Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Aktualno 14-20

LAS Za mesto in vas ima nove organe upravljanja

28.11.2023

Na seji Skupščine so potekale volitve.

...
Več

Naj se raziskovanje domačih krajev začne!

23.10.2023

S projektom Table Panorama App.

...
Več

Ogled dobrih praks v okviru mednarodne delavnice

23.10.2023

Na temo izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

...
Več

Beleženje posledic poplav

30.08.2023

Navodila s strani pristojnih ministrstev.

...
Več

Aktualno 21-27

Potrjen predlog Strategije lokalnega razvoja

20.07.2023

Hvala vsem za sodelovanje pri pripravi!

...
Več

Osnutek Strategije lokalnega razvoja

05.07.2023

V javni obravnavi do 13. 7. 2023.

...
Več

S kmetijstvom zaključen drugi sklop delavnic

14.06.2023

Zadnja delavnica v drugem sklopu delavnic.

...
Več

S kolesom na posvet

06.06.2023

Potenciali in izzivi za razvoj kolesarstva na Ljubljanskem barju.

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR