Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Prenehanje veljavnosti ukrepov po ZZUSUDJZ 22.05.2020

Obveščamo vas, da je Vlada sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020.

Z vidika upravnega poslovanje je pomembno naslednje:

  
- s 1. junijem začnejo teči oz. se nadaljujejo, v kolikor so bili prekinjeni, vsi procesni roki;
- roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, t.j 9. 6. 2020;
- od 1. junija se opravlja običajno upravno poslovanje (sprejemanje tudi pisnih in ustnih vlog osebno pri organu, vročanje).

Prišlo je do napake!