Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

1. seja Upravnega odbora LAS 18.03.2016

16. 3. 2016 je na Občini Vodice potekala  1. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas, katere se je udeležilo 13 od 15 članov. Na seji je bilo obravnavanih več točk s spremembami in dopolnitvami ključnih dokumentov, s katerimi se je Upravni odbor strinjal in predlagal Skupščini LAS, da jih sprejme.

 Na seji je bil prvotno obravnavan predlog dopolnitve Poslovnika o delu Skupščine LAS Za mesto in vas in sicer je bila predlagana sprememba 9. člena, ki se nanaša na določilo, da nobena izmed zastopanih interesnih skupin pri glasovanju ne sme preseči 49 %, glasove pa se bo v tem primeru uravnotežilo s primernim ponderiranjem. Do sprememb je prišlo tudi pri  Pogodbi o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine in sicer pri 19., 24. in 26 členu. Obravnavane so bile še dopolnitve Strategije lokalnega razvoja, kjer je bil predlagana sprememba pri postopku izbora projektov. Podan je bil predlog, da projekte ocenjuje Ocenjevalna komisija, ki na podlagi ocen pripravi vrstni red projektov za sofinanciranje in jih posreduje v potrditev Upravnemu odboru.  Nadalje Upravni odbor potrjuje projekte za sofinanciranje in o izboru obvesti Skupščino LAS. Ob tem ima prijavitelj, ki ni izbran, možnost, da se glede odločitve Upravnega odbora lahko pritoži na Skupščino LAS, ki mora o pritožbi odločiti v 30 dneh.

Ob koncu je Upravni odbor LAS Za mesto in vas pooblastil Predsednika LAS za sklic dopisne seje Skupščine, ki bo potekala od  18. do  22. Marca 2016.

Več informacij: 1. Seja Upravnega odbora LAS