Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Novi potrjeni projekti LAS ter nadaljevanje dela LAS v 2021-2027 15.12.2021

LAS Za mesto in vas je zaključilo s tretjim Javnim pozivom LAS Za mesto in vas v letu 2019, ki je imel več odpiranj. Na tretjem odpiranju smo obravnavali 6 prejetih vlog. Tri vloge so bile potrjene in sprejete na 20. seji Upravnega odbora LAS, ki je potekala 9. 12. 2021. Potrjeni so bili naslednji projekti:

  

- »BeeZOO – Za Ohranjanje Okolja«, prijavitelja Občina Domžale, z 80 točkami in vrednostjo sofinanciranja v višini 28.105,72 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj;

  

- »Tokovi prihodnosti«, prijavitelja Zavoda Revivo, z 71 točkami in vrednostjo sofinanciranja v višini 59.819,34 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj;

  

- »Urbano vrtnarjenje«, prijavitelja Občina Medvode, s 64 točkami in vrednostjo sofinanciranja v višini 32.295,35 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  

Pozitivno je bila ocenjena tudi projektna vloga »Vodni detektiv na terenu«, ki je prejela 55 točk, a je žal zmanjkalo sredstev za podporo, zato se projekta ne sofinancira. Vlogi »ArtAbility« in »VodaPitna4vLASzmv« žal nista ustrezali vsem pogojem za administrativno popolnost in sta bili v postopku ocenjevanja zavrženi.

  

Do sedaj je bilo na Javnih pozivih LAS Za mesto in vas prijavljenih 56 projektov, od tega jih je bilo 31 potrjenih. Petnajst projektov je že zaključenih in izplačanih, ostalim se ta rok izteče najkasneje v sredini leta 2023.

 

  

V letošnjem letu LAS Za mesto in vas vstopa v novo programsko obdobje 2021-2027, zato so župani vključenih občin (Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice)  na delovnem sestanku že potrdili predlog nadaljevanja oblikovane lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas ter podpisali pismo o nameri za nadaljevanje LAS v enakem obsegu in z istim vodilnim partnerjem. To so potrdili tudi člani LAS na 9. seji Skupščine, ki je potekala 9. 12. 2021 prek spletne aplikacije.