Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Aktualno 21-27

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije

04.04.2024

Vabljeni k oddaji vloge.

...
Več

O pripravi javnega razpisa

13.03.2024

Delavnice se je udeležilo vseh 37 LAS.

...
Več

Kako pripraviti projekt za javni poziv LAS?

01.03.2024

Poročilo z delavnice.

...
Več

Vabljeni na delavnico!

14.02.2024

V četrtek, 29. 2. 2024, ob 17:00 v Vodicah.

...
Več

Aktualno 14-20

Izvajanje LEADER/CLLD na Češkem

12.04.2024

Nam je predstavil dr. Ondrej Konečny.

...
Več

Z avtobusom v Polhograjce

08.04.2024

Brezplačno ob sobotah in nedeljah.

...
Več

Od Vodic do Komende

28.03.2024

Skupaj s člani Upravnega in Nadzornega odbora.

...
Več

Ministrica Mateja Čalušić na obisku

27.03.2024

Ogledala si je dva projekta na območju našega LAS.

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR