Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Predstavitev projektov LAS Za mesto in vas 24.11.2022

Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas (LAS Za mesto in vas) je bila ustanovljena leta 2015. Povezuje občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Njen osrednji namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij, poudarek pa je na aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje ter odločanje o lastnem lokalnem razvoju.

 

Podpiramo manjše dobre zgodbe, ki ne uspejo kandidirati na ostalih zapletenih državnih ali Evropskih razpisih. V predstavitveni brošuri vam predstavljamo projekte, ki so že ali pa še bodo obogatili naše življenje ali naš prostor v tem času.

 

V okviru LAS Za mesto in vas smo na podlagi prepoznanih ključnih potreb in priložnosti območja postavili skupne cilje ter pripravili temeljni dokument - Strategijo lokalnega razvoja. Slednja predstavlja okvire za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Prioritete delovanja so bile v preteklih letih usmerjena na štiri glavna področja: Ustvarjanje delovnih mest, Razvoj osnovnih storitev, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

 

LAS Za mesto in vas v letu 2022 vključuje 54 članov, ki prihajajo iz javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe. V LAS so tako vključene občine, šole, zavodi, podjetja, kmetije, fizične osebe, društva ter druge neprofitne organizacije. 

 

V preteklem programskem obdobju je v projektih LAS Za mesto in vas sodelovalo 60 različnih partnerjev. V času delovanja LAS Za mesto in vas je bilo prepoznanih in odobrenih 39 odličnih projektov, od katerih je bilo 22 tudi že uspešno zaključenih. Vsi projekti so podrobneje prestavljeni v brošuri, ki je dosegljiva TUKAJ in v priponki pod člankom. Veseli bomo če, boste povezavo do brošure objavili na vaši spletni strani in jo delili med člane svojih društev in organizacij.

 

O aktualnih dogodkih v LAS Za mesto in vas ste lahko po novem obveščeni tudi preko naše FB strani.

 

V prihodnjih mesecih bomo pristopili k pripravi nove Strategije lokalnega razvoja za prihodnje zgodbe. Že v tem trenutku vas vabimo, da nam pomaga postaviti nove prioritete delovanja, ki jih bomo naslovili v naslednjem programskem obdobju. Na povezavi TUKAJ lahko izpolnite kratko anketo in predlagate vsebine, ki bi se jim po vašem mnenju morali posvetiti v prihodnjih letih. 

 

Veselimo se novih izzivov in priložnosti, da z LAS projekti izboljšamo in bistveno bolje povežemo naše lokalne skupnosti, predvsem pa pustimo ljudem in okolju nove vsebine, ki bodo v ponos ali veselje vsem nam.

 

Prišlo je do napake!