Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Izbrani projekti iz zadnjega javnega poziva 24.01.2023

LAS Za mesto in vas je 5. 8. 2022 objavil Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas 2019 – četrto odpiranje. Višina razpoložljivih sredstev je bila: 155.174,78 EUR. Odzvali so se 4 prijavitelji in prijavili 4 vloge:

-          Table Panorama APP,

-          Plezalni center Trzin,

-          Umetnost sodelovanja 2,

-          Približajmo Polhograjce.

 

Številka vloge

Projekt

Vodilni partner/prijavitelj

Skupna vrednost projekta z DDV

Vrednost sofinanciranja EKSRP

A4-3

Umetnost sodelovanja 2

Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka

79.945,33

59.748,06

A4-1

Table Panorama APP

Občina Vodice

74.708,51

50.596,06

A4-4

Približajmo Polhograjce

Občina Medvode

70.311,31

47.972,25

A4-2

Plezalni center Trzin

Občina Trzin

91.162,80

56.782,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse so bile iz sklopa A - projekti, sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj (EKSRP), saj so bila sredstva na voljo le še v tem skladu. Ocenjevalna komisija je dne 17. 11. 2022 odprla in pregledala vloge in ugotovila, da so vse vloge prispele pravočasno.

 

Komisija je preverila še administrativno ustreznost vlog in ugotovila, da so vse 4 vloge nepopolne. Izdan je bil poziv za dopolnitev vlog. Vse 4 so bile ustrezno dopolnjene do 4. 1. 2023.

 

Projekta »Približajmo Polhograjce« in »Plezalni center Trzin« presegata spodnjo mejo doseženih točk (prag je 50 točk). Preostanek razpoložljivih sredstev na 3. Javnem pozivu LAS 2019 – četrto odpiranje je nižji od skupne vrednosti pričakovanega sofinanciranja operacije »Približajmo Polhograjce«, ki je dosegel višje število točk od »Plezalni center Trzin«.

 

Ocenjevalna komisija je predlagala, da se prijavitelju projekta »Približajmo Polhograjce«, Občini Medvode, glede na razpoložljiva sredstva ponudi sofinanciranje operacije v nižjem deležu. Občina Medvode je dne 23. 12. 2022 podala pisno soglasje o izvedbi projekta »Približajmo Polhograjce« z nižjim obsegom sofinanciranja.

 

Upravni odbor LAS Za mesto in vas je na svoji 23. seji 10. 1. 2023 sklenil, da se projekti »Umetnost sodelovanja 2«, »Table Panorama APP« in »Približajmo Polhograjce« izberejo za sofinancirannje iz sredstev EKSRP. Projekt »Plezalni center Trzin« se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni izbral za sofinanciranje.