Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad
Nazaj na seznam

Sprememba Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018 05.07.2018

Dne 5. 7. 2018 je bil zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter spoštovanja Uredbe o varstvu osebnih podatkov spremenjen del razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018. Tehnični popravki v dokumentu "Javni poziv" ter dopolnitve v Vlogi A in B se nanašajo na:

  

1.  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018:
- Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v prvem poglavju »Osnovni podatki o javnem pozivu« – Informacije o javnem pozivu;
- Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v desetem poglavju »Razpisna dokumentacija in dodatne informacije« - Dodatne informacije o javnem pozivu LAS.

  

2.  Vlogo za prijavo operacije na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2018:
- Obrazec 1 - SKLOP A – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov;
- Obrazec 2 - SKLOP B – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov.

  

Dokumentacija Javnega poziva je na voljo na tej povezavi. Razpis je odprt do 28. 9. 2018.