrdilo 49 članov, med njimi vseh šest občin ter RRA LUR, vsi ostali pa bodo to lahko storili naknadno. V LAS so se tako vključile občine, šole, zavodi, podjetja, kmetije, fizične osebe, društva ter druge neprofitne organizacije. Za vse zainteresirane je včlanitev še vedno možna, pristopna izjava bo v prihodnjih dneh objavljena na spletnih straneh Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (www.rralur.si) ter spletnih straneh občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

29.05.2015 Tematske delavnice "LAS - nove razvojne priložnosti"

Organizirane so bile tri tematske delavnice, kjer so  se udeleženci, skupaj s predstavniki občin in RRA LUR, seznanili s trenutnim stanjem na oblikovanju LAS ter pogoji za financiranje projektov  LAS. Nadalje so identificirali cilje Strategije lokalnega razvoja ter določili ključne ukrepe za njihovo doseganje. Na izvedenih tematskih delavnicah se je lokalno prebivalstvo v sodelovanju z deležniki, ki delujejo na območju 6 občin, pričelo povezovati v aktivno lokalno partnerstvo. Udeleženci so predstavili svoje projektne ideje, ki so jih nato skupaj smiselno združevali in nadgrajevali.

 

Prve, ki je potekala 20. 5. 2015 v Medvodah, se je udeležilo 30 članov LAS, ki so prek dela v skupinah oblikovali razvojne cilje in ukrepe za njihovo doseganje na področju turizma, varstva narave, naravne in kulturne dediščine. Po pregledu rezultatov delavnice so bili podani naslednji zaključki:   Izjemen turistični potencial območja je treba udejanjiti na trajnosten način, ob sočasni skrbi za čisto okolje in ohranjeno naravo. Projekti morajo preseči interes kapitala in med seboj povezati posamezne ponudnike ter pristojne institucije s področja varstva narave in kulturne dediščine.

 

Druga delavnica, ki je bila izvedena 26. 5. 2016 v Mengšu, je potekala na temo kmetijstvo, lokalna samooskrba ter razvoj podjetništva.  Prek 20 udeležencev se je tokrat osredotočalo na potenciale, ki jih ima območje LAS na omenjenem področju. Ugotovili so, da so slabo razvite prodajne poti, poleg tega je prisotna nizka podjetnost in nepovezanost lokalnih proizvajalcev kar je treba preseči z izvajanjem projektov, ki bodo osredotočeni na oblikovanje skupne blagovne znamke in ustvarjanje dodane vrednosti izdelkov.

 

Zadnja delavnica je bila namenjena področju  vključevanja mladih, starejših in drugih ranljivih skupin, potekala pa je 28. 5. 2015 v Trzinu. Da je to področje vse bolj aktualno je pokazala tudi najštevilčnejša udeležba – delavnice se je namreč udeležilo prek 30 članov LAS, ki so tekom skupinskega dela prišli do zaključkov, da je lokalen razvoj mogoč le v skupnosti, ki je povezana med seboj in s svojim okoljem. Del sredstev LAS mora biti zato namenjenih sofinanciranju projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja vseh prebivalcev, še posebej pa mladostnikov, starejših in drugih ranljivih skupin.

19.05.2015 LAS – tematski delavnici za pripravo projektov

Si želite, da bi imeli v vašem kraju možnost urbanega vrtnarjenja? Bi radi ob vaši šoli postavili eko vrt in pridelke prodali na mobilni lokalni tržnici? Menite, da vaš kraj potrebuje igrišče za aktivno preživljanje prostega časa? LAS je pravi naslov, da vašo idejo tudi uresničite.

Vabimo vas, da se prihodnji teden udeležite tematskih delavnic, kjer bomo vašo idejo umestili v strategijo lokalnega razvoja:


1. »LAS – nove razvojne priložnosti na področju kmetijstva, lokalne samooskrbe in razvoja podjetništva«, ki bo v torek, 26. maja 2015, ob 18.00 uri v Mladinskem centru Mengeš, Slovenska cesta 28, Mengeš.

