Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

E-nostavno na kolo 01.03.2019

LAS Za mesto in vas je v torek 19. februarja 2019 prejela odločbo o odobritvi projekta sodelovanja E-NOSTAVNO NA KOLO, ki ga je 19. oktobra 2018 skupaj z ostalimi LAS-i (LAS Gorenjska košarica, LAS Loškega pogorja, LAS Srce Slovenije, LAS s Ciljem) prijavila na 4. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine na MKGP.

  

Namen projekta je spodbujanje kolesarstva preko oblikovanja ustrezne infrastrukture in turistične ponudbe za kolesarje. Z investicijami v podporno infrastrukturo in opremo se bodo oblikovala kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh. Preko usposabljanj, dogodkov in promocijskih gradiv pa se bo spodbujalo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

  
Na podlagi povezovanja z drugimi LAS-i, izmenjavi znanj ter ogleda dobrih praks se bo oblikoval predlog standardizacije kolesarju prijaznega ponudnika ter priročnik za spodbujanje turističnih/gostinskih ponudnikov, da postanejo kolesarjem prijazni ponudniki. Poseben poudarek operacije bo tudi na promociji in vključevanju ranljivih ciljnih skupin.

  

Vrednost odobrenih sredstev za LAS Za mesto in vas znašajo 86.766,77 EUR, projekt pa se bo izvajal v letih 2019 in 2020.

  

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Za mesto in vas, pod zavihkom Razpisi in projekti.