Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Minister Podgoršek z LAS Za mesto in vas o aktualnih projektih 05.04.2022

Predstavnik Lokalne akcijske skupine (LAS) Za mesto in vas so ministru uvodoma predstavili delovanje LAS v programskem obdobju 2014-2020(2022) ter projekta »Enostavno na kolo« in »Muzej 1925«.

 

V nadaljevanju srečanja je minister dr. Podgoršek povzel ključne informacije o vsebini strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027. Dotaknil se je predvsem specifičnega cilja 8 in intervencije LEADER. Poudaril je, da se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaveda pomena skladnega teritorialnega razvoja za slovensko kmetijstvo in ribištvo, zato bo v naslednji perspektivi namenilo znaten delež sredstev za pristop LEADER v okviru SN SKP 2023-2027 in za pristop CLLD v okviru operativnegaprograma, ki se navezuje na ribištvo, pomorstvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027. 

 

Na sestanku so razpravljali tudi o vlogi Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter o vlogi Društva za razvoj podeželja, tudi iz vidika povezovanja in sodelovanja z drugimi organizacijami (Zvezo kmetic Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine, Zvezo društev ekoloških kmetov, Združenjem turističnih kmetij, Zadružno zvezo Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije ter drugimi organizacijami) ter o spodbujanju prepoznavnosti pristopa LEADER/CLLD.

 

Pozornost so namenili tudi digitalizaciji postopkov na nivoju LASov in debirokratizaciji sistema, v zaključnem delu sestanka pa je bila izpostavljena še 20. obletnica Društva za razvoj podeželja, ki jo bo to društvo obeleževalo oktobra letos.

 

Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojni vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju.

 

Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost - CLLD (angleško: Community Led Local Development) – je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014-2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje, z namenom, da bi se dosegli multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati. Je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov.

 

Tekst in fotografije povzete po: spletne strani MGRT