Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Tematske delavnice "LAS - nove razvojne priložnosti" 29.05.2015

Organizirane so bile tri tematske delavnice, kjer so  se udeleženci, skupaj s predstavniki občin in RRA LUR, seznanili s trenutnim stanjem na oblikovanju LAS ter pogoji za financiranje projektov  LAS. Nadalje so identificirali cilje Strategije lokalnega razvoja ter določili ključne ukrepe za njihovo doseganje. Na izvedenih tematskih delavnicah se je lokalno prebivalstvo v sodelovanju z deležniki, ki delujejo na območju 6 občin, pričelo povezovati v aktivno lokalno partnerstvo. Udeleženci so predstavili svoje projektne ideje, ki so jih nato skupaj smiselno združevali in nadgrajevali.

 

Prve, ki je potekala 20. 5. 2015 v Medvodah, se je udeležilo 30 članov LAS, ki so prek dela v skupinah oblikovali razvojne cilje in ukrepe za njihovo doseganje na področju turizma, varstva narave, naravne in kulturne dediščine. Po pregledu rezultatov delavnice so bili podani naslednji zaključki:   Izjemen turistični potencial območja je treba udejanjiti na trajnosten način, ob sočasni skrbi za čisto okolje in ohranjeno naravo. Projekti morajo preseči interes kapitala in med seboj povezati posamezne ponudnike ter pristojne institucije s področja varstva narave in kulturne dediščine.

 

Druga delavnica, ki je bila izvedena 26. 5. 2016 v Mengšu, je potekala na temo kmetijstvo, lokalna samooskrba ter razvoj podjetništva.  Prek 20 udeležencev se je tokrat osredotočalo na potenciale, ki jih ima območje LAS na omenjenem področju. Ugotovili so, da so slabo razvite prodajne poti, poleg tega je prisotna nizka podjetnost in nepovezanost lokalnih proizvajalcev kar je treba preseči z izvajanjem projektov, ki bodo osredotočeni na oblikovanje skupne blagovne znamke in ustvarjanje dodane vrednosti izdelkov.

 

Zadnja delavnica je bila namenjena področju  vključevanja mladih, starejših in drugih ranljivih skupin, potekala pa je 28. 5. 2015 v Trzinu. Da je to področje vse bolj aktualno je pokazala tudi najštevilčnejša udeležba – delavnice se je namreč udeležilo prek 30 članov LAS, ki so tekom skupinskega dela prišli do zaključkov, da je lokalen razvoj mogoč le v skupnosti, ki je povezana med seboj in s svojim okoljem. Del sredstev LAS mora biti zato namenjenih sofinanciranju projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja vseh prebivalcev, še posebej pa mladostnikov, starejših in drugih ranljivih skupin.