Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Osnutek Javnega poziva za izbor operacij LAS 27.07.2016

Pripravljen je osnutek Javnega poziva za izbor operacij LAS, v katerem so opisani osnovni pogoji za pripravo operacij, ki se bodo lahko sofinancirane iz sredstev LAS. Osnutek je pripravljen na podlagi trenutno veljavnih uradnih dokumentov in se bo do dokončne potrditve dopolnjeval z naknadnimi zahtevami pristojnih ministrstev. V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS.

Upravni odbor LAS je na 2. seji, dne 22.6.2016, sprejel sklep da bo LAS objavil  javni poziv najkasneje 2 meseca od pridobitve Odločbe o potrditvi LAS in navodil o upravičenih stroških s strani obeh pristojnih ministrstev. Javni razpis bo odprt najmanj 5 mesecev od dneva objave.

Vse člane LAS bomo sproti obveščali o naknadnih dopolnitvah osnutka Javnega poziva.

 

 

Prišlo je do napake!