Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Aktualno 14-20

Vabljeni na kmetijo Janhar!

21.03.2023

V nedeljo, 26. 3. 2023, ob 13. uri, na zaključni dogodek projekta »Moj očka ima konjička dva«.

...
Več

Zelene spremembe

16.03.2023

Vabljeni na delavnico predelave oblačil in pogovor o škodljivih vplivih hitre mode.

...
Več

LAS za mesto in vas v novem programskem obdobju

17.02.2023

Na seji Skupščine podpisana pogodba o delovanju LAS

...
Več

Obisk LAS Dolina Soče

30.01.2023

V četrtek 26. 1. 2023 smo imeli obisk iz Posočja. Predstavili smo jim nekaj dobrih praks, ki smo jih izvedli v okviru projektov.

...
Več

Aktualno 21-27

Zbor članov DRSP in posvet LAS

21.03.2023

Na Ljubnem ob Savinji smo se v petek 17. 3. 2023 zbrali člani Društva za razvoj slovenskega podeželja

...
Več

Vabljeni na delavnice!

14.03.2023
...
Več

Poziv za članstvo

16.01.2023

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021–2027. Lokalna akcijska skupina na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (v nadaljevanju LAS) se je organizirala kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Lokalni razvoj se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«,

...
Več

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin

03.01.2023

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 ter javni poziv. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD skladov EKSRP in ESRR.

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR