Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad
Nazaj na seznam

Posvet v Državnem svetu 17.05.2018

Državni svet RS je na včerajšnji seji obravnaval zaključke in sklepe posveta o izvajanju programa CLLD, ki sta ga 23. aprila 2018 izvedla Državni svet RS in Društvo za razvoj slovenskega podeželja.

  

Na 7. seji, dne 16. 5. 2018, je Državni svet RS s sklepom pozval Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da preučijo in podajo pojasnila oziroma predloge rešitev na zaključke posveta.

  

Sklep 7. seje Državnega sveta RS je objavljen na spletni strani: http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/7ds-7_sklep_k_zakljuckom_posveta_p.pdf.

  

Izjavo za javnost objavljamo v priponki.