Nekaj primerov projektov, ki so se na temo izvedli v prejšnjem finančnem obdobju:  Lokalna hrana na premičnih stojnicah Moj eko vrt Biodinamični vrt pri OŠ Brezno-Podvelka Ekološki zbirni in distribucijski center za zelenjavo Zasaditev travniških sadovnjakov Mobilna lokalna tržnica.

 

2. »LAS – vključevanje mladih, starejših in drugih ranljivih skupin«, ki bo četrtek,28. maja 2015, ob 18.00 uri v Centru Ivana Hribarja, Dvorana Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12/f, Trzin. 

Primeri izvedenih projektov s področja ranljivih skupin:   Do znanja preko izobraževanjaPreprečimo osamljenost Vseživljenjsko učenje za življenje / Preprečevanje uporabe drog med mladimi Igrišče za aktivno preživljanje prostega časa / Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost.

 
Delavnici sta namenjeni vsem, ki se želijo aktivno vključiti v razvoj podeželja in pripravo Strategije lokalnega razvoja, ključnega dokumenta za delovanje vsake LAS, predvsem pa vsem, ki jih to področje zanima.


Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da se prijavite preko spletnih obrazcev -kmetijstvoranljive skupine.


RRA LUR v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

13.05.2015 LAS – razvojne priložnosti na področju turizma, naravne in kulturne dediščine

Vljudno vabljeni, da se udeležite delavnice »LAS – nove razvojne priložnosti na področju turizma, naravne in kulturne dediščine«, ki bo v sredo, 20. maja 2015, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

V okviru ustanovitve LAS na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, smo v pričetku letošnjega leta v vseh 6 občinah izvedli prvi krog delavnic pod imenom »LAS v mojem kraju«, kjer smo z udeleženci obdelali prednosti in slabosti območja ter določili njegove širše potrebe in priložnosti.

V tem mesecu bomo v sodelovanju z občinami izvedli drugi krog delavnic, ki bo namenjen identificiranju glavnih in posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja ter določanju ključnih ukrepov za njihovo doseganje na posameznem področju razvoja (turizem, naravna in kulturna dediščina, kmetijstvo ter ranljive ciljne skupine).

Izvedli bomo 3 tematske delavnice, tema prve delavnice je področja turizma, naravne in kulturne dediščine.

Delavnica je namenjena vsem, ki se želijo aktivno vključiti v razvoj podeželja in pripravo Strategije lokalnega razvoja, predvsem pa vsem, ki jih to področje zanima. Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da se prijavite preko spletnega obrazca do ponedeljka, 18. maja 2015.

Vabimo vas tudi, da se udeležite naslednjih dveh tematskih delavnic;

26.5.2015 bo v Mengšu organizirana delavnica na temo kmetijstva,

28.5.2015 pa bo v Trzinu delavnica na temo ranljivih ciljnih skupin.

Vabilo in program teh delavnic bomo objavili naknadno.

RRA LUR v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

24.04.2015 Povabilo za članstvo v partnerstvu LAS

Z novim finančnim obdobjem 2014-2020 se bodo oblikovala nova partnerstva za izvajanje lokalnega razvoja, ki bodo na posameznih območjih  delovala kot LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE, krajše LAS.


Trenutno je v procesu vzpostavljanja tudi LAS na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Vse zainteresirane vabimo, da nam na podlagi pripravljenih obrazcev pošljejo namero o včlanitvi v LAS na tem območju. 

Več o tem >>

24.04.2015 Povabilo k predložitvi projektih predlogov v okviru LAS

Z novim finančnim obdobjem 2014-2020 se bodo oblikovala nova partnerstva za izvajanje lokalnega razvoja, ki bodo na posameznih območjih  delovala kot LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE, krajše LAS.


Trenutno je v procesu vzpostavljanja tudi LAS na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Vabimo vas, da nam na pripravljenih obrazcih posredujte projektno idejo, ki bi jo radi realizirali v okviru LAS na omenjenem območju.


Zbrane projektne predloge bomo umestili v Strategijo lokalnega razvoja, krajše SLR, ključni dokument za delovanje LAS, ki je trenutno v pripravi.

Več o tem >>

15.03.2015 V regiji spoznavali možnosti za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

V organizaciji RRA LUR in občin Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice so v mesecu januarju in februarju 2015 potekale delavnice "LAS V MOJEM KRAJU". 

Na prvem sklopu delavnic se je udeležencem podrobneje predstavilo kaj LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje prebivalci, društva in javne inštitucije uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. 

Z namenom oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije lokalnega razvoja, v kateri bo potrebno zastaviti realne in dosegljive cilje izhajajoče iz lokalnih potreb, priložnosti in možnosti, je delavnica potekala po posameznih občinah. Udeleženci so v skupinah pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. 

Drugi sklop delavnic za ustanovitev LAS na širšem območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice bo predvidoma potekal v mesecih aprilu in maju 2015. Točni termini delavnic bodo objavljen na spletni strani RRA LUR, občinskih spletnih straneh ter v občinskih glasilih. Ker želimo pripraviti strategijo razvoja, ki bo temeljila na lokalnih potrebah in potencialih, vas vabimo, da se nam pridružite in prispevate k razvoju skupnosti s svojimi izkušnjami in idejami!

06.03.2015 V Občini Domžale so spoznavali možnosti za razvoj kraja, ki ga vodi skupnost

V sredo, 4. marca 2015, je v organizaciji RRA LUR in Občine Domžale v občinski sejni sobi potekala delavnica »LAS V MOJEM KRAJU«, kjer se je udeležencem podrobneje predstavil pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, ki je eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalni razvoj v državah članicah vodijo t. i. »Lokalne akcijske skupine« (LAS), ki so partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe in izhajajo iz lokalnega območja.

Območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice do sedaj še ni bilo vključeno v nobeno od obstoječih LAS. Trenutno se oblikujejo nova partnerstva za uravnotežen lokalni razvoj ter izvajajo pripravljalne dejavnosti za ustanovitev novih LAS.

Na sredini delavnici je bilo uvodoma predstavljeno kaj Lokalna akcijska skupina (LAS) sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje prebivalci, društva in javne inštitucije uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. Zaradi oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije lokalnega razvoja, v kateri bo potrebno zastaviti realne in dosegljive cilje izhajajoče iz lokalnih potreb, priložnosti in možnosti, je delavnica potekala v skupinah. Delavnice so se udeležili predstavniki občinske uprave, različnih društev in javnih zavodov, ki so pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. Delavnica se je zaključila z zbiranjem predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih idejah in možnostih za sodelovanje v LAS.

10.02.2015 V Trzinu spoznavali možnosti za razvoj, ki ga nudi LAS

V sredo, 21. januarja 2015 je v organizaciji RRA LUR in Občine Trzin v Centru Ivana Hribarja v Trzinu potekala delavnica »LAS V MOJEM KRAJU«, kjer se je udeležencem podrobneje predstavil pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, ki je eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalni razvoj v državah članicah vodijo t. i.»Lokalne akcijske skupine« (LAS), ki so partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe in izhajajo iz lokalnega območja.

Območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice do sedaj še ni bilo vključeno v nobeno od obstoječih LAS. Trenutno se oblikujejo nova partnerstva za uravnotežen lokalni razvoj ter izvajajo pripravljalne dejavnosti za ustanovitev novih LAS.

Na sredini delavnici je bilo uvodoma predstavljeno kaj Lokalna akcijska skupina (LAS) sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje prebivalci, društva in javne inštitucije uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. Zaradi oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije lokalnega razvoja, v kateri bo potrebno zastaviti realne in dosegljive cilje izhajajoče iz lokalnih potreb, priložnosti in možnosti, je delavnica potekala v skupinah. Udeleženci so pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. Delavnica se je zaključila z zbiranjem predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih idejah in možnostih za sodelovanje v LAS. 

23.01.2015 Delavnice »LAS V MOJEM KRAJU« v Medvodah in Mengšu

V organizaciji RRA LUR sta v Medvodah in Mengšu potekali delavnici »LAS V MOJEM KRAJU«, kjer se je udeležencem podrobneje predstavilo kaj LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje uresničijo svoje projektne ideje.

Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. Zaradi oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije lokalnega razvoja, v katero je potrebno vključiti predvsem lokalne potrebe, priložnosti in možnosti, je delo potekalo v skupinah, kjer so udeleženci pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. Delavnica se je zaključila z zbiranjem predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih idejah in možnostih za sodelovanje v LAS.

06.01.2015 Vabilo na delavnice »LAS V MOJEM KRAJU«

Vabimo vas, da se udeležite delavnic »LAS V MOJEM KRAJU« , ki jih organizira RRA LUR v sodelovanju z občinami Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Termini za delavnice so naslednji:
- Medvode, 20.1.2015, 14.00, sejna dvorana Občine Medvode,
- Trzin, 21.1.2015, 14.00, Center Ivana Hribarja, Dvorana Marjance Ručigaj,
- Mengeš, 27.1.2015, 14.00, Kulturni dom Mengeš,
- Komenda, 4.2.2015, 16.00, sejna dvorana Občine Komenda,
- Vodice, 10.2.2015, Kulturni dom Vodice.

Lokalne akcijske skupine (LAS) so eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim se spodbuja odločanje o celostnem razvoju posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Partnerstvo LAS je tripartitno, sestavljajo ga predstavniki civilne družbe, gospodarstva in javnih institucij. Glavna naloga LAS je priprava in izvedba lokalne strategije razvoja ter delitev in upravljanje finančnih sredstev, ki so ji dodeljena.

Na delavnici vam bomo bolje pojasnili kaj LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje uresničite svojo projektno idejo. Predstavili vam bomo pretekle izkušnje in primere dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov iz tega naslova. Skupaj z vami bomo oblikovali partnerstvo LAS in postavili temelje za pripravo ključnega dokumenta LAS - Strategijo lokalnega razvoja.


Ker želimo pripraviti strategijo, ki bo vključevala predvsem lokalne potrebe,  priložnosti in možnosti, vabimo tudi vas, da se nam pridružite s svojimi izkušnjami in idejami!

Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da se prijavite preko elektronskega naslova ursa.kisovec(at)ljubljana.si ali telefonske številke 01/306-19-23.

Aktualno

Filmska delavnica na temo naravovarstva in voda

    

Zavod Sotočje Medvode je v okviru projekta EVREKA, izvedel 2-dnevno filmsko delavnico na temo naravovarstva in voda. Nastal je filmček, ki si ga lahko ogledate na spletni strani evreka.si (Aktivnosti).

Vabljeni na otvoritev otroškega igrišča in urejenega vaškega središča Trnovec!

  

Druženje bo v soboto, 20. oktobra 2018, ob 12. uri, na prostoru pred stavbo Krajevne skupnosti Trnovec.

  

Ureditev otroških igrišč je bil cilj projekta Srečujemo se na igrišču, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

Se želiš vključiti v proces snemanja kratkega filmčka in se seznaniti z osnovami snemalnega procesa?

  

Javni zavod Sotočje Medvode vas vabi, da se prijavite na delavnico in snemanje, ki bosta potekala v oktobru in novembru 2018.  

  

Prijavite se lahko prek elektronske pošte na naslov: rok@zavodsotocje.si.

  

Lepo vabljeni vsi zainteresirani!