Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

E-nostavno na kolo 24.10.2019

LAS Za mesto in vas je v sodelovanju z Občino Medvode, Občino Vodice, Društvom za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka in Javnim zavodom Sotočje Medvode uspešno izvedlo prvo fazo projekta E-nostavno na kolo. V okviru projekta smo v preteklih dneh predali v uporabo električna kolesa ter polnilnice za električna kolesa, servisne stebričke in kolesarska stojala ter urejena počivališča za kolesarje in izletnike. Prav tako so se v Tednu mobilnosti izvedli nekateri dogodki za spodbujanje kolesarstva med otroci in ranljivimi skupinami.

  

Promocija kolesarstva in vključevanje ranljivih ciljnih skupin je bila ena od prioritet pri organizaciji dogodkov v okviru Tedna mobilnosti v Medvodah. Na ploščadi nove tržnice v Medvodah je bil postavljen kreativni park Biciklatorij z osmimi izzivi, ki so se navezovali na poglavitne elemente kolesarskih veščin. Prav tako je bila vzpostavljena igralno-debatna točka Varno kolesarjenje za vse udeležence v prometu ter organizirani krajši kolesarski izleti po Medvodah in okoliških vaseh.

  

V Medvodah sta postavljeni električni polnilnici s servisnimi stebrički in kolesarskimi stojali, in sicer v Zbiljah ob Zbiljskem jezeru (pri Bistroju Dotik) in na Topolu pri Medvodah (pri Gostilni Dobnikar), na Kopališču Sora v Goričanah pa je postavljena solarna polnilnica, pred Športno dvorano Medvode pa kolesarnica s solarno polnilnico in servisnim stebričkom. Javni zavod Sotočje Medvode je prejel tudi 6 novih električnih koles (4 gorska in 2 treking), ki si jih bo možno izposoditi od pomladi naprej.

  

V Vodicah je opremljenih 9 kolesarskih postajališč za počivanje in oddih kolesarjev na poti. Postajališča so opremljena z mizo in klopmi, košem in kolesarskimi stojali ter servisnimi stebrički, med katerimi nekateri nudijo tudi možnost polnjenja električnih koles. Občina Vodice je v sklopu projekta naročila tudi 6 treking koles, ki bodo namenjena uporabi zaposlenim v javnih ustanovah (OŠ Vodice, Vrtec Škratek Svit, JP Komunala Vodice d.o.o., Občina Vodice).

  

Namen projekta E-nostavno na kolo je spodbujanje kolesarstva preko oblikovanja ustrezne infrastrukture in turistične ponudbe za kolesarje. Z investicijami v podporno infrastrukturo in opremo se oblikujejo kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh. Preko usposabljanj, dogodkov in promocijskih gradiv pa se bo spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

  

Celoten projekt ima več faz, ki temeljijo na povezovanju z drugimi LAS-i (LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem in LAS Loškega pogorja), kjer se izmenjujejo znanja ter ogledi dobrih praks uporabe in promocije koles. Eden od glavnih ciljev projekta je oblikovanje predloga standardizacije Kolesarju prijaznega ponudnika ter oblikovanje priročnika za spodbujanje turističnih/gostinskih ponudnikov, da postanejo kolesarjem prijazni ponudniki.

 

 

Prišlo je do napake!