Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Razpisana sredstva 3. JP - drugo odpiranje 03.04.2020

Za drugo odpiranje vlog na 3. Javnem pozivu LAS Za mesto in vas je na voljo še 415.470,62 EUR sredstev.  

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ima razpisanih 194.086,97 EUR sredstev na prvem tematskem področju Ustvarjanje delovnih mest - Ukrep 1: Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev. 

  

Evropski sklad za regionalni razvoj razpisuje še 221.383,65 EUR sredstev na tematskih področjih 1: Ustvarjanje novih delovnih mest ter 4: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin: Ukrep 1: Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev: 94.801,30 EUR; Ukrep 7: Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupine: 126.582,35 EUR. 

  

V primeru, da na posameznih tematskih področjih/ukrepih sredstva ne bodo razdeljena, se bodo sredstva prerazporedila glede na prijavljene projekte.