Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Javni poziv za izbor operacij 2019 - četrto odpiranje 30.09.2022

LAS Za mesto in vas z dnem 5. 8. 2022 objavlja četrti rok za prijavo projektnih vlog na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019-4. Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. 

   

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 155.174,78 EUR. Rok za predložitev vlog je 14. 11. 2022.

   

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja razpisuje sredstva v višini 155.174,78 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrepe:

U3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin;

U4: Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina.

   

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

  

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP) ter obrazce za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP) skupaj z obveznimi prilogami.

   

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali po telefonu: 01 306 19 05 in 01 306 19 30.

 

Podrobnosti javnega poziva so TUKAJ.