Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Partnerji projektov, ki sredstva za izvajanje aktivnosti črpate iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki ga nadzira Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), lahko v nadaljevanju poiščete navodila in vzorčne dokumente za informiranje in poročanje projektnih aktivnosti glede na to, kdaj ste projekt prijavili na Javni poziv. 

  

Dokumenti so različni za upravičence projektov, ki ste projekte prijavili na:

1. Javni poziv LAS v letu 2016;

2. Javni poziv LAS v letu 2018;

3. Javni poziv LAS v letu 2019.