Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Evropski sklad za regionalni razvoj

Partnerji projektov, ki sredstva za izvajanje aktivnosti črpate iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ga nadzira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), lahko v nadaljevanju poiščete navodila in vzorčne dokumente za informiranje in poročanje projektnih aktivnosti.

  

Dokumenti so enaki za vse, ne glede na to, ali ste projekt prijavili na prvi, drugi ali tretji Javni poziv LAS Za mesto in vas. Zakonsko podlago za izvajanje razpisa (Uredba CLLD, Strategija LAS ZMV itd.) najdete na tej podstani.

  

Vsi, ki ste v času razglašene epidemije delali in zaposlenim izplačevali krizni dodatek, lahko tega uveljavljate prek časovnice, ki smo jo posebej v ta namen prilagodili in dodali datotekam spodaj. 

  

Če želite uveljavljati krizni dodatek potem izpolnite izračun stroškov dela v časovnici na sledeči način:
- v vrstico "bruto plača iz plačilne liste" vnesete znesek bruto plače brez kriznega dodatka,
- v vrstico "(minus) drugi neupravičeni stroški" vnesete znesek prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki je oproščen plačila (iz REK obrazca)
- v vrstico "drugi osebni prejemki" vnesete krizni dodatek,
- v vrstici "2. prispevki delodajalca" v stolpec FG vpišete znesek obračunanih prispevkov (iz REK obrazca), v stolpec H pa znesek plačanih prispevkov (prav tako iz REK obrazca).

  

Za mesec marec bo potrebno izpolniti 2 časovnici in sicer eno običajno od 1.3.2020 do 12.3.2020, drugo za čas epidemije od 13.3.2020 naprej. Upravičenci, ki ne uveljavljajo kriznega dodatka naj uporabijo običajno časovnico.

  

Več informacij najdete na spletni strani EU skladi - Evropski sklad za regionalni razvoj.