Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

V regiji spoznavali možnosti za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 15.03.2015

V organizaciji RRA LUR in občin Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice so v mesecu januarju in februarju 2015 potekale delavnice "LAS V MOJEM KRAJU". 

Na prvem sklopu delavnic se je udeležencem podrobneje predstavilo kaj LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje prebivalci, društva in javne inštitucije uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. 

Z namenom oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije lokalnega razvoja, v kateri bo potrebno zastaviti realne in dosegljive cilje izhajajoče iz lokalnih potreb, priložnosti in možnosti, je delavnica potekala po posameznih občinah. Udeleženci so v skupinah pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. 

Drugi sklop delavnic za ustanovitev LAS na širšem območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice bo predvidoma potekal v mesecih aprilu in maju 2015. Točni termini delavnic bodo objavljen na spletni strani RRA LUR, občinskih spletnih straneh ter v občinskih glasilih. Ker želimo pripraviti strategijo razvoja, ki bo temeljila na lokalnih potrebah in potencialih, vas vabimo, da se nam pridružite in prispevate k razvoju skupnosti s svojimi izkušnjami in idejami!