Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Javni poziv za izbor operacij Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas 06.07.2021

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 191.203,41 EUR. Rok za predložitev vlog je 15. 10. 2021.

   

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja razpisuje sredstva v višini 70.983,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrepe:

- U2: Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in družbene izzive;

U3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin;

U4: Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina.

   

Evropski sklad za regionalni razvoj razpisuje sredstva v višini 120.220,41 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrep:

- U5: Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja.

   

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

  

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter ločeni vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP, Obrazec 1 Vloga - Sklop B ESRR ) skupaj z obveznimi prilogami.

   

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali po telefonu: 01 306 19 05 (ESRR) in 01 306 19 30 (EKSRP).

 

Več o razpisu na podstrani Javni pozivi.