Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Za vas, podjetniki

Dolg naziv projekta: Za vas, podjetniki

     

Projekt Za vas, podjetniki je nadgradnja prvega projekta prijavitelja z novimi partnerji. Z zagotavljanjem podpornih, strokovnih in izobraževalnih aktivnosti želi projekt zvišati podjetniško usposobljenost in kompetence udeležencev, vključenih v izobraževanje oz. mentorstvo.

 

Projekt bo prednostno podprl ženske in mlade iz urbanih naselij, nosilce poslovnih idej, ki s svojimi produkti in storitvami ustvarjajo dodano vrednost za družbo in okolje.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Javni zavod Cene Štupar
Ostali partnerji: GZS Zbornica osrednjeslovenske regije; Društvo AIA – Mladinski center Mengeš

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

39.468,40

31.574,72

7.893,68

 

Status projekta: zaključen

Medgeneracijski razvojni program Krekovo središče II

Dolg naziv projekta: Medgeneracijski razvojni program Krekovo središče 2

Kratek naziv projekta: Krekovo središče 2

   

Krekovo središče 2 je nadaljevanje uspešnega izvajanja aktivnosti prvega projekta, ki ga je prijavitelj vsebinsko nadgradil in obogatil z novimi partnerji. Projekt želi na lokalnem nivoju vzpostaviti pogoje za dolgoročno zagotavljanje socialne vključenosti, kakovostnega in aktivnega staranja, medgeneracijskega sodelovanja, razbremenitve družinskih oskrbovalcev, ki doma skrbijo za starejše in bolne ter širjenja prostovoljstva in nudenja podpore mladim družinam in otrokom.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Ostali partnerji: Zavod medgeneracijsko središče Komenda; Društvo AiA - Mladinski center Mengeš; Fizioterapija Reven d.o.o.

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

179.208,59

143.366,95

35.841,64

 

Status projekta: zaključen

Medgeneracijsko povezovanje preko glasbe

Dolg naziv projekta: Medgeneracijsko povezovanje preko glasbe

Kratek naziv projekta: Lartko združuje

 

Projekt Lartko združuje želi glasbo približati vsem, ki si jo želijo spoznati. Namen je cenovno približati glasbeno udejstvovanje širši množici oseb, ki si glasbenega izobraževanja ne morejo privoščiti.

 

Glavni poudarek operacije je medgeneracijsko povezovanje preko glasbe za mlade, ženske, starejše, upokojence, brezposelne, starše samohranilce, osebe z nizkimi dohodki, socialno ogrožene ter osebe s posebnimi potrebami.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Glasbena šola Lartko
Ostali partnerji: Glasbila d. o. o

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

149.704,96

119.763,97

29.940,99

 

Status projekta: odstopili od projekta

Različnost povezujemo z gibanjem

Dolg naziv projekta: Različnost povezujemo z gibanjem

Kratek naziv projekta: Različnost povezuje

 

Različnost povezujemo z gibanjem je projekt, ki želispodbuditi medgeneracijsko sodelovanje med mladostniki, otroci, starši in starejšimi. Prek delavnic vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja ter rekreacijskih dejavnosti želi nagovoriti najrazličnejše družbene skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanju strpnosti do drugačnosti ter k spodbujanju aktivnega prostovoljstva.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Tenis klub KUBU Vodice
Ostali partnerji: Vrtec škratek Svit Vodice, Društvo upokojencev Vodice

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

55.641,27

44.513,02

11.128,25

 

Status projekta: zaključen

Stara hišna imena II

Dolg naziv projekta: Stara hišna imena II

Kratek naziv projekta: SHI 2

   

Projekt kljubuje trendom opuščanja starih hišnih imen, ki so se oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše in v sebi skrivajo marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost o rodbini ali celo o naselju.

 

Cilj projekta Stara hišna imena je identificirati najmanj 620 hišnih imen ter z njimi označiti najmanj 310 domačij. Poleg tega bo organiziranih najmanj 8 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdane najmanj 3 publikacije.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Vodice
Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

23.770,50

17.827,88

5.942,62

 

Status projekta: zaključen

Ureditev otroških igrišč

Dolg naziv projekta: Ureditev otroških igrišč

Kratek naziv projekta: Vesela igrala

   

Projekt Vesela igrala bo najmlajšim, otrokom in mladini omogočal prostor za igro, učenje prek delavnic in izmenjav ter spodbujal medgeneracijska in medobčinska druženja. Skozi igro in aktivnosti na prostem bo staršem omogočeno, da otroke naučijo pomembnih načel ustvarjanja in kreiranja svojega življenja.

 

Z oživitvijo vaških jeder in ureditvijo otroških igrišč bo občanom omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa na območju občine v kateri živijo. S tem skušajo odpraviti nepotrebne in zamudne migracije družin, ki otroke za preživljanje prostega časa vsakodnevno vozijo v večja mesta.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Trzin
Ostali partnerji: Občina Vodice

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

93.174,82

49.642,32

43.532,50

 

Status projekta: zaključen