Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Rokodelski natečaj na temo Zgodbe naših mokrišč 10.06.2020

Vabimo vas, da se s svojimi izdelki prijavite na odprti rokodelski natečaj, ki ga razpisujemo v okviru LAS projekta Zgodbe naših mokrišč. V občinah Mengeš, Medvode, Trzin in Vodice se nahaja kar nekaj mokrišč, ki skupaj ustvarjajo mrežo dragocenih vodnih teles in nas bogatijo s svojo biotsko pestrostjo. Namen rokodelskega natečaja je povečati ozaveščenost o pomenu in bogastvu lokalnih mokrišč, prispevati k dolgoročnemu ohranjanju teh redkih in posebnih delov narave ter prikazati pestrost izdelkov iz lesa z motivi mokrišč. Zaželeno je vključevanje prvin lokalnih in regionalnih identitet, ki izhajajo iz naravne dediščine nekega kraja ali območja. 

  
Natečaj se prične 8. junija 2020, rok za prijavo in sprejem del je 1. oktober 2020, rezultati pa bodo objavljeni 14. oktobra 2020. Natečaj je namenjen vsem ljubiteljskim ustvarjalcem, ki se prepoznajo v razpisani temi in želijo svoje izdelke predstaviti širši publiki. Natečaju bo sledila rokodelska razstava izbranih del, ki bo gostovala v vsaki od občin partneric v projektu.

  

Natečaj se bo zaključil z razstavo 20 najboljših izdelkov in podelitvijo nagrad, ki bo predvidoma v mesecu novembru oziroma decembru. Vsak prijavitelj lahko na natečaj prijavi do dva lesena izdelka. Vsi sodelujoči morajo izpolniti prijavnico, kateri je poleg osebnih podatkov o avtorju potrebno vpisati tudi šifro in naslov izdelka. Prijavnice se pošljejo po pošti ali osebno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »Ne odpiraj! — Rokodelski natečaj«.

  

Izdelki morajo biti poimenovani s poljubnimi šestmestnimi številkami brez imen in priimkov avtorjev. Izdelke prijaviteljev se zbirajo na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, vsak delovni dan v delovnem času, do 1. oktobra 2020.

  

Za prvo mesto po izboru žirije je predvidena denarna nagrada v višini 300 evrov, za drugo mesto denarna nagrada v višini 200 evrov, za tretje mesto pa denarna nagrada v višini 100 evrov. Ostalim avtorjem, katerih izdelki bodo razstavljeni, bodo podeljene simbolične knjižne nagrade na odprtju razstave. Za dodatne informacije se lahko obrnete na kontaktni osebi: Aleksander Ilič (e-naslov: aleksander.ilic@trzin.si) ali Andreja Škvarč (e-naslov: andreja.skvarc@zrsvn.si).

  

Organizatorja natečaja sta Občina Trzin in Zavod RS za varstvo narave, v okviru projekta LAS Za mesto in vas »Zgodbe naših mokrišč«, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Prišlo je do napake!