Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Zasedanje Upravnega odbora in Skupščine LAS 12.04.2019

V ponedeljek, 8. aprila 2019, sta Upravni odbor in Skupščina na sejah LAS med drugim sprejela tudi sklepa o:

  

- spremembi Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, v okviru katere se spreminjajo kazalniki doseganja rezultatov lokalnega razvoja ter razporeditev sredstev po ukrepih za izvajanje novih projektov LAS. Sprememba je potrebna zaradi ugotovljenih realnih sprememb na območju LAS, gospodarskih in demografskih dejavnikov ter že doseženih in načrtovanih rezultatov lokalnega razvoja, ki jih dosegamo prek izvjanja projektov LAS. Tako ocenjujemo, da smo nekatere kazalnike že presegli, druge pa s preostalimi prostimi sredstvi ne bo moč doseči, zato v novi Strategiji lokalnega razvoja kazalnike in finančna sredstva usklajujemo z razmerami na območju LAS.

 

- izvedbi tretjega Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, ki bo objavljen predvidoma konec maja 2019, do porabe sredstev. Na voljo bo 672.830,00 EUR sredstev, od tega 274.847,00 eur na Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 397.983,00 eur na Evropskem skladu za regionalni razvoj. Roki za predložitev vlog bodo: 30. 9. 2019, 31. 1. 2020 in 31. 3. 2020.

 

Člani LAS so se seznanili tudi z Analizo vprašalnikov za vrednotenje Strategije lokalnega razvoja in sklenili, da se več pozornosti nameni informiranju, promociji in animaciji območja LAS za prijavo projektov na Javni poziv ter za predstavitev uspešnih projektov LAS med širšo javnostjo.