Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Aktualno 14-20

Beleženje posledic poplav

30.08.2023

Navodila s strani pristojnih ministrstev.

...
Več

Ogledali smo si dobre prakse med Snežnikom in Nanosom

04.07.2023

Posvet LAS in srečanje članov DRSP 2023.

...
Več

Prispevek o Hraškem bajerju

03.07.2023

Del projekta Zgodbe naših mokrišč.

...
Več

Likovna kolonija ob Zbiljskem jezeru

23.06.2023

Pričetek projekta Umetnost sodelovanja ranljivih skupin 2.

...
Več

Aktualno 21-27

Potrjen predlog Strategije lokalnega razvoja

20.07.2023

Hvala vsem za sodelovanje pri pripravi!

...
Več

Osnutek Strategije lokalnega razvoja

05.07.2023

V javni obravnavi do 13. 7. 2023.

...
Več

S kolesom na posvet

06.06.2023

Potenciali in izzivi za razvoj kolesarstva na Ljubljanskem barju.

...
Več

Sprememba glede delavnice na temo kmetijstva

25.05.2023

Namesto v Vodicah bo delavnica 13. 6. 2023 ob 10:00 v Komendi.

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR