Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Naslednje odpiranje projektnih vlog 31. 3. 2020 10.12.2019

Upravni odbor LAS je na 14. seji Upravnega odbora LAS Za mesto in vas, ki je potekala 4. 12. 2019, sklenil, da se v okviru Javnega poziva za izbor operacij v letu 2019, drugo odpiranje vlog z rokom oddaje 31. 1. 2020 ne izvede zaradi porabe večine razpisanih sredstev na prvem roku. Drugo odpiranje se izvede 31. 3. 2020.

  

V prvem odpiranju projektnih vlog na 3. Javnem pozivu za izbor operacij v letu 2019, je bila na obeh skladih porabljena večina razpoložljivih sredstev. V drugo odpiranje se prenese razlika med razpisanimi in zaprošenimi sredstvi za sofinanciranje.

  

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

  

 Zaprošena sredstva za sofinanciranje

259.167,19

Razpisana sredstva v javnem pozivu

274.847,24

Razlika

15.680,05

  

Evropski sklad za regionalni razvoj:

  

Zaprošena sredstva za sofinanciranje

331.981,25

Razpisana sredstva v javnem pozivu

397.983,23

Razlika

66.001,98

  

Poleg tega so na podlagi uspešnosti dela LAS Za mesto in vas s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dodeljena dodatna sredstva v višini 159.656,94 EUR, ki bodo razporejeni na Ukrep 1 in 2 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sredstva se bodo koristila v okviru drugega odpiranja 3. Javnega poziva LAS. Prav tako s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pričakujemo dodelitev dodatnih finančnih sredstev za izvajanje projektov v začetku prihodnjega leta.

  

Spremembo razpisa 3. Javnega poziva LAS, katerega odpiranje bo 31. 3. 2020, bomo objavili v drugi polovici januarja 2020, ko bodo znana razpoložljiva sredstva za sofinanciranje projektov na posameznem skladu.

Prišlo je do napake!