Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Brošura o zgodbah naših mokrišč 28.02.2020

V projektu Zgodbe naših mokrišč želimo opozoriti na pomembnost manjših lokalnih mokrišč, ki jih pogosto spregledamo ali označimo kot nepomembne dele narave.
  
Mokrišča so ekosistemi, ki imajo lastnosti tako vode kot kopnega, in imajo zato zelo veliko vrstno raznolikost ter redke in posebne rastlinske in živalske vrste, ki so se prilagodile življenju v takem okolju. Za človeka so mokrišča pomembna, saj varujejo pred poplavami in sušo ter prečiščujejo pitno vodo. So tudi vir dobrin ter učilnica v naravi, ob vodi nemalokrat iščemo sprostitev in navdih. Več kot dovolj razlogov, da jih ohranimo! V zadnji desetletjih so mokrišča močno ogrožena in hitro izginjajo zaradi človekovih dejavnosti, kot so izsuševanje, zasipavanje in onesnaževanje.

  
V občinah Mengeš, Medvode, Vodice in Trzin smo izbrali projektna območja mokrišč na katerih bomo izboljšali stanje ter na nekaterih uredili infrastrukturo za obiskovalce (z namenom zmanjševanja motenj in izobraževanja). Obsežen del projekta je namenjen izobraževanju o mokriščih na različnih ravneh in v različnih starostnih skupinah. Pri aktivnostih in dogodkih želimo povabiti k sodelovanju in vključenosti za dolgoročno ohranjanje mokrišč lokalno prebivalstvo.
  

  
Več si lahko preberete v brošuri o projektu.