Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Približajmo Polhograjce

Naziv projektaPRIBLIŽAJMO POLHOGRAJCE

 

Cilj projekta je približati območje Polhograjskih Dolomitov obiskovalcem in lokalnim prebivalcem. Partnerji pri projektu želijo povezati lokale pridelovalce hrane in ponudnike z obiskovalci. Preko delavnic želijo razviti nov tržni produkt, sladico iz lokalnih sestavin. Sočasno bo projekt lokalnim kmetijam omogočal razvoj na njihovih področjih - z novim mlinom na naravni kamen ter z novimi vsebinami in učnim čebelnjakom. Cilj projekta je tudi, z vzpostavitvijo "park and ride" sistema, zmanjšati vpliv tovornega prometa na območje ter ozaveščanje obiskovalcev o trajnostni mobilnosti.

 

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji: Franc Logar - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Žiga Kršinar - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

Pričakovani delež sofinanciranja

70.3118,31 EUR

63.963,00 EUR

47.972,25 EUR

 

 Status projekta: v izvajanju

Umetnost sodelovanja ranljivih skupin 2

Naziv projektaUMETNOST SODELOVANJA RANLJIVIH SKUPIN 2

 

Projekt je nadaljevanje uspešno izvedenega projekta "Umetnost sodelovanja ranljivih skupin", s katerim so se začele izvajati redne slikarske delavnice za ranljive skupine, ki sobile obiskane nad pričakovanji. S tem se je pojazala potreba po zasebnem ateljeju v Zbiljah. Z ateljejem bo vzpostavljeno tudi novo delovno mesto - koordinator, ki bo skrbel za redno izvajanje različnih ustvarjalnih aktivnosti. Izvajale se bodo likovne kolonije ter delavnice slikanja, poslikave telesa, fotografiranja, restavriranja gline, itd.

 

Namen projekta je povečati dostopnost do družbenih in prostočasnih umetniških storitev za različne ranljive skupine ter zagotoviti s tem povezano manjkajočo infrastrukturo oz. prostor, kjher se lahko aktivnosti izvajajo.

 

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka

Ostali partnerji: DEOS Center starejših Medvode, Občina Medvode, Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Medobčinsko društvo Sožitje, Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum, Javni zavod Sotočje

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

Pričakovani delež sofinanciranja

79.945,33 EUR

79.664,07 EUR

59.748,06 EUR

 

 Status projekta: v izvajanju

Table Panorama App

Naziv projekta: TABLE PANORAMA APP

 

Projekt je nadgradnja že izpeljanega projekta, katerega rezultat je bil skupni spletni portal, namenjen spodbujanju turizma in delovanja na področju kulture ("Od mesta do vasi"). Namen projekta Table panorama app pa je posatvitev fizičnih informacijskih tabel na različnih točkah na območju sodelujočih občin. Na panoramskem posnetku bodo označene kolesarske in pohodne poti ter izpostavljene druge zanimive lokacije, vredne obiska. Fizični zemljevid bo povezan z že obstoječo mobilno aplikacijo.

 

Namen projekta je trajnostna oblika prehoda v digitalno okolje na področju promocije turističnih in kulturnih znamenitosti ter povečan obisk teh znamenitosti s strani domačinov in drugih prebivalcev Slovenije.

 

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Vodice

Ostali partnerji: Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin, Turistična zveza Medvode

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

Pričakovani delež sofinanciranja

74.708,51 EUR

67.461,41 EUR

50.596,06 EUR

 

 Status projekta: v izvajanju