Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Potrjenih 6 projektov iz drugega Javnega poziva LAS v letu 2018 04.01.2019

V maju 2018 je bil objavljen drugi Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS, ki je bil odprt do 28. septembra 2018. Ocenjevalna komisija je projektne vloge ocenila in jih predlaga v potrditev Upravnemu odboru, ki je na 10. seji potrdil šest projektnih vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja. Do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Potrjeni projekti prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k razvoju vaških in mestnih središč, vključevanju ranljivih družbenih skupin ter omogočanju aktivnega povezovanja prek glasbe, kulture in športa. Med njimi velja izpostaviti projekt Vesela igrala, ki z oživitvijo vaških jeder in ureditvijo otroških igrišč občanom omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa na območju občine v kateri živijo. S tem skušajo odpraviti nepotrebne in zamudne migracije družin, ki otroke za preživljanje prostega časa vsakodnevno vozijo v večja mesta. Projekt Različnost povezuje želi spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje prek delavnic vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja ter rekreacijskih dejavnosti. Nagovoril bo najrazličnejše družbene skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanju strpnosti do drugačnosti ter k spodbujanju aktivnega prostovoljstva. Projekt Lartko združuje želi glasbo približati vsem, ki si jo želijo spoznati. Namen projekta  je cenovno približati glasbeno udejstvovanje širši množici oseb, ki si glasbenega izobraževanja sicer ne bi mogli privoščiti. 

 

Potrjeni so tudi trije projekti, ki so svoje aktivnosti začeli izvajati že v okviru prvega Javnega poziva in se z nadgradnjo aktivnosti ter vztrajnostjo trudijo vzpostaviti pogoje za nadaljnje samostojno izvajanje aktivnosti ter dolgoročnejše spremembe na področju kulturne dediščine, podjetništva, socialne oskrbe in medgeneracijskega povezovanja. Projekt Stara hišna imena II želi identificirati še vsaj 620 hišnih imen na območju LAS ter z njimi označiti najmanj 310 domačij. Na ta način botrujemo trendom opuščanja starih hišnih imen in obujamo kulturno dediščino, ki se je oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše. Projekt Krekovo središče II se z nadgrajevanjem aktivnosti bori za vzpostavitev pogojev za dolgoročno zagotavljanje socialne vključenosti, kakovostnega in aktivnega staranja, medgeneracijskega sodelovanja, razbremenitve družinskih oskrbovalcev, ki doma skrbijo za starejše in bolne ter širjenja prostovoljstva in nudenja podpore mladim družinam in otrokom. Projekt Za vas, podjetniki se z zagotavljanjem podpornih, strokovnih in izobraževalnih aktivnosti trudi k zvišanju podjetniške usposobljenosti in kompetenc udeležencev, vključenih v izobraževanje oz. mentorstvo na področju zaposlovanja in podjetništva.

 

Naslednji, tretji Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Za mesto in vas bo objavljen predvidoma spomladi 2019. Pred tem bodo potekale informativne delavnice za potencialne prijavitelje ter svetovanja za pripravo projektnih vlog na javni poziv.

  

Več informacij najdete na tej podstrani.