Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Končan drugi del zbiranja starih hišnih imen 03.11.2020

V občini Medvode so bila v letošnjem letu zbrana hišna imena v naseljih Dol, Goričane, Ladja, Medvode (s Presko in Svetjem), Rakovnik, Sora, Spodnja Senica, Vaše in Zgornja Senica. Najdenih je bilo 308 hišnih imen, ki odražajo veliko pestrost, saj se v nobenem naselju nobeno hišno ime ne ponovi. Ravno pestrost imen zagotavljala to, da se ljudje z njimi med seboj jasno prepoznavajo in ločijo lastnino posamezne domačine (npr. polja, živino). Ponekod hišna imena poznajo le še starejši domačini. Za njihovo ohranjanje pa je ključno da jih poznajo tudi mlajši, s čimer se bo ta dediščina ohranila. Ljudje so na svoja imena večinoma ponosni in opažamo, da jih vse pogosteje znova uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju. Morda so nekoč hišna imena, s katerimi je povezan kmečki sloj, imela slabšalni prizvok, danes pa se v njihovi rabi čutita ponos na lastne korenine in pripadnost kraju. Imena so del naše dediščine, kar dokazuje tudi nedavni vpis rabe hišnih imen v državni Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS.

  

Zbrana hišna imena bodo v tokrat obravnavanih naseljih obeležena v knjižici, ki bo izdana do konca novembra in bo po izidu brezplačno na voljo na Občini Medvode in v Knjižnici Medvode. Poleg tega so zbrana hišna imena vključena v spletni leksikon hišnih imen www.hisnaimena.si. Najbolj viden rezultat projekta pa so označitve hiš s hišnimi imeni na lončenih ploščah, ki jih je na podlagi oddanega soglasja lastnikov prejelo 126 hiš. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki, kakršna je bila ugotovljena na srečanjih z domačini. Pri zapisu imen se uporablja tudi znak, ki se prebere kot polglasnik. Lastnikom domačij, ki se za označitev domačij na že raziskanem območju niso odločili, Občina Medvode še vedno zagotavlja brezplačne table. Za pridobitev le-te se lastniki lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.

  

Ob končanju raziskovanja se zahvaljujemo vsem sodelujočim domačinom, ki so sodelovali pri zbiranju hišnih imen in s tem poskrbeli, da ta slovenska posebnost ne bo pozabljena. Projekt »Stara hišna imena II« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je financiran s strani Občine Medvode, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP: Evropa investira v podeželje).

 
 
Avtor teksta: Klemen Klinar
Avtor fotografije: Luka Pogačnik