Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

3. javni poziv LAS Za mesto in vas 09.12.2019

Na prvo odpiranje 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019 je prispelo 16 vlog. Od tega jih je 11 iz sklopa A - operacije, sofinancirane iz EKSRP in 5 iz sklopa B - operacije, sofinancirane iz sredstev ESRR.

  

Ocenjevalna komisija je dne 16. 10. 2019 odprla in pregledala vloge ter ugotovila, da so vse vloge prispele pravočasno. Komisija je preverila še administrativno ustreznost vlog in zavrnila vlogo A3-19 - Nakup traktorske prikolice VAIA NL 140, ki ni upravičena do sofinanciranja s strani CLLD, saj spada pod druge ukrepe Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za ostale vloge je posredovala poročilo o ocenjevanju:

  

Projekti Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

  

Številka vloge

Projekt

Vodilni partner/prijavitelj

Skupna vrednost projekta z DDV

Vrednost sofinanciranja EKSRP

Povprečna ocena

A11-19

»V NAROČJU«

Zavod CCC, zavod za medijsko umetnost in projekte družbenega raziskovanja, PE Medvode

95.643,92

69.846,16

82,00

A5-19

»Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi«

Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – BARKA

83.484,33

21.778,66

79,00

A4-19

»LAS – Zapeljemo vas!«

Javni zavod Sotočje Medvode

25.923,96

17.497,17

77,00

A10-19

»Mobilni kini na prostem«

Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

18.767,90

11.594,12  

76,00

A8-19

»Muzej.1925«

Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn

 45.345,42  

 31.043,05  

74,00

A7-19

»Muzej na prostem«

Občina Trzin

92.793,68

40.457,70

73,00

A9-19

»Stara hišna imena 3«

Občina Medvode

15.372,00

9.450,00

64,00

A2-19

»Ureditev otroških igrišč na območju LAS«

Občina Komenda

93.548,50

57.509,33

57,33

  

A1-19

»Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana«

Občina Trzin

280.000,00

99.999,75

53,67

A6-19

»Ureditev otroškega igrišča, fitnesa s plezalno steno in večnamenske dvorane«

Prostovoljno gasilsko društvo Moste

73.114,91

45.082,97

45,00

  

Projekti Evropskega sklada za regionalni razvoj: 

  

Številka vloge

Projekt

Vodilni partner/prijavitelj

Skupna vrednost projekta z DDV

Vrednost sofinanciranja ESRR

Povprečna ocena

B4-19

»Hiša 1797«

PE Kek, Franci Kek, s.p.

167.637,43

79.395,53

86,00

B5-19

»Kulturno srce Trzina«

Občina Trzin

62.993,74

44.759,41

84,00

B1-19

»EVREKA II«

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave - REVIVO

 82.959,12  

 65.012,31  

78,33

B2-19

»Z roko v roki«

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje

 121.421,10  

 96.116,97  

73,00

B3-19

»Center modrosti in vitalnosti«

Občina Trzin

70.906,11

46.697,03

67,00

     

Na 14. seji Upravnega odbora, ki je potekala v sredo, dne 4. 12. 2019, so bili potrjeni naslednji projekti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: V NAROČJU, Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi, LAS – Zapeljemo vas!, Mobilni kini na prostem, Muzej.1925, Muzej na prostem, Stara hišna imena 3, Ureditev otroških igrišč na območju LAS. Zaradi porabe razpoložljivih finančnih sredstev, katerih preostanek ni zadosten za izvedbo, se je zavrnila projektna vloga A1-19: Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana. Vloga A6-19: Ureditev otroškega igrišča, fitnesa s plezalno steno in večnamenske dvorane ni dosegel zadostno število točk za dosego praga (50 točk) za nadaljnjo obravnavo. 

      

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so bili potrjeni projekti: Hiša 1979Kulturno srce TrzinaEVREKA IIZ roko v rokiCenter modrosti in vitalnosti.

     

Proces javnega poziva na nivoju LAS se zaključi s Sklepi o potrditvi/zavrnitvi projektov, ki jih bodo prijavitelji prejeli v tem tednu. LAS Za mesto in vas bo projektne vloge posredovalo v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v prvih mesecih leta 2020.