Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

LAS - za izboljšanje življenja občanov 31.08.2020

V avgustovski številki časnika Slamnik (na strani 25) iz Domžal je bil objavljen članek s predstavitvijo projektov LAS na območju Domžal:

 

Ste vedeli, da so v občinah po vsej Sloveniji vzpostavljene lokalne akcijske skupine, ki skrbijo za lokalni razvoj kraja in njegovih občanov?

  

Jaz tudi ne, dokler se nisem seznanil z eno od njih, ki deluje na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Njen namen je omogočiti prebivalcem ter javnim, zasebnim in nevladnim organizacijam, da pridobijo finančna sredstva za projekte po svoji meri. Projekti morajo biti namenjeni izboljšanju življenja občanov na enem od naslednjih štirih področij: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ali spodbujanje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

  

Na območju občine Domžale se na ta način izvaja 11 projektov, ki so sofinancirani iz evropskih skladov v skupni vrednosti preko 415.000 EUR. To predstavlja skoraj četrtino vseh razpoložljivih sredstev, s katerimi na območju šestih občin razpolaga lokalna akcijska skupina (skrajšano LAS) Za mesto in vas. Sredstva so bila projektom dodeljena po postopku javnih pozivov v letih 2016, 2018, 2019 in 2020. Izvajalci projektov morajo denar porabiti najkasneje do leta 2023.

  

Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale: »Dosedanje delovanje skupine LAS in njeni rezultati kažejo na to, da smo uspešno zaključili programsko obdobje 2014-2020, saj je Občina Domžale skupaj z zavodi, društvi ter organizacijami na našem območju pridobila približno pol milijona evrov. Verjamemo, da bomo v prihodnje pri črpanju EU sredstev še bolj uspešni, saj v okviru občinske uprave vzpostavljamo Službo za evropske projekte, ki bo specializirana prav za pridobivanje EU sredstev. Občane vabimo in spodbujamo, da se prijavijo na razpise s svojimi projekti, saj so le-ti izjemno pomembni za našo lokalno skupnost. Verjamem, da bodo med predstavljenimi projekti LAS našli atraktivne vsebine, ki jih bodo navdušile, da se nam s svojimi projekti pridružijo tudi sami.« 

  

Domžale so eno najrazvitejših in najgosteje poseljenih območij v Sloveniji, zato ni presenetljivo, da se veliko projektov LAS osredotoča na spodbujanje zaposlovanja in uresničevanje novih podjetniških idej.

  

Projekt MOBI izhaja iz specifičnih potreb lokalnih podjetij, ki iščejo kader z raznolikim tehničnim znanjem. Po zgledu svetovnega gibanja fabrikacijskih laboratorijev in izobraževalnih izdelovalnih laboratorijev je Zavod 404 skupaj s partnerji projekta, zasnoval mobilno delavnico, opremljeno z računalniško vodeno sodobno tehnologijo, klasičnim orodjem in s programi usposabljanj za pridobivanje tehnoloških kompetenc mladih in drugih zainteresiranih.

Barbi Seme, vodja projekta v Zavodu 404:»Verjamemo, da bo Mobi v lokalni prostor vnesel dodatno, svežo dinamiko, z novimi priložnostmi za razvoj kompetenc sodobnih delovnih in kreativnih praks. Vzpostavitev dinamičnega prostora bo omogočilo ustvarjanje s sodobno tehnologijo na sproščen in praktičen način.«

 

Med projekti, ki izboljšujejo pogoje zaposlovanja in prispevajo k zviševanju usposobljenosti in kompetenc mladih za lažjo samozaposlitev, sta tudi projekta Za vas! in Za vas, podjetniki. Osredotočata se na realizacijo poslovnih idej in njihovo inovativnost. Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale skupaj z vodilnim partnerjem Javnim zavodom Cene Štupar organizira podjetniška izobraževanja, startup vikende in akademijo na območju Domžal.

Mira Jakupaj iz Javnega zavoda Cene Štupar:»S projektom želimo pomagati vsem, ki imate podjetniško idejo, za katero verjamete, da jo lahko razvijete v storitev ali izdelek in s tem stopite na samostojno podjetniško pot. To je uspelo tudi Mihu Horvatu, ki je na podjetniškem druženju z nami podelil svojo osebno zgodbo in konkretne napotke, kako se lotiti vstopa v podjetništvo.«

 

V zadnjih letih se Domžale močno razvijajo tudi na področju turizma, predvsem z večjo promocijo in atraktivnostjo kulturnih in naravnih znamenitosti kraja. V okviru projekta Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma je Občina Domžale skupaj z ostalimi partnerskimi občinami oblikovala skupni spletni portal in brošuro, v katerih izpostavlja najzanimivejše turistične točke.

HIŠA 1797, kot so jo poimenovali novi lastniki, je ena redkih v domžalski občini, ki s svojo zunanjo podobo še odraža značilni videz tovrstne arhitekture z začetka 19. stoletja. Projekt temelji na ohranitvi arhitekturne dediščine hiše iz leta 1797 in obnovi za turistične namene. V njej bodo na voljo izdelki kmetijske ekološke pridelave okoliških kmetij, predmeti z ornamenti Jožeta Karlovška, urejena galerija starin in razstava zgodovinskih artiklov kobilarne Lipica. Obiskovalci prenovljene hiše bodo lahko v njej bivali, se udeležili turističnega programa in spoznali posebnosti teh krajev.

Vodja projekta, Franci Kek:»S te lokacije lahko obiskovalci v zelo kratkem času spoznajo pomembne atribute Slovenije - se srečajo z Lipicanci na Krumperku, gredo v kraško jamo ali spoznajo čebelarstvo. Hiša, ki bi jo bilo sicer z ekonomskega vidika najbolje porušiti, ponuja tudi možnosti za kakšno srečanje 'starodobnikov', ki smo v zadnji tretjini življenja že precej umirjeni, a vseeno še dovolj 'nabriti'.«

  

K spodbujanju turističnega razvoja prispeva tudi omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti, ki se razprostira po celotnem območju LAS. V okviru projekta Mreža poti LAS je Občina Domžale s prometno signalizacijo in talnimi oznakami označila izbrane kolesarske poti, ki Domžale povezujejo s sosednimi občinami. S tem želijo poskrbeti za večjo prometno varnost kolesarjev in spodbuditi krajane in turistične obiskovalce, da pri mobilnosti pogosteje uporabljajo kolo.

Posebno pozornost se na območju Domžal namenja tudi urejanju zelenih površin ter varstvu okolja in ohranjanju narave. Projekta EVREKA in EVREKA II  sta namenjena ozaveščanju prebivalcev o porečju Kamniške Bistrice, življenju v njej in njeni okolici. Prek izobraževalnih delavnic, javnih dogodkov EkoReka in video prispevkov za mlade in starejše želijo aktivirati lokalno prebivalstvo in oblikovati pobude od spodaj navzgor, saj se zavedajo, da so to prvi koraki k dolgoročnemu ohranjanju in izboljšanju kakovosti voda in degradiranih naravnih območij, posebej rečnih brežin.

Polona Pengal iz Zavoda REVIVO:»Projekt EVREKA ni samo projekt, ampak je izkušnja, ko z mokrimi nogami po Pšati iščemo ličinke žuželk; je spomin na sobotno dopoldne v maju, ko smo združeni domačini pripravili zahtevo, da se Kamniško Bistrico revitalizira in se ji vrne življenje. EVREKA je vez, je reka, ki povezuje in združuje.«

  

V Strategiji lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, ki je bila oblikovana za obdobje sedmih let (2014-2020), je poudarek tudi na razvoju osnovnih storitev v mestih in vaseh za grajenje varnega, zdravega in privlačnega bivalnega okolja. S tem namenom se je Občina Domžale skupaj z drugimi občinami odločila, da v okviru projekta Oživitev tržnic razširi ponudbo lokalnih kmetov in spodbudi kroženje ponudnikov na tržnicah. Na ta način krepijo zavedanje prebivalcev o dodani vrednosti domače hrane lokalnih proizvajalcev.

Lokalna samooskrba je tudi glavni cilj projekta Lokalno je zdravo, ki spodbuja lokalne kmetije k večji pridelavi in predelavi lokalnih pridelkov in izdelkov. Z izvajanjem dogodkov in debat želijo spodbuditi zavedanje širše javnosti o tem, kako pomembna je zdrava, lokalno pridelana hrana. Poskrbeli bodo za dostavo zabojčkov z lokalnimi pridelki v izobraževalne in druge javne ustanove ter neposredno na domove posameznikom. S tem želijo povezati podeželje in urbana naselja tudi v občini Domžale.

Aleksandra Koprivnikar, direktorica Zadruge za razvoj podeželja Jarina: »Danes sem namesto naših šoferjev v vrtec pripeljala hrenovke, krompir, kumare, paradižnik, solato in lubenico. Povabili so me na vrtčevski zajtrk in pogovor s kuharicami, ki so bile še posebej navdušene nad osvežujočo lubenico. Hrana raznovrstnih kmetij je zanje čisto druga kvaliteta hrane, zato smo veseli, da lahko prispevamo k večji prodaji izdelkov slovenskih kmetov ter razveseljujemo otroke in druge, ki v hrani uživajo.

   

Projekti LAS spodbujajo tudi medgeneracijsko sodelovanje in aktivnosti za kakovostno aktivno staranje. Varna starost je uspešno izveden projekt, ki je prispeval k večji občutljivosti ljudi do problematike nasilja in diskriminacije nad starejšimi. V obdobju pred pandemijo koronavirusa so bile izvedene številne delavnice v domovih za starejše. V Medgeneracijskem centru Bistrica sta se s starejšimi prebivalci in zaposlenimi pogovarjala dr. Branko Lobnikar in Teja Primc, ki se je usposobila za zagovornika starejših na področju preprečevanja nasilja.

   

V LAS Za mesto in vas, ki jo vodi RRA LUR, so trenutno podeljena vsa razpoložljiva sredstva za izvajanje projektov. Novi razpisi bodo ponovno na voljo v naslednji programski perspektivi 2021-2028. Lepo vabljeni k spremljanju projektov LAS, ki jih bomo podrobneje predstavljali v naslednjih številkah časopisa in na spletni strani www.las-mestoinvas.si.