Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

V Trzinu spoznavali možnosti za razvoj, ki ga nudi LAS 10.02.2015

V sredo, 21. januarja 2015 je v organizaciji RRA LUR in Občine Trzin v Centru Ivana Hribarja v Trzinu potekala delavnica »LAS V MOJEM KRAJU«, kjer se je udeležencem podrobneje predstavil pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, ki je eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalni razvoj v državah članicah vodijo t. i.»Lokalne akcijske skupine« (LAS), ki so partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe in izhajajo iz lokalnega območja.

Območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice do sedaj še ni bilo vključeno v nobeno od obstoječih LAS. Trenutno se oblikujejo nova partnerstva za uravnotežen lokalni razvoj ter izvajajo pripravljalne dejavnosti za ustanovitev novih LAS.

Na sredini delavnici je bilo uvodoma predstavljeno kaj Lokalna akcijska skupina (LAS) sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje prebivalci, društva in javne inštitucije uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. Zaradi oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije lokalnega razvoja, v kateri bo potrebno zastaviti realne in dosegljive cilje izhajajoče iz lokalnih potreb, priložnosti in možnosti, je delavnica potekala v skupinah. Udeleženci so pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. Delavnica se je zaključila z zbiranjem predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih idejah in možnostih za sodelovanje v LAS.