Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo trije (3) člani, po eden iz vsakega sektorja. Člane Nadzornega odbora izvoli Skupščina za obdobje štirih (4) let. Skupščina za isto mandatno dobo izvoli tudi enega nadomestnega člana Nadzornega odbora, ki je lahko predstavnik kateregakoli sektorja in ki opravlja naloge člana Nadzornega odbora v primeru njegove odsotnosti, nedosegljivosti ali nezmožnosti za delo.

Nadzorni odbor LAS Za mesto in vas: Marjeta Podpeskar Omahen, Viktorija Drolec, Aleksandra Kmetič, Mojca Murnik (nadomestna članica).



9. seja Nadzornega odbora LAS Za mesto in vas

4. seja Nadzornega odbora LAS za mesto in vas

3. seja Nadzornega odbora LAS za mesto in vas

2. seja Nadzornega odbora LAS za mesto in vas 

1. seja Nadzornega odbora LAS za mesto in vas