Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

3. javni poziv za projekte lokalnega razvoja 2019 23.08.2019

 

LAS Za mesto in vas z dnem 23. 7. 2019 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprtega tipa kar pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej, oziroma dokler so sredstva na voljo. 

 

Prvi rok za predložitev vlog je 11. 10. 2019, naslednji roki so še 31. 1. 2020 in 31. 3. 2020

 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 672.830,47 EUR, od tega:

- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 274.847,24 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %.

- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 397.983,23 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.  

 

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 31. 3. 2020, bo LAS objavil zaprtje razpisa na spletni strani LAS Za mesto in vas. V kolikor sredstva v okviru načrtovanih rokov ne bodo v celoti porabljena oz. bo LAS prejel dodatna sredstva, bo razpisan dodatni rok za odpiranje vlog. 

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter ločeni vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP, Obrazec 1 Vloga - Sklop B ESRR ) skupaj z obveznimi prilogami.

 

Za prijavo projektne ideje si oglejte razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce na tej povezavi.

 

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali telefona: 01 306 19 05.