Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Volitve novih članov UO, NO, Predsednika in Namestnika predsednika 09.12.2019

Dne 26. 11. 2019 smo na 6. seji Skupščine LAS izvolili nove predstavnike organov LAS: Predsednika, Namestnika predsednika, člane Upravnega odbora, člane Nadzornega odbora in namestnika Nadzornega odbora. Odraz dobrega sodelovanja je potrditev večine predstavnikov, ki so delovali že v okviru prejšnjega mandata LAS. Iskrena zahvala vsem za uspešno delo in izkazan interes za sodelovanje tudi v prihodnje. 

  

Predsednik LAS: Aco Franc Šuštar
  
Namestnica predsednika LAS: Katja Rebolj
  
Člani Upravnega odbora: Irena Mraz, Jurček Nowakk, Blanka Tomšič, Martina Prezelj, Vanja Ločniškar, Barbara Sršen, Janez Šušteršič, Vesna Erhart, Jure Galičič, Aleksander Ilić, Tatjana Resman, Marko Kocjan, Gregor Turel, Mira Koritnik.
  
Člani Nadzornega odbora (predstavniki javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe: Viktorija Drolec, Zoran Rink, Mojca Murnik. Nadomestna članica Nadzornega odbora: Marjeta Podpeskar Omahen.