Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Zgodbe naših mokrišč, bogate in zanimive 26.04.2019

Zgodbe naših mokrišč so v preteklih 3 mesecih poskrbele za varovanje naravnega lokalnega okolja in z različnimi akcijami tudi opozarjale na naše možnosti prispevanja k varstvu narave. Izvedene aktivnosti so se nanašale na:

  

- izboljšanje stanja na črni točki povoza dvoživk Mengeš-Koseze-Šinkov turn, kjer so postavili ograje in signalizacijo za promet ter ročno prenesli čez 3600 osebkov, kar je presenetljivo razveseljiva novica;

- pričetek izobraževanja vodnikov po naravi, na katerega se je prijavilo več kot 40 kandidatov, a so jih lahko sprejeli le 16 – ti se že izobražujejo za vodnike po naravi;

- izvedena je bila akcija odstranjevanja invazivk v Trzinu;

- izveden je bil dogodek za lokalno prebivalstvo v Vodicah;

- izvedeni sta bili delavnici za otroke v Vodicah in Medvodah